Zondag 3 november

9.30 uur                      ds. F. de Hoop

Collecte                      Zending - najaarscollecte

Kinderkerk               Henrita v.d. Hoek & Tietsje Abma

 

Woensdag 6 november – Dankstond

19.30 uur                    Gez. Ring-predikanten

Collecte                      Diaconie

Uitvoering van Oogstcantate – zie verdere info bij algemeen

 

Zondag 10 november – Gezinsdienst

10.30 uur                   ds. F. de Hoop

Collecte                      Jeugdwerk

Dorpshuis – zie verdere info “bij de diensten”

 

Zondag 17 november

9.30 uur                      ds. J. Kamerling

Collecte                      Binnenlands Diaconaat

Kindernevendienst      Mirjam Dudok

 

Bij de diensten

In de dienst van zondag 3 november lezen we het verhaal van Achab en Nabot. Het is te vinden in 1 Kon 21. De Sunday Hour combineren we dit keer met de gezinsdienst. In samenwerking met de kinderen van de VHBS is er op 10 nov. een laagdrempelige dienst met een interactief karakter. Thema: “Fashion Forever”. De koffie staat om 10.30 uur klaar in het Dorpshuis. We beginnen om 11 uur.

De dankstond voor gewas en arbeid van 6 nov. vieren we samen met de gemeentes van Oosthem c.a., Gaastmeer en Heeg. De oogstcantate van Henry Smith wordt gezongen door een groot samengesteld koor o.l.v. Sebastiaan Schippers en na de dienst is er tijd voor een gezamenlijk kopje koffie of thee.

Ds. J. Kamerling gaat voor in de dienst van 17 november.

 

Gezinsdienst 10 november

Deze dienst wordt georganiseerd in samenwerking met de kinderen van de v. Haersma Bumaschool en de Jeugdraad. De kinderen werken mee aan deze dienst en willen dit natuurlijk met iedereen delen! Kinderen die niet op de VHBS zitten zijn ook van harte uitgenodigd, ook voor hen is het een leuke dienst. Het thema en invulling zorgen er voor dat het een dienst is voor het hele gezin, dus pakes, beppes, vrienden en vriendinnen tot 10 november!

 

Vanuit de kerkenraad

Kerkvisitatie

Op 12 november a.s. is er een kerkvisitatie van de PKN bij onze gemeente gepland. Deze visitatie is eens in de 4 jaar en heeft als doel dat de visitatie dienstbaar is aan de opbouw van de gemeente. Het gaat dus om een functioneel en belangrijk bezoek, waarbij het reilen en zeilen van de gemeente centraal staat. Er is van 19:00 tot 20:00 uur een spreekuur voor de gemeenteleden, in een benedenzaal van het dorpshuis. Vanaf 20:00 uur wordt er met de kerkenraad gesproken en ’s middags is er een gesprek met ds. Froukje de Hoop.

 

Geert Meindertsma

 

Een moment voor stilte en gebed

Er is weer een moment van stilte en gebed op 15 november. De kerk is dan open van 19.30-20.00 uur. We zijn stil, lezen een stukje uit de bijbel en  er is gelegenheid voor gebed voor de gemeente en voor de wereld. U bent van harte uitgenodigd!

De eerstvolgende keer daarop is op 13 december.

 

Seniorenkring

“Iets of iemand?”. Dat is het onderwerp voor de eerstvolgende seniorenkring n.a.v. hoofdstuk 7 uit het boekje 12 artikelen over God. We komen bij elkaar op vrijdagochtend 22 november in de pastorie om 9.30 uur. Iedereen is van harte welkom, ook als u eerst alleen eens wilt komen kijken. Het te bespreken artikel is te krijgen bij de dominee.

 

Kinderleerhuis

Het kinderleerhuis voor groep 5 is op 7, 14 en 21 november. Het gaat dit keer over de kerk en alles wat daar bij hoort: het gebouw en de mensen. De kinderen mogen zoveel mogelijk dingen bekijken en we hopen op alle vragen een antwoord te kunnen geven. De uitnodigingen worden via de VHB school verspreid en u kunt uw kind opgeven bij ds. de Hoop. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , tel 336442)

 

Wijze woorden van Paulus

Bij dit ringblad ontvangt u een brochure van het Nederlands Bijbelgenootschap met wijze woorden van Paulus. Dit boekje is uitgegeven in het kader van de 3-jarige campagne van het NBG: Wijs met de Bijbel. De Bijbel is een boek vol wijsheid en dat geldt ook voor de brieven van Paulus. Paulus raakt mensen, hij zet ze in beweging, heel dichtbij, maar ook ver weg! Dat kunt u merken als u dit boekje doorleest. Op de website www.bijbelgenootschap.nl vindt u meer informatie over Wijs met de Bijbel.

 

Geef uw oude bijbel een nieuwe kans!

Wat doet u met uw oude, stukgelezen bijbel? Veel mensen hebben er moeite mee hun oude bijbel bij het oud papier te gooien. De uitgeefpartner van het Nederlands Bijbelgenootschap, Uitgeversgroep Jongbloed zamelt oude en onbruikbare bijbels in voor het maken van nieuwe bijbels en bijbel-uitgaven.

Omdat zeer veel mensen over de hele wereld niet zelf een bijbel kunnen betalen, subsidiëren de Bijbelgenootschappen bijbels om die ver onder de kostprijs te kunnen verspreiden. Als de kostprijs lager is dankzij het hergebruik van bijbelpapier kunnen er dus meer bijbels wereldwijd verspreid worden. Door mee te doen aan deze actie draagt u dus indirect bij aan de verspreiding van de Bijbel wereldwijd.

U kunt uw bijbels (en liedboeken!) inleveren bij:

dhr. J. Bijlsma, de Hoep 7. De aktie duurt nog tot 31 december 2013.

 

 

Kerstnachtdienst – zangers en zangeressen gezocht!

Op kerstavond willen wij- in navolging van KRO-kerststerren – een dienst organiseren in samenwerking met het korps en gemeenteleden. KRO-kerststerren vertelt het verhaal van de geboorte van Jezus en wordt omlijst door populaire songs. Hiervoor zijn we op zoek naar zangers en zangeressen die het leuk vinden hier aan mee te doen. Ook zijn we op zoek naar iemand die de presentatie doet. Dit zou ook een duo kunnen zijn.

De eerste repetitieavond was 27 oktober, de overige repetities vinden ook plaats op zondagavond om 20.00 uur in de kerk.

Wilt u graag meedoen, dan kunt u zich aanmelden via het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch bij Annet – 443279 of Gerke - 443400.

De organisatie is in handen van: Evangelisatie- en jeugddienstcommissie, Hans Wempe en Selina Posthumus.

 

3 november concert van Martin Mans

Om 15.30 uur in de Joh. De Doperkerk –zie voor meer info onze website.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diensten

 • zondag 19 mei - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         D. Spronk

   
 • zondag 26 mei - 9.30 uur

  voorganger: ds. J. Bakker - Veenwouden

  organist:      K. Booy

  koster:         W. Abma