aaaaDe Gereformeerde Kerk van onze dorpen zijn door onderstaande dominees’s bediend,

1 ds. H. Dijkstra 1889-1892; Chr.Geref.Kerk
2 ds. Jac. Kok 1892-1894;
3 ds. H. W. Felderhof 1894-1898;
4 ds. J. F. Jonkers 1900-1903;
5 ds. A. Ph. S. Schaafsma 1904-1908;
6 ds. W. L. Korfker 1909-1914;
7 ds. W. Goedhuys 1919-1920;
8 ds. S. E. Westbonk 1924-1927;
9 ds. H. J. Jager 1928-1932; (In 1948 hoogleraar vrijgemaakt
theologische hogeschool in Kampen;

10 drs. A. W. Wyminga 1932-1937;
11 ds. J. L. v. Apeldoorn 1938-1946;
12 ds. J. Kuiper 1946-1950;
13 ds. G. Sinia 1951-1955;
14 ds. J. Winter 1957-1963;
15 ds. E. Boswijk 1963-1967.
Dit was de laatste dominee die in de gereformeerde kerk van de Jutrijp Hommerts gestaan heeft . Daarna werd er een dominee beroepen in combinatie met de gereformeerde kerk van Woudsend ; daar woonde de dominee ook.
ds. C. v.d. Linden 1970-1974;
ds. D. Deuzeman 1976-1981;
ds. M. J. Kroon 1982-1986;

Nadat ds. Kroon afscheid van zijn beide gemeenten had genomen, kwam er ook een eind aan de combinatie met Woudsend en ging de Geref. Kerk “Samen op Weg” met de Hervormde gemeente van Jutrijp Hommerts.


De Hervormde gemeente in onze dorpen is door onderstaande dominee’s bediend,

1. Joost Pieters 1584- ?
2. Laurentis Alberts ? – 1613
3. M Thijsen - ? – gestorven in 1641; Begraven in de Hommertser kerk..
4. Antonius Petri 1642 – 1649 naar Britsum.
5. Schultetus Everhardi 1649 van de Lemmer, gestorven 3 mei 1678, begraven in de kerk van Jutrijp.
6. Regnerus Meilema 1679 van Woudsend, naar Langweer 1681.
7. Georgius Duinterp 1682, Gestorven 15 oktober 1713
Kandidaat Jacobus de Jongh neemt nu de dienst waar gedurende anderhalf jaar.
8. Jacobus Frochet 1715 – 1726 beroepen met Heeg, maar hij stierf voor zijn afscheid.
F.P. Couperus, Kandidaat en conrector aan de Latijnse school in Sneek heeft hier toen
drie jaar de dienst waargenomen.
9. Nicolaas Schiere ( kandidaat ) 1729, naar Oosthem 1730.
10. Wybrandus Gerardus Reddingius 1730van Oldeboorn ( kandidaat ), 1732 naar Goënga
11. Fredirik Deketh (kandidaat 1732 ), 1738 naar Schalsum.
12. Rudolphus Rudolphi (geboren in Peazens 15-9-1714, kandidaat) 1740-1781; begraven in de kerk van Jutrijp.
13. Petrus Bloemerts (kadidaat),1783 naar Diever 1784.
14. Anne Ypeij 1784 (kandidaat), 1788 naar Zuidwolde ( later professor in Leiden).
15. Johannes Henricus Regenbogen (kadidaat) 1789, naar Stavoren 1791.
16. Hermannes Wilhelmi (kandidaat) 1793, naar Wolsum 1809.
17. Anne Meiners (kandidaat) 1810, afgezet 1816.
18. Jan Sinninga Damsté (kandidaat) 1817, naar Bûrum 1819.
19. Hermannes Haga (kandidat1819, naar Wolwega 1823.
20. Johannes Offenhaus 1826 (kandidaat), naar Ezinghe 1828.
21. Engelbertus Schrader Fockens, geboren in Twijzel in 1804,als kandidaat bevestigt
op 16 november. 1828, emeritaat 1 januari. 1877.
22. P.J. Moeton van Ophemert 1877, naar Haarlem 1885.
23. A. Jonker 1887 van Tsjerkgaast, 1892 naar Oldeboorn.
24. L. J. v. Apeldoorn 1894 van Tzum, 1923 Emeritus. Vacature 1923- 1935.
25. H. J. Langman 1935 van Muiderberg, 1940 naar Groningen.
26. M. H. Bolkestein 1940 van Drogeham, 1946 naar Leeuwarden.
27. J. H. Dickhout 1946 van Beuningen, 1953 naar IJmuiden-oost.
28. H. de Noo 1953 van Exloërmond -1960.
29. J. A. Rietberg 1960-1966.
30. A. J. van Binsbergen 1966-1971, naar Bolsward.
31. L. J. Huisman 1973-1978 naar Heerenveen.
32. S.A. de Vries 1979- 1983 naar Raalte.
33. J. Bakker 1984- 1991 naar Bredevoort.

Samen-op-Weg met de plaatselijke Gereformeerde Kerk sinds 1987.
33 J. Bakker 1987- 1991 naar Bredevoort.

Gefedereerde Gemeente sinds 1 januari 1991.
34 W.T.Spoelstra-Postmus 1992-1999 naar Spijk.
35 R.Praamsma 2000-2005 naar Hardegarijp.

Protestantse Gemeente i.w. sinds 1 mei 2004.
35 R. Praamsma 2004-2005 naar Hardegarijp.
36 C.Koops 2005-2010
naar Ransdorp-Holysloot.

Protestantse Gemeente sinds 30 augustus 2006.
36 C.Koops 2005-2010 naar Ransdorp-Holysloot.
37 F. de Hoop 2011-2021 naar Tsjom