Het bovenplaatselijk kerkenwerk kan wel wat nadere uitleg gebruiken, want daar is weinig over bekend onder kerkenraden. Toch gebeurt er bovenplaatselijk heel veel maar onbekend maakt onbemind is een bekend gezegde.

 

Natuurlijk staat uitgebreid in de kerkorde omschreven wat de functie is van bovenplaatselijk kerkenwerk.  Maar de kerkorde is ook niet een boekwerk dat uitnodigt om er eens een avond voor te gaan zitten. En dus blijft bovenplaatselijk kerkenwerk een onbekend fenomeen en dat is jammer. Jammer omdat mogelijkheden blijven liggen; via de classis kan ook uw gemeente mee beslissen over het reilen en zeilen van onze kerk. De classis biedt ondersteuning, informatie, vorming en toerusting.

Over de classis is een flyer gemaakt. Klik hier om de flyer te bekijken.

 

Diensten

 • Zondag 21 januari 9.30 uur

  voorganger  ds. E. v.d. Sluis / lemmer

  organist       H. Jaasma

  koster          W. Abma

  bijzonderheden± Fryske Tsjinst

   
 • Zondag 28 januari 9.30 uur

  voorganger   ds. F. de Hoop

  organist        K. Booy

  koster           D. Spronk

  bijzonderheden± afscheid en bevestiging ambtsdragers