Zondag 24 november – laatste zondag kerkelijk jaar

9.30 uur                      ds. F. de Hoop

Collecte                      Diaconie – zie toelichting

Kindernevendienst      Karin Sijbranda

Viering Heilig Avondmaal

 

Zondag 1 december – 1e Advent

9.30 uur                     ds. F. de Hoop

Collecte                      Missionair werk en kerkgroei

Kindernevendienst      Marjan Jaarsma en Eline v.d. Zee

m.m.v. de Trijeklank

Sunday Half Hour – 0m 12.00 uur staat de koffie klaar

Thema: Touching Heaven, Changing Earth

 

Zondag 8 december – Fryske Tsjinst

9.30 uur                      ds. T.T. Osinga

Collecte                      Pastoraat

Kinderkerk                Akke Wiersma en Henrita v.d. Hoek

 

Bij de diensten

Zondag 24 nov. is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We vieren het Heilig Avondmaal en staan stil bij diegenen die het afgelopen jaar overleden zijn. De namen van deze gemeenteleden en van hen die vanuit onze kerk begraven zijn worden genoemd. Hun nabestaanden zijn voor deze dienst uitgenodigd. Wij gedenken:

Folkert Cnossen † 4 januari 2013      74 jaar

Tjeerd Kuipers † 24 januari 2013      90 jaar

Jan Nauta †18 maart 2013      59 jaar

Jeltje Richtje de Boer-Ykema † 22 maart 2013         79 jaar

Wietze Faber † 25 maart 2013           81 jaar

Bouwe Wittermans † 27 mei 2013     72 jaar

Janke van der Hoek-Attema † 24 juli 2013   88 jaar

Feite Terpstra † 13 augustus 2013      60 jaar

Anna Dijkstra-Engel † 30 september 2013    80 jaar

Rintje Douwe Mellema † 30 september 2013           67 jaar

Teatske Bijlsma-Wiersma † 30 september 2013        65 jaar

Jelle Dijkstra † 5 oktober 2013          83 jaar

Johannes Yntema † 20 oktober 2013 88 jaar            

Ittje Cnossen-Terpstra † 31 oktober 2013      69 jaar

 

De dienst van zondag 1 dec. wordt via de lokale omroep Súdwest uitgezonden. Jeugdkorps Trijeklank begeleidt ons zingen op deze 1e Adventszondag. Het Evangelie van Mattheus begint met een geslachtsregister. Daarin worden vijf vrouwen genoemd. Zij staan in de diensten van Advent en Eerste Kerstdag centraal. Op 1 dec. beginnen we met het verhaal van Tamar (Gen. 38). Om 12.30 staat de koffie klaar voor de Sunday Half Hour van december. Het thema is dit keer: Touching Heaven, Changing Earth. De Hemel aanraken? Misschien dat we dat niet moeten proberen. Laten we dichterbij beginnen, in onze eigen gemeenschap. Hoe kunnen we voor anderen iets betekenen?

8 dec. is er een fryske tsjinst waarin ds. T.T. Osinga voorgaat.

 

Collecte 24 november - Diaconie

30.000 voedselpakketten voor Oost-Europa

“Met kerst eten wij witte bonen, iets anders hebben wij niet, dat is onbetaalbaar”. Het leven van Inga en Gheorghe is meedogenloos. Er zijn dagen dat er voor hen en hun 3 kinderen helemaal niets te eten is. Voor duizenden arme gezinnen en ouderen in Oost-Europa is het leven een kwestie van óverleven. Zending over grenzen trekt zich het lot van deze mensen aan. Het laat zien dat ze er niet alleen voor staan en dat God hen niet is vergeten. Zending over Grenzen zorgt samen met vele vrijwilligers dat ‘uw’ voedselpakket bij de mensen komt die het echt nodig hebben. Een pakket kost € 21,50. Wij als diaconie willen deze mensen graag een voedselpakket aanbieden en bevelen deze collecte van harte aan.

 

Nieuws van de kinderkerk en de kindernevendienst

In het kerstverhaal staat de geboorte van het kindje Jezus centraal en dit jaar gaan we tijdens de kindernevendienst en de kinderkerk daar aandacht aan geven door samen een kerststal te bouwen. Elk kind op zijn eigen manier! Zondag 1 dec . beginnen we met de dieren: de os en de ezel. In de kinderkerk op 8 dec. bouwen we de stal zelf. Op de derde Advent, zondag 15 dec. komen de herders en hun schapen erbij en op 22 dec. Jozef en Maria. In de kindernevendienst van Eerste Kerstdag tenslotte komt Jezus in de stal te liggen. We hopen dat er heel veel kinderen meedoen. Wees welkom.

Namens de kinderkerk en de kindernevendienst: Jeltsje van der Hoek en Tietsje Abma

 

Verslag Kinderkerk van 3 november

Het verhaal ging over een vrouw die hulp vroeg aan Elisa (2 Kon.4:1-7). Ze had niets meer behalve een klein kruikje olie. Het kleine kruikje leek eerst niet genoeg maar uiteindelijk bleek er voldoende te zijn om te overleven. Naar aanleiding van het verhaal hebben we een kaartje ingevuld met wat we nodig hebben om te overleven. Er kwamen vele antwoorden. Daarna gingen we aan de slag met doosjes. Een klein doosje lijkt niet veel maar het kan genoeg zijn. Iedereen ging tevreden naar  huis.

 

 

 

Nieuwe ambtsdragers
Ook dit jaar zijn er ambtsdragers die hebben aangegeven te willen stoppen met hun werk als kerkenraadslid. Thea Bethlehem stopt met haar werk voor de diaconie en Hans van der Hoek met zijn werk voor de Kerkrentmeesters.

U begrijpt dat de vrijkomende plaatsen opgevuld moeten gaan worden, evenals de openstaande plaatsen waarvan het vorig jaar niet is gelukt om deze in te vullen.

Uit de aanbevelingen die u als gemeente in vorige jaren aan de kerkenraad heeft uitgebracht  is er een grote verscheidenheid van personen bij de kerkenraad bekend.

Daarom heeft de kerkenraad gemeend dat we dit jaar personen kunnen benaderen zonder de gemeente vooraf om aanbevelingen te vragen.  Mocht u alsnog een aanbeveling willen doen, dan kunt u dit aan de dhr. Meindertsma doorgeven. Gemeenteleden, die zonder daarvoor gevraagd te zijn, deel willen nemen aan het kerkenraadswerk, kunnen hiervoor contact opnemen met één van de kerkenraadsleden.  Als kerkenraad hopen we op uw steun en gebed bij onze zoektocht naar nieuwe ambtsdragers. En op gemeenteleden die uiteindelijk “ja” willen gaan zeggen op het verzoek om een periode in de kerkenraad zitting te gaan nemen.

 

Een moment voor stilte en gebed

Er is weer een moment van stilte en gebed op 13 december. De kerk is dan open van 19.30-20.00 uur. We zijn stil, lezen een stukje uit de bijbel en  er is gelegenheid voor gebed voor de gemeente en voor de wereld. U bent van harte uitgenodigd!

De eerstvolgende keer daarop is op 10 januari 2014.

 

Van de zendingscommissie

Gespaarde postzegels en kaarten voor de Zending
Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld voor het zendingswerk. De ingezamelde postzegels en kaarten worden uitgezocht en vervolgens op beurzen, maar ook via marktplaats verkocht.

Ook uw oude mobieltje en gebruikte inktcartidge is geld waard voor Kerk in Actie!
Kerk in Actie krijgt voor veel mobieltjes (werkend en niet werkend) maximaal €3,50. Dit geldt ook voor gebruikte cartridges (inktpatronen). Voor elke gebruikte cartridge (origineel) of mobieltje ontvangt Kerk in Actie een vergoeding van het bedrijf Eeko.

Inzameling van 'oud' geld

Sinds 2003 loopt een inzamelingsactie van oud geld. Er zijn inmiddels voldoende verzamelaars waardoor we ook voor het geld, dat niet meer inwisselbaar is bij de centrale banken, een goede opbrengst kunnen krijgen. Niet alleen al het oude Nederlandse munt- en briefgeld, maar ook buitenlands geld is welkom.

Helpt u mee?
In het kerkportaal staan inzamelboxen waarin u de postzegels, kaarten, mobieltjes, inktcartridges of oud geld kunt achterlaten. De zendingscommissie zorgt ervoor dat de ingeleverde spullen bij Kerk in Actie worden ingeleverd. Het levert geld op, dat we goed kunnen gebruiken om mensen in nood een nieuwe toekomst te geven.

Meer informatie over de inzamelacties van Kerk in Actie treft u aan op de website www.kerkinactie.nl onder het kopje ‘Doe mee’ en kies vervolgens ‘Met een actie’.

Denkt u alstublieft ook aan de vrijwillige bijdrage voor de zending.

U kunt uw bijdrage storten op banknummer 32.88.01.496 van de zendingscommissie Jutrijp-Hommerts. Het thema van 2013 is: Bied steun! Van jong tot oud.

 

Oogstcantate 6 november

Met een groot samengesteld koor o.l.v. Sebastiaan Schippers werd de Oogstcantate van Eric Smith uitgevoerd in een overvolle Johannes de Doperkerk. Het was geweldig! Vier ring-predikanten openden met gebed en lezingen, maar het belangrijkste was de boodschap die het grote koor met samenzang van de gemeente duidelijk wilde maken: “O, Heer, hoe heerlijk zijn Uw werken, de aarde is vol van al Uw gaven. Verheerlijk de Here, heel Zijn schepping! Geen mens zal leven van brood alleen, maar van ieder woord dat uitgaat vanuit de mond van God”.

Een goed idee om deze dienst gezamenlijk met de ring-gemeenten te vieren, dit kan nog wel eens!

 

Gezinsdienst 10 november 2013

Een kort verslag van deze Gezinsdienst, compleet met de antwoorden van de kwis en de foto’s vindt u op onze website www.pkn-jutrijphommerts.nl

 

Kokers en Eters

Zo werd de groep genoemd die bij elkaar aan tafel schoven voor een gezellige maaltijd. De opzet hiervan willen wij nu veranderen, waardoor wij hopen dat nog meer gemeenteleden hieraan mee gaan doen. Wij willen 2x per jaar, b.v. in het najaar en in het voorjaar, een maaltijd organiseren in het Dorpshuis. De eerste keer dat u uitgenodigd wordt is donderdag 12 december a.s. vanaf 17.00 uur. Kok Erik wil dan een Stamppotten-buffet voor ons klaarmaken. De kosten hiervoor zijn € 11,50 en u kunt zich opgeven vóór 10 december bij

Els van Os – e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 442274

Dus 12 december – 17.00 uur – Dorpshuis – lekker ite!

 

Lief en leed

De afgelopen paar weken zijn zwaar geweest. In korte tijd moesten we afscheid nemen van vier gemeenteleden. Anderen vechten met ziekte en verdriet. Daarom een bemoediging voor onderweg: Gods zegen bidden wij je toe:

                 Hij zelf gaat steeds vooraan, hoe ook je weg zal gaan.

                Geen mens weet waar en wat en hoe,

                toch mag je altijd hopen: God doet de toekomst open.

                (lied 794)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diensten

 • zondag 19 mei - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         D. Spronk

   
 • zondag 26 mei - 9.30 uur

  voorganger: ds. J. Bakker - Veenwouden

  organist:      K. Booy

  koster:         W. Abma