Hartelijk welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Jutrijp-Hommerts. U kunt hier informatie vinden over de kerkdiensten, activiteiten en organisatie van onze gemeente.

Wij willen een gemeente zijn waar mensen van alle leeftijden en verscheidenheid hun geloof beleven en uitdragen.  Waar mensen samen leren en activiteiten ondernemen, elkaar ontmoeten en gemeenschap ervaren. Geïnspireerd door Woord en Geest.

 

Elke zondag komen wij als gemeente in de kerkdienst samen.

Deze dienst houden we in de Johannes de Doperkerk, Jeltewei 3, Hommerts.

Maar we ontmoeten elkaar ook als gemeente in de gespreksgroepen, het jeugdwerk, het groothuisbezoek, tijdens vergaderingen en het bezoekwerk.

 Wij nodigen u van harte uit om met ons gemeente te zijn.
 
 

 

Zoals u ziet is de website veranderd in de eerste week van 2018. Als u inhoud mist, die belangrijk is, dan graag melden Sybren Salverda.

Ontbrekende zaken worden de komende weken nog toegevoegd.

  

presentatie "kiezen voor een kerk" 

 

 

Misschien interessante link voor u:

 Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Jutrijp-Hommerts

 

 

 

PIT-STOP-viering

Deze naam is gekozen voor de gecombineerde dienst die we vanaf 5 oktober 2014 elke eerste zondag van de maand houden. “Pitstop” is kort en krachtig en goed uit te spreken voor iedereen. Bovendien is het een naam met veel betekenissen. De Pitstop is nl. het moment tijdens een racewedstrijd dat de racewagen stopt om bij te tanken, de banden te laten vervangen en eventuele reparaties te ondergaan. Dat bijtanken en repareren wordt door een team van mensen gedaan, die allemaal nauw samenwerken om zo de beste resultaten te kunnen behalen. Ook wij mensen kunnen niet zonder een regelmatige pitstop. Ook wij moeten steeds bijtanken en herstellen, opdat wij de (wed)strijd weer aankunnen. En we hebben elkaar nodig om samen de eindstreep te halen.

De Pitstop-viering is een samenkomst voor jong en oud, met koffie vóór de dienst. Een moment om elkaar te ontmoeten, adem te halen en bij te tanken. 

Kindernevendienst/kinderkerk

Elke derde zondag van de maand zal er Kinderkerk zijn in het Dorpshuis, op de overige zondagen een kindermoment in de dienst. Daarbij komt er een zgn. kindertafel in de kerk. Op die tafel liggen puzzels, kleurplaten en andere materialen, die te maken hebben met de schriftlezing van die week. De aanwezige kinderen kiezen na het kindermoment iets van de tafel uit en blijven tijdens de preek in de kerk. De kindernevendienst zoals we die tot nu toe kende wordt alleen nog bij speciale diensten gehouden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nu ook liturgie van diensten van onze dominee Froukje de Hoop. (klik op datum dienst links onderaan)

 

 

 

Dit is de website van de Protestantse gemeente Jutrijp-Hommerts. Op deze website vindt u informatie over onze gemeente: het kerkgebouw, het orgel, de predikant en het werk van de gemeente. Daarnaast kunnen er foto's bekeken worden en vindt u informatie over actuele zaken. Ook vindt u verwijzingen naar websites op het gebied van geloof, kerk en samenleving op downloads en links.

Diensten

 • Zondag 25 maart 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         A. Nauta

  bijzonderheden: Palmzondag

   
 • Donderdag 29 maart 19.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         D. Spronk

  bijzonderheden: viering HA m.m.v. de kinderen van het kinderleerhuis