Zondag 5 feb  Pitstop “Zout en Licht”

            i.s.m. Van Haersma Bumaschool

10.30 uur         de koffie staat klaar

11.00 uur         Pitstop

Collecte           Zending

Zondag 12 feb           

9.30 uur           ds. F. de Hoop

Collecte           Werelddiaconaat – zie toelichting

Zondag 19 feb

9.30 uur           ds. A.C. van Veldhuizen, Sneek

Collecte           Jeugdraad

Zondag 26 feb            Fryske Tsjinst

9.30 uur           ds.  ds. L. Westra, Lollum

Collecte           Diaconie

Zondag 5 maart         Pitstop: “Wat bedoelt Hij toch...?!”

10.30 uur         de koffie staat klaar

11.00 uur         Pitstop

Collecte           Binnenlands Diaconaat – zie toelichting

Woensdag 8 maart    Biddag, Ichtuskerk Heeg

19.30 uur         ds. R. Bosman-Romkema, ds. F. de Hoop, ds. T. van Lindenhuizen

Koffiedrinken na de dienst

Bij de diensten

Jullie zijn licht en zout”, dat zegt Jezus tegen zijn leerlingen. In de Pitstop van 5 februari gaan we op allerlei manieren kijken en ervaren wat dat betekent. Deze Pitstop hebben we samen met de kinderen en leerkrachten van de Van Haersma Bumaschool voorbereid en iedereen is welkom vanaf 10.30 uur. Zondag 12 februari lezen we het volgende gedeelte uit de Bergrede: Matt. 5: 17-26. Op 19 februari is ds. Van Veldhuizen uit Sneek onze gastvoorganger en ds. L. Westra gaat voor in de Fryske Tsjinst op zondag 26 februari. De Pitstop van 5 maart staat in het teken van de vraag, die de leerlingen stelden toen Jezus het Heilig Avondmaal instelde: “Wat bedoelt Hij toch…?!” Centraal staat het schilderij “het Laatste Avondmaal”van Leonardo da Vinci.

Biddag voor gewas en arbeid

Op woensdagavond 8 maart is het biddag voor gewas en arbeid. Ditmaal komen we bij elkaar in de Ichtuskerk, aan de Skatting 30 in Heeg. Het koor Gaudeté uit Gaastmeer verleent haar medewerking en na de dienst is er weer volop gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. Mocht u vervoer nodig hebben, meldt u dan even bij Geert Meindertsma (411558) dan wordt daarvoor gezorgd.

Alpha cursus

26 mensen uit de ring doen mee met de Alphacursus. Negen weken lang beginnen we de maandagavond met een gezamenlijke maaltijd en daarna bekijken we een video, waarover we in kleine groepen napraten. Steeds in een andere gemeente. Op 13 februari zijn we in het dorpshuis in Hommerts.

Collecten

12 februari – Werelddiaconaat – boeren verdienen meer met biologische nootmuskaat.

In de 18e eeuw was nootmuskaat het zwarte goud voor de Indonesische provincie Noord-Molukken. Tegenwoordig is de prijs van de specerij laag. Toch is er wereldwijd een grote vraag naar nootmuskaat van goede kwaliteit. Daarom traint partnerorganisatie IDH (Sustainable Trade Initiative) boeren om nootmuskaat op biologische wijze te verbouwen en deze te verwerken volgens internationale kwaliteitsnormen. IDH helpt boeren ook zich in coöperaties te organiseren om hun nootmuskaat gezamenlijk te exporteren. Door de verbeterde kwaliteit en de verkoop via coöperaties levert de nootmuskaat meer op. De ambitie is dat 5000 boeren dankzij dit project voor eind 2017 een hoger inkomen hebben.

5 maart – Binnenlands diaconaat – Steun kinderen en jongeren in de Glind.

In jeugddorp de Glind wonen ongeveer 150 uit-huis-geplaatste kinderen en jongeren. Door allerlei problemen kunnen zij niet meer thuis wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mishandelingen, verwaarlozing of verslavingsproblemen van de ouders, maar ook om lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen of gedragsproblemen van de kinderen zelf. De Rudolphstichting is eigenaar van grond en gebouwen in de Glind. De stichting zorgt voor verschillende voorzieningen in het dorp zoals het zwembad, de kinderboerderij en het dorpscentrum. In het dorpscentrum – de Glindster – zijn veel naschoolse activiteiten. Kinderen en jongeren komen er sporten, muziek maken of gezellig in de soos hangen. Ook zijn er horeca en concertmogelijkheden. Via een leer-werk-traject kunnen jongeren er praktijkervaring opdoen in de horeca.

40-dagenkalender2017

Op 1 maart a.s. begint de veertigdagentijd. De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Een veertigdagenkalender kan daarbij een goede hulp zijn. Net als vorig jaar bevelen we graag twee verschillende veertigdagenkalenders bij u aan.

De landelijke kerk (PKN) geeft een kalender uit met het thema: “Sterk en dapper”. De kalender bevat veel meditatief materiaal in de vorm van gebeden, gedichten en bijbelteksten met uitleg. Voor elke dag op weg naar Pasen een stukje bezinning. Zie ook: www.webwinkel.pkn.nl De tweede kalender wordt uitgegeven door Tear, een christelijke organisatie  die zich inzet tegen armoede en onrecht. Het thema van deze kalender is “40 dagen opstaan”. 'Opstaan', op het oog een gewoon woord. Tot het moment dat Jezus er een dimensie aan gaf die niemand voor mogelijk hield. Hij weet als geen ander: zonder vallen geen opstaan. Jezus is opgestaan - en wij? Acht schrijvers nemen je elk een week mee in het proces van opstaan: van de start die je maakt met Jezus, via de 'opstandigheid' die je met hem kunt ervaren, naar het moment dat je uiteindelijk in vuur en vlam komt te staan. De kalender bevat ook dit jaar extra stukjes voor de zondagen en de opstandingsweek na Pasen. Zie ook: www.tear.nl/de-nieuwe-veertigdagenkalender-van-tear U kunt de kalender(s) zelf via de genoemde websites bestellen, maar het is ook mogelijk omdat via de liturgie commissie te doen. Tot 12 februari kunt u zich bij Joan vd Zee (tel: 442436) aangeven welke kalender u graag wilt ontvangen en wij bestellen die dan voor u. Op zondag 5 en 12 februari ligt er een lijst in de kerk waarop u zich kunt aanmelden. Hebt u een smartphone of een tablet dan kunt u er ook voor kiezen om de Kerk in Actie kalender via een app te downloaden: www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp. Wij doen dan ons best om de kalenders vóór 1 maart bij u thuis te brengen.

Van de kerkenraad

Pastoraat

De ontmoetingsavond is dit jaar op zondagavond 26 maart. Meer informatie volgt nog, maar u kunt de datum nu alvast in uw agenda zetten.

Ambtsdragers

Op 29 januari hebben we afscheid genomen van Hessel Jaasma en zoals u weet ontstaat er daardoor weer een nieuwe vacature. We doen nog steeds ons best om mensen te vinden en de oproep uit het vorige Ringblad blijft staan: Mocht u belangstelling hebben, of iemand weten, die we kunnen vragen, laat u het mij dan weten. Daarnaast hebben we besloten om dit voorjaar een heidag te houden om na te denken over hoe we in de toekomst als een kleine kerkenraad kunnen functioneren. Op de gewone vergaderingen is er vaak geen tijd voor het bespreken van inhoudelijke vragen en daar willen we op deze heidag de tijd voor nemen. Het precieze programma en de datum voor deze dag zijn op dit moment nog niet bekend, maar we houden u op de hoogte. Met een hartelijke groet, Peter Dudok.

Seniorenkring

Op vrijdag 3 februari komt de seniorenkring bij elkaar, om 13.30 uur in de pastorie. We bespreken dit keer Jesaja 56 en sluiten daarmee ook de serie over Jesaja af. Ideeën voor een nieuw onderwerp zijn welkom!

Kinderleerhuis

Het kinderleerhuis voor de kinderen van groep 6 is alweer voorbij. Het was een grote groep dit keer, behalve op donderdag 26 januari, want toen kon er geschaatst worden! Het kinderleerhuis voor de kinderen van groep 7 is op 23 en 30 maart en 6 april. Dat duurt dus nog even, maar ook hiervoor worden de kinderen persoonlijk uitgenodigd via school.

Nieuws van de Kinderkerk

Omdat er op 5 februari een Pitstop waaraan de kinderen van de VHB school meedoen is er die maand geen kinderkerk en in maart komt er een speciale gast. Hij heet goochelaar Jan. Goochelaar Jan preekt niet met woorden, maar met goocheltrucs. Zo legt hij uit wat liefde is op een manier die je niet snel weer vergeet. Goochelaar Jan komt gewoon in de dienst, in de kerk, maar door hem wordt het natuurlijk wel anders dan anders. We hopen dat er veel kinderen, ouders en grootouders komen en natuurlijk zijn ook alle andere nieuwsgierigen van harte welkom! We beginnen om half tien. Vaak nemen de kinderen die naar de kinderkerk komen ook geld voor de collecte mee. Er zat deze maand 11,05 euro in het speciale potje en dat geld gaat dit keer naar de RET meiden. Ook op school is voor hen gespaard en daar doen wij graag aan mee. Zie voor meer info: www.rett.nl

Jongeren 17+

De eerstvolgende catechese voor de 17+ jongeren is op zondag 5 feb. a.s. om 20 uur in de pastorie.

Een moment van stilte en gebed

Het eerste moment van stilte en gebed dit jaar is op 3 februari in de kerk om 19.30 uur. De keer daarop is het moment op vrijdag 3 maart. Het is dan ook wereldgebedsdag..

Kring jonge gemeenteleden

De kring voor jonge gemeenteleden komt bij elkaar op donderdag 2 februari om 20 uur in de pastorie

Diensten

 • zondag 27 januari - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      K. Booy

  koster:         W. Abma

  bijzonderheid: viering HA

   
 • zondag 3 februari - 10.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         A. Nauta

  bijzonderhwswb: PIT-stop