De jeugdouderlingen waarvan er op dit moment twee zijn, coördineren het jeugdwerk in Jutrijp-Hommerts. Zij zijn onderdeel van de jeugdraad die bestaat uit leden van de jeugddienstcommissie en de kinderkerk en kindernevendienst. Drie maal per jaar komt de jeugdraad bijeen om alle onderdelen van het jeugdwerk te bespreken en eventuele knelpunten op te lossen. De jeugdouderlingen hebben geen wijk maar bezoeken wel jongeren die ziek zijn geweest of in andere bijzondere gevallen. Bij de tentdienst die ter afsluiting van de dorpsfeesten wordt gehouden, wordt door de jeugdraad een liedboek aangeboden aan de kinderen van groep 8 die de basisschool verlaten. Als jongeren 18 jaar worden wordt als steuntje in de rug een soort dagboek aangeboden. Ook zorgen zij ervoor dat de huiscatechisatie wordt opgestart, dit is in de leeftijd van 12-15 jaar, de rest wordt door de dominee verzorgd, dus ook de 16+ groepen. Huiscatechisatie wordt gehouden in twee groepen bij twee gemeenteleden thuis.
Ter afsluiting van het catecheseseizoen gaan we altijd iets leuks doen. Er zijn hier geen jeugdclubs, dus van dit front weinig nieuws te melden. Ook wordt er meegewerkt aan jeugddiensten. De school- of gezinsdiensten worden voorbereid door de school en de dominee.
Dit was een kleine opsomming van ons werk in Jutrijp-Hommerts.

De jeugdouderlingen

 

leden jeugdouderlingen
1. Mirjam en Peter Dudok

Jeugdouderling

 

Diensten

 • Zondag 21 januari 9.30 uur

  voorganger  ds. E. v.d. Sluis / lemmer

  organist       H. Jaasma

  koster          W. Abma

  bijzonderheden± Fryske Tsjinst

   
 • Zondag 28 januari 9.30 uur

  voorganger   ds. F. de Hoop

  organist        K. Booy

  koster           D. Spronk

  bijzonderheden± afscheid en bevestiging ambtsdragers