Elke maand is er op een vrijdagavond van 19.30-20.00 uur een moment van stilte en gebed in de kerk. Bidden kun je persoonlijk thuis doen, maar het is ook een goede gewoonte om samen extra tijd te nemen om te bidden voor onze gemeente. Tijdens het moment van stilte en gebed overdenken we in stilte een stukje uit de Bijbel. Daarna danken we God en doen we voorbede voor gemeenteleden en activiteiten in de gemeente. De data staan altijd in het Ringblad.

In onze gemeente zijn er meerdere gespreksgroepen, die je kunnen helpen om samen met anderen te ontdekken wat je gelooft en dat onder woorden te brengen. De kringen worden geleid door de dominee.

De seniorenkring komt 1x per maand bij elkaar op vrijdagmiddag van 13.30-15.00 uur in de pastorie. De kring is bedoeld voor oudere gemeenteleden en elk jaar kiezen we samen de gespreksonderwerpen uit.

Voor gemeenteleden tot 35 jaar is de gespreksgroep voor jonge gemeenteleden. De onderwerpen die in deze kring ter sprake komen hebben te maken zijn bedoeld om samen te ontdekken wat je gelooft en hoe je dat vorm geeft als je druk bent met je werk en je gezin. Ook de vraag wat je aan je kinderen wilt meegeven komt regelmatig terug. We komen ongeveer 6keer per seizoen.

De bijbelstudiegroep komt gemiddeld één keer in de drie weken bij elkaar in de pastorie. We beginnen om 19.00 uur met een gezamenlijke maaltijd en daarna bespreken we een stuk uit de bijbel.

We beginnen het nieuwe seizoen vaak met een Startzondag, meestal is dit begin september. Voor de organisatie hiervan wordt in mei een commissie samengesteld van enkele kerkenraadsleden, eventueel aangevuld met gemeenteleden. Soms wordt er iets in eigen dorpen georganiseerd, maar het kan ook op een locatie elders zijn, maar net wat de commissie verzint. Vaak wordt er afgesloten met het gezamenlijk eten van een broodje of iets dergelijks.

Diensten

 • zondag 17 okt. - 9.30 uur

  voorganger - ds. G.A. Trouwborst, Nieuw Leusen

  organist - H. Jaasma

  koster - D. Spronk

   
 • zondag 24 okt. - 9.30 uur

  voorganger - ds. M. van Blanken, Sneek

  organist - K. Booy

  koster - W. Abma