CORONA

 16-4-2020:

Vieringen tot en met Pinksteren vanuit de Mauritiuskerk, IJlst


Leven na Pasen hoe doen we dat? In ons vorige bericht en in het
Ringblad stond dat wij na Pasen weer diensten zouden gaan
uitzenden vanuit onze eigen kerk.
Maar na veel enthousiaste reacties op de gezamenlijke vieringen en
aandringen vanuit onze buurgemeenten heeft de kerkenraad
besloten om te blijven deel nemen aan de vieringen vanuit de
Mauritiuskerk te IJlst. Een beeld bij de woorden geeft toch wel een extra dimensie en volgens de
tellingen vieren velen mee vanuit de huiskamers. En daar doen we het voor: de lamp brandende te
houden en samen te danken en te bidden en te hopen op de tijden dat wij elkaar weer fysiek kunnen
ontmoeten.


Dus vanaf komende zondag, 19 april t/m 31 mei (Pinksteren) kunt u de kerkdiensten volgen via
kerkdienstgemist.nl (beeld) of kerkomroep.nl (audio).
Vul de plaatsnaam “IJlst” in op de zoekbalk. Zoek de kerk of klik op de kaart op Fryslân en selecteer
IJlst. Op uw scherm komt het plaatje met “Mauritiuskerk IJlst”. Klik op de groene balk ‘naar kerk’. U
kunt de kerkdienst live volgen door op de datum te klikken. Of u kijkt de kerkdiensten terug door ook
op de datum te klikken. Ook op de televisie met internetverbinding kunt u via internet de website
www.kerkdienstgemist.nl selecteren.
Op zondag 19 april gaan ds. D.E. Hofstra (IJlst) en ds. A. Warnar-van den Berg (Heeg) voor, op 26 april
ds. R. Tuitman (Oosthem) en ds. F. de Hoop (Jutrijp-Hommerts). Op zondag 3 mei verzorgen ds. A.
Warnar-van den Berg en ds. F. de Hoop de dienst. Informatie over de diensten daarna kunt u in het
ringblad vinden. Houdt verder de website van Kerk en Dorp in de gaten, als er nieuws is melden wij
het daar direct!
Leven na Pasen: dat is ook leven in een nieuwe werkelijkheid, omdat de Opstanding alles heeft
veranderd. Op dit moment ervaren we allemaal dat dat niet altijd meevalt: er is heimwee naar het
‘gewone’, onzekerheid over het nieuwe, ploeteren om een weg te vinden… maar we gaan richting
Pinksteren. Het feest waarop we vieren dat God zijn Geest aan ons geeft om ons bij te staan.
Wij hopen en bidden dat u het allemaal goed maakt en groeten u hartelijk, ook namens de
kerkenraad

Sybren Salverda (voorzitter)
Els van Os (scriba)
ds. Froukje

 

Kerkdiensten van Pasen naar PinksterenKleiner

 

 

oudere berichten

 

 

 

Hartelijk welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Jutrijp-Hommerts. U kunt hier informatie vinden over de kerkdiensten, activiteiten en organisatie van onze gemeente.

Wij willen een gemeente zijn waar mensen van alle leeftijden en verscheidenheid hun geloof beleven en uitdragen.  Waar mensen samen leren en activiteiten ondernemen, elkaar ontmoeten en gemeenschap ervaren. Geïnspireerd door Woord en Geest.

 

Elke zondag komen wij als gemeente in de kerkdienst samen.

Deze dienst houden we in de Johannes de Doperkerk, Jeltewei 3, Hommerts.

Maar we ontmoeten elkaar ook als gemeente in de gespreksgroepen, het jeugdwerk, het groothuisbezoek, tijdens vergaderingen en het bezoekwerk.

 
Wij nodigen u van harte uit om met ons gemeente te zijn.
 

 

 

 

 

 

Diensten

 • zondag 31 mei - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         D. Spronk

  bijzonderheden: Pinksteren

  Diensten digitaal vanuit IJLST (zie Homepage)

   
 • zondag 7 juni - 10.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:       H. Jaasma

  koster:          J. v.d. Goot

  bijzonderheden: PIT-stop