In onze gemeente zijn er meerdere gespreksgroepen, die je kunnen helpen om samen met anderen te ontdekken wat je gelooft en dat onder woorden te brengen. De kringen worden geleid door de dominee.

De seniorenkring komt 1x per maand bij elkaar op vrijdagmiddag van 13.30-15.00 uur in de pastorie. De kring is bedoeld voor oudere gemeenteleden en elk jaar kiezen we samen de gespreksonderwerpen uit.

Voor gemeenteleden tot 35 jaar is de gespreksgroep voor jonge gemeenteleden. De onderwerpen die in deze kring ter sprake komen hebben te maken zijn bedoeld om samen te ontdekken wat je gelooft en hoe je dat vorm geeft als je druk bent met je werk en je gezin. Ook de vraag wat je aan je kinderen wilt meegeven komt regelmatig terug. We komen ongeveer 6keer per seizoen.

De bijbelstudiegroep komt gemiddeld één keer in de drie weken bij elkaar in de pastorie. We beginnen om 19.00 uur met een gezamenlijke maaltijd en daarna bespreken we een stuk uit de bijbel.