De Diaconie…bestaat uit 6 diakenen. Door bijdragen en collecten kunnen wij diverse aanvragen om financiële hulp ondersteunen. Wij volgen het rooster van Kerkinaktie, maar collecteren ook voor individuele organisaties, zoals b.v. voor Stichting Sviatoslav, de Voedselbank, de Schuilplaats te Sneek, Yasap, Rudolph Stichting, Leprazending en vele andere goede doelen.

Waar zorgt de diakonie nog meer voor:

de bloemengroet: elke zondag staan er bloemstukken in de kerk. Deze worden bezorgd bij gemeenteleden van 70 jaar en ouder die in die week jarig zijn of naar zieken in de gemeente.

Ouderenbezoek: gemeenteleden boven de 70 jaar die behoefte hebben aan bezoek worden 1x per maand bezocht in de winterperiode door ouderenbezoekers. Tevens is er voor hen een kerstattentie.

Kerkdienst beluisteren: Voor gemeenteleden die de dienst niet meer kunnen bijwonen en niet in het bezit zijn van een computer zijn er internetradio's. Deze zijn aangesloten bij verschillende mensen in onze gemeente. Tevens kan de kerkdienst worden beluisterd via de website www.pkn-jutrijphommerts.nl

en verder: Als diaconie proberen we daar te helpen waar hulp nodig is!

Project Papoea

Als gemeente Jutrijp Hommerts hebben we samen met andere kerkelijke gemeenten in de classis Sneek het project Papoea Interactief de laatste 3 jaar gesteund.
Gedurende die 3 jaren hebben we jaarlijks € 1000,-- bijeen gebracht voor dit doel.
De zendingscommissie heeft meegeholpen, de catechisanten hebben zich erin verdiept, er zijn diverse acties gehouden waarvan de laatste te noemen: de FancyFair van 8 sept. jl. Het was een mooie zaterdag (tevens de laatste kerkenpad-zaterdag) en de diverse kraampjes buiten bij de kerk werden goed bezocht. Deze actie bracht ruim 600 euro op voor het project Papua. Als diakonie en zendingscommissie zijn we 3 jaar actief bezig geweest met dit project. We zullen dit project blijven ondersteunen met een jaarlijkse collecte.
Namens de diakenen


leden diaconie
1. Hessel Jaasma  secretaris
2. Sybren Salverda penningmeester
3. Cor Bouma

 

4. Joan van der Zee  voorzitter
5. Tjerk Viersen  
6. Ysbrand de Jager  
   

 De diaconie is in ieder geval te bereiken via : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

 

 

Diensten

 • Zondag 21 januari 9.30 uur

  voorganger  ds. E. v.d. Sluis / lemmer

  organist       H. Jaasma

  koster          W. Abma

  bijzonderheden± Fryske Tsjinst

   
 • Zondag 28 januari 9.30 uur

  voorganger   ds. F. de Hoop

  organist        K. Booy

  koster           D. Spronk

  bijzonderheden± afscheid en bevestiging ambtsdragers