In 2011 is op de kerkrentmeesters vergadering besloten om een monument te plaatsen op de begraafplaats in de Jutrijp.Al jaren was Gesinus van Netten op zoek naar een geschikte plaats voor 4 eerste stenen van 3 kerken en een boerderij van de Jutrijper kerkvoogdij die in onze dorpen hebben gestaan.


Daarop werd besloten om een gedenkmuur te bouwen met daarvoor een zitbank.
De bank is zo geplaatst dat het een mooi uitzicht geeft over de begraafplaats. De oudste eerste steen komt uit 1819, deze komt uit de kerk in de Jutrijp waar nu de begraafplaats ligt. Deze kerk is in 1910-1911 afgebroken.

Spelende kinderen vonden deze eerste steen later op de Smidspolle,hebben deze steen meegenomen naar school waar Joop de Boer er zich jaren over heeft ontfermd.
De tweede steen is van 1873 en komt uit de boerderij waar nu baggerbedrijf Sysling woont.
De derde steen komt uit de Chr.geref.kerk en is van 1888 later overgegaan naar de Geref. kerk in de Hommerts,en is later daar uit de muur gehaald.
De vierde steen komt uit de kerk van Jutrijp die aan de westkant heeft gestaan van de Riperwei.
Deze steen is uit 1910. De kerk is in 1976 afgebroken.
Dhr.Tiemersma heeft deze steen 34 jaar bewaard in zijn garage en ziet er nog prima uit.
Al deze stenen krijgen nu een vast plaatsje op de begraafplaats in Jutrijp.

Timmerbedrijf Erwin Raap maakt er een mooi geheel van en over een aantal weken kunt u het bewonderen.
Meer foto's kunt u bekijken in het "Foto album".

Namens de kerkrentmeesters. Hans van der Hoek.

Ps: Het ontwerp is van Gesinus van Netten en Auke Minne Hofman en de tekening is van Auke Minne Hofman.

Diensten

  • zondag 30 juni - tentdienst

    voorganger      ds. J. Vonk