Zondag 9 april            Palmpasen

           Met liederen uit Jesus Christ Superstar

9.30 uur           ds. F. de Hoop

Collecte           Diaconie – zie toelichting

Koffiedrinken na afloop

Donderdag 13 april   Witte Donderdag

           Viering Heilig Avondmaal

19.30 uur         ds. F. de Hoop

Collecte           Diaconie – zie toelichting

Vrijdag 14 april          Goede Vrijdag

19.30 uur         ds.  F. de Hoop

Zaterdag 15 april       Stille Zaterdag Paaswake

21.30 uur         ds. F. de Hoop

Zondag 16 april          Paaszondag m.m.v. Ere Zij God

9.30 uur                       ds. F. de Hoop

Collecte                       Jeugdwerk – zie toelichting

Oppasdienst in de consistorie

Zondag 23 april

9.30 uur           ds. A Buys, Sneek

Collecte           Eredienst en kerkmuziek – zie toelichting

Zondag 30 april

9.30 uur           ds. F. de Hoop

Collecte           Zending – zie toelichting

Zondag 7 mei             Pitstop

10.30 uur         De koffie staat klaar

11.00 uur         Pitstop

Collecte           Missionair werk en kerkgroei

Bij de diensten

We beginnen de Stille week dit jaar met een bijzonder Palmpasen-dienst. Een band en een koor o.l.v. Hans Wempe zingt en speelt een aantal nummers uit de musical Jesus Christ Superstar. Zo vertellen we het verhaal van de Stille Week. Ook de kinderen van de basisschool doen mee. Ze hebben de afgelopen week Palmpasenstokken gemaakt en komen daarmee de dienst opvrolijken.

Op Witte Donderdag vieren we het Heilig Avondmaal aan tafel samen met de kinderen van groep 7 die meegedaan hebben aan het Kinderleerhuis van de afgelopen weken. Op Goede Vrijdag is er ook een sobere dienst. We lezen de lijdensgeschiedenis en doven de Paaskaars, als teken van het sterven van Jezus. In de Paaswake op zaterdagavond wordt de nieuwe Paaskaars binnengebracht en begroeten we het Licht met vreugde. Diezelfde vreugde vieren we op Eerste Paasdag onder muzikale begeleiding van muziekvereniging Ere zij God. Er is die zondag oppasdienst in de kerk. Zondag 23 april is ds. A. Buys uit Sneek bij ons te gast. Op 30 april lezen we Jesaja 43: 1-12 en Johannes 21: 1-14. Op zondag 7 mei is er weer een Pitstop. Het thema is op dit moment nog niet bekend. We leven in een roerige tijd, veel mensen leven in onzekerheid en zijn bang voor de toekomst. Pasen is het Feest waarop we als gemeente vieren dat we niet bang hoeven te zijn, hoe roerig de tijden ook zijn. Het duister heeft het Licht niet overwonnen: de Heer is opgestaan en het nieuwe leven breekt aan! Gezegende Paasdagen gewenst!

Terugblik

‘Wat bedoelt hij toch?’, dat was de vraag van de leerlingen van Jezus tijdens het laatste Avondmaal. En het was ook de vraag waarmee wij aan de slag gingen in de Pitstop van 5 maart. We probeerden ons in te leven in de leerlingen om daarna samen ons eigen ‘schilderij’ te maken. Het resultaat is vastgelegd door Marjan Waterlander en in de Pitstop van 2 april hebben we al iets daarvan kunnen bewonderen. Bedankt iedereen, die heeft meegeholpen om er weer een mooie Pitstop van te maken.

Twee weken later hadden we een speciale gast in de kerkdienst. Goochelaar Jan legde ons met zijn goocheltrucs uit hoe je van andere mensen kunt houden. Het was een echt feest, niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de grote mensen. En ook de knipoog zullen we niet snel vergeten!

Geloven doe je in de kerk? Samen eten delen ook! Dat was het motto van de ontmoetingsavond op zondag 26 maart. 25 mensen deden mee en dat betekende dat er heel veel verschillende gerechten waren om te delen. Daarnaast stonden op de prachtig gedekte tafels de symbolische gerechten van de joodse Sedermaaltijd. Tijdens de maaltijd werd de betekenis van die gerechten uitgelegd en was er volop gelegenheid om samen te ontdekken en te delen wat Pasen betekent. Hartelijk dank aan de organisatoren voor het vele werk! We hopen dat het voor herhaling vatbaar is!

Samen eten is

elkaar ontmoeten...

genieten van Gods goede gaven ..
gesprekken voeren die verbinden...

Collecten

Zondag 9 april: KIA Steun mensen met een handicap in Myanmar

In Myanmar (Birma) hebben mensen die lichamelijk gehandicapt zijn nauwelijks toegang tot onderwijs, zorg en werk. Toch is meer dan vijftig procent van hen in principe in staat om te werken en in hun eigen levensonderhoud te voorzien. The Leprosy Mission International (TMLI) werkte oorspronkelijk voor leprapatienten, maar zet zich nu ook breder in voor gehandicapten. TLMI stimuleert hen met vakonderwijs of microkredieten om een eigen bedrijfje te beginnen. TLMI probeert ook werkplekken te creëren bij grotere bedrijven en biedt medische zorg. Kinderen met een handicap krijgen fysiotherapie en logopedie, zodat zij later meer kansen hebben om aan de slag te komen. Zo ondersteunt TLMI sterke vrouwen en dappere mannen die vechten voor een betere toekomst.

Witte Donderdag: Help Slachtoffers Hongersnood giro 555

De komende 6 maanden dreigt er hongersnood voor meer dan 20 miljoen mensen in Afrika. Deze mensen lijden aan voedselgebrek en ondervoeding. Alleen al in Zuid Soedan hebben 100.000 mensen direct hongersnood en lopen 5 miljoen mensen risico daarop. Bovendien wordt daar tot juli geen regen verwacht. De situatie is dus nijpend. Meer dan 1,5 miljoen kinderen lijden aan ernstige en acute ondervoeding. Voedselprijzen stijgen sterk waardoor veel gedupeerde gezinnen geen voedsel kunnen kopen. Waterbronnen zijn opgedroogd en een groot deel van de oogst is mislukt. Door dreigende hongersnood slaan mensen op de vlucht naar gebieden waar mogelijk wel water is. Kerk in Actie levert al noodhulp in Afrika in onder andere Zuid Soedan, Nigeria, en Ethiopië. Maar meer hulp is hard nodig!

Zondag 16 april: Jeugdwerk Pasen

Nelleke help kerken om de betekenis van Pasen opnieuw uit te leggen aan jongeren. Als catecheet weet ze hoe jongeren die niks weten van geloven opeens getriggerd kunnen worden door verhalen uit de bijbel. Nelleke: ‘Jongeren hebben het recht om de kracht van Pasen te ontdekken. Ze moeten horen dat er een God is die hen liefheeft en die er voor hen wil zijn. “Daar maken Nelleke en JOP zich sterk voor!

Zondag 23 april: Eredienst en Kerkmuziek

Kleine gemeenten ondersteunen met vieren, ook als er niet altijd een predikant beschikbaar is. Dat is het doel van het project ‘Kringgemeenten’. Kringgemeenten zijn gemeenten die het aandurven om zelfstandig te blijven zonder eigen predikant. Zij willen blijven vieren, leren, dienen en ontmoeten, verbonden met en verantwoordelijk voor de eigen leefomgeving. De Protestantse kerk ondersteunt deze gemeenten onder meer met liturgie en preekschetsen of met liederen . Met deze collecte kunnen meer materialen ontwikkeld worden voor Kringgemeenten. Ook steunen we met deze collecte organisaties in het buitenland die Kerkmuziek ontwikkelen, bijvoorbeeld het Centro Kairos in Cuba, dat zich inzet voor de vernieuwing van de liturgie en het maken van kerkmuziek met Cubaanse stijl en instrumenten.

Zondag 30 april: Zendingscollecte

Zending verbindt! Met deze collecte steunt u 3 zendingsdoelen: in Egypte – de Koptisch Orthodoxe Kerk bestrijdt armoede; in Colombia – Geloven in verzoening, de Mennonietenkerk werkt daar aan vrede en gerechtigheid; in Guatamala – Red Paz zet zich in voor een vreedzame samenleving voor de inheemse bevolking in een land vol criminaliteit, geweld en corruptie.

Zondag 7 mei: Missionair werk en Kerkgroei

In 2013 opende de burgerlijke gemeente Zwijndrecht het Badhuis, een project van de Oude Kerk, de Stichting Welzijn Ouderen en het Wijkplatform. Het Badhuis wil een huiskamer voor de wijk zijn, met activiteiten voor jong en oud. Vier ochtenden in de week is er koffiehuis, iedere woensdag een brunch en er zijn buurtmaaltijden. Peter Huijser is namens de Oude Kerk betrokken bij het Badhuis, inmiddels ook pioniersplek van de Protestantse Kerk. “Wij organiseren elke zondagochtend een kinderbijbelclub en geven de Alpha-cursus, waar deelnemers kennismaken met het christelijk geloof. Maar we maken ook deel uit van de andere activiteiten. We willen als kerk dienstbaar zijn aan de mensen in de wijk.” De collecte maakt pioniersplekken als het Badhuis, waar dienstbaarheid aan de wijk de boventoon voert, mogelijk.

Spaardoosjes

Op Paasmorgen kunnen de spaardoosjes ingeleverd worden in de kerk. Als u niet in de gelegenheid bent om die zondag naar de kerk te komen, kunt u het spaardoosje de week na Pasen inleveren bij Joan v.d. Zee, Jeltewei 174 of bij ds. Froukje de Hoop, Jeltewei 98.

Om alvast te noteren:

De gemeenteavond is dit voorjaar op 22 mei. We hopen u dan te informeren over de jaarrekening van 2016, de ontwikkelingen in de landelijke kerk i.v.m. Kerk 2025 en over de resultaten van de “heidag” van 11 maart. De uitnodiging aan alle gemeenteleden volgt nog.

Seniorenkring

De seniorenkring gaat in september weer van start. De precieze datum komt in het Ringblad van eind augustus.

Moment van stilte en gebed

Op 28 april is er weer een moment van stilte en gebed in de kerk om 19.30. De eerstvolgende keer daarna is op 2 juni.

Kring jonge gemeenteleden

De kring voor jonge gemeenteleden komt bij elkaar op dinsdag 25 april om 20 uur in de pastorie

Zondag 9 april            Palmpasen

           Met liederen uit Jesus Christ Superstar

9.30 uur           ds. F. de Hoop

Collecte           Diaconie – zie toelichting

Koffiedrinken na afloop

Donderdag 13 april   Witte Donderdag

           Viering Heilig Avondmaal

19.30 uur         ds. F. de Hoop

Collecte           Diaconie – zie toelichting

Vrijdag 14 april          Goede Vrijdag

19.30 uur         ds.  F. de Hoop

Zaterdag 15 april       Stille Zaterdag Paaswake

21.30 uur         ds. F. de Hoop

Zondag 16 april          Paaszondag m.m.v. Ere Zij God

9.30 uur                       ds. F. de Hoop

Collecte                       Jeugdwerk – zie toelichting

Oppasdienst in de consistorie

Zondag 23 april

9.30 uur           ds. A Buys, Sneek

Collecte           Eredienst en kerkmuziek – zie toelichting

Zondag 30 april

9.30 uur           ds. F. de Hoop

Collecte           Zending – zie toelichting

Zondag 7 mei             Pitstop

10.30 uur         De koffie staat klaar

11.00 uur         Pitstop

Collecte           Missionair werk en kerkgroei

Bij de diensten

We beginnen de Stille week dit jaar met een bijzonder Palmpasen-dienst. Een band en een koor o.l.v. Hans Wempe zingt en speelt een aantal nummers uit de musical Jesus Christ Superstar. Zo vertellen we het verhaal van de Stille Week. Ook de kinderen van de basisschool doen mee. Ze hebben de afgelopen week Palmpasenstokken gemaakt en komen daarmee de dienst opvrolijken.

Op Witte Donderdag vieren we het Heilig Avondmaal aan tafel samen met de kinderen van groep 7 die meegedaan hebben aan het Kinderleerhuis van de afgelopen weken. Op Goede Vrijdag is er ook een sobere dienst. We lezen de lijdensgeschiedenis en doven de Paaskaars, als teken van het sterven van Jezus. In de Paaswake op zaterdagavond wordt de nieuwe Paaskaars binnengebracht en begroeten we het Licht met vreugde. Diezelfde vreugde vieren we op Eerste Paasdag onder muzikale begeleiding van muziekvereniging Ere zij God. Er is die zondag oppasdienst in de kerk. Zondag 23 april is ds. A. Buys uit Sneek bij ons te gast. Op 30 april lezen we Jesaja 43: 1-12 en Johannes 21: 1-14. Op zondag 7 mei is er weer een Pitstop. Het thema is op dit moment nog niet bekend. We leven in een roerige tijd, veel mensen leven in onzekerheid en zijn bang voor de toekomst. Pasen is het Feest waarop we als gemeente vieren dat we niet bang hoeven te zijn, hoe roerig de tijden ook zijn. Het duister heeft het Licht niet overwonnen: de Heer is opgestaan en het nieuwe leven breekt aan! Gezegende Paasdagen gewenst!

Terugblik

‘Wat bedoelt hij toch?’, dat was de vraag van de leerlingen van Jezus tijdens het laatste Avondmaal. En het was ook de vraag waarmee wij aan de slag gingen in de Pitstop van 5 maart. We probeerden ons in te leven in de leerlingen om daarna samen ons eigen ‘schilderij’ te maken. Het resultaat is vastgelegd door Marjan Waterlander en in de Pitstop van 2 april hebben we al iets daarvan kunnen bewonderen. Bedankt iedereen, die heeft meegeholpen om er weer een mooie Pitstop van te maken.

Twee weken later hadden we een speciale gast in de kerkdienst. Goochelaar Jan legde ons met zijn goocheltrucs uit hoe je van andere mensen kunt houden. Het was een echt feest, niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de grote mensen. En ook de knipoog zullen we niet snel vergeten!

Geloven doe je in de kerk? Samen eten delen ook! Dat was het motto van de ontmoetingsavond op zondag 26 maart. 25 mensen deden mee en dat betekende dat er heel veel verschillende gerechten waren om te delen. Daarnaast stonden op de prachtig gedekte tafels de symbolische gerechten van de joodse Sedermaaltijd. Tijdens de maaltijd werd de betekenis van die gerechten uitgelegd en was er volop gelegenheid om samen te ontdekken en te delen wat Pasen betekent. Hartelijk dank aan de organisatoren voor het vele werk! We hopen dat het voor herhaling vatbaar is!

Samen eten is

elkaar ontmoeten...

genieten van Gods goede gaven ..
gesprekken voeren die verbinden...

Collecten

Zondag 9 april: KIA Steun mensen met een handicap in Myanmar

In Myanmar (Birma) hebben mensen die lichamelijk gehandicapt zijn nauwelijks toegang tot onderwijs, zorg en werk. Toch is meer dan vijftig procent van hen in principe in staat om te werken en in hun eigen levensonderhoud te voorzien. The Leprosy Mission International (TMLI) werkte oorspronkelijk voor leprapatienten, maar zet zich nu ook breder in voor gehandicapten. TLMI stimuleert hen met vakonderwijs of microkredieten om een eigen bedrijfje te beginnen. TLMI probeert ook werkplekken te creëren bij grotere bedrijven en biedt medische zorg. Kinderen met een handicap krijgen fysiotherapie en logopedie, zodat zij later meer kansen hebben om aan de slag te komen. Zo ondersteunt TLMI sterke vrouwen en dappere mannen die vechten voor een betere toekomst.

Witte Donderdag: Help Slachtoffers Hongersnood giro 555

De komende 6 maanden dreigt er hongersnood voor meer dan 20 miljoen mensen in Afrika. Deze mensen lijden aan voedselgebrek en ondervoeding. Alleen al in Zuid Soedan hebben 100.000 mensen direct hongersnood en lopen 5 miljoen mensen risico daarop. Bovendien wordt daar tot juli geen regen verwacht. De situatie is dus nijpend. Meer dan 1,5 miljoen kinderen lijden aan ernstige en acute ondervoeding. Voedselprijzen stijgen sterk waardoor veel gedupeerde gezinnen geen voedsel kunnen kopen. Waterbronnen zijn opgedroogd en een groot deel van de oogst is mislukt. Door dreigende hongersnood slaan mensen op de vlucht naar gebieden waar mogelijk wel water is. Kerk in Actie levert al noodhulp in Afrika in onder andere Zuid Soedan, Nigeria, en Ethiopië. Maar meer hulp is hard nodig!

Zondag 16 april: Jeugdwerk Pasen

Nelleke help kerken om de betekenis van Pasen opnieuw uit te leggen aan jongeren. Als catecheet weet ze hoe jongeren die niks weten van geloven opeens getriggerd kunnen worden door verhalen uit de bijbel. Nelleke: ‘Jongeren hebben het recht om de kracht van Pasen te ontdekken. Ze moeten horen dat er een God is die hen liefheeft en die er voor hen wil zijn. “Daar maken Nelleke en JOP zich sterk voor!

Zondag 23 april: Eredienst en Kerkmuziek

Kleine gemeenten ondersteunen met vieren, ook als er niet altijd een predikant beschikbaar is. Dat is het doel van het project ‘Kringgemeenten’. Kringgemeenten zijn gemeenten die het aandurven om zelfstandig te blijven zonder eigen predikant. Zij willen blijven vieren, leren, dienen en ontmoeten, verbonden met en verantwoordelijk voor de eigen leefomgeving. De Protestantse kerk ondersteunt deze gemeenten onder meer met liturgie en preekschetsen of met liederen . Met deze collecte kunnen meer materialen ontwikkeld worden voor Kringgemeenten. Ook steunen we met deze collecte organisaties in het buitenland die Kerkmuziek ontwikkelen, bijvoorbeeld het Centro Kairos in Cuba, dat zich inzet voor de vernieuwing van de liturgie en het maken van kerkmuziek met Cubaanse stijl en instrumenten.

Zondag 30 april: Zendingscollecte

Zending verbindt! Met deze collecte steunt u 3 zendingsdoelen: in Egypte – de Koptisch Orthodoxe Kerk bestrijdt armoede; in Colombia – Geloven in verzoening, de Mennonietenkerk werkt daar aan vrede en gerechtigheid; in Guatamala – Red Paz zet zich in voor een vreedzame samenleving voor de inheemse bevolking in een land vol criminaliteit, geweld en corruptie.

Zondag 7 mei: Missionair werk en Kerkgroei

In 2013 opende de burgerlijke gemeente Zwijndrecht het Badhuis, een project van de Oude Kerk, de Stichting Welzijn Ouderen en het Wijkplatform. Het Badhuis wil een huiskamer voor de wijk zijn, met activiteiten voor jong en oud. Vier ochtenden in de week is er koffiehuis, iedere woensdag een brunch en er zijn buurtmaaltijden. Peter Huijser is namens de Oude Kerk betrokken bij het Badhuis, inmiddels ook pioniersplek van de Protestantse Kerk. “Wij organiseren elke zondagochtend een kinderbijbelclub en geven de Alpha-cursus, waar deelnemers kennismaken met het christelijk geloof. Maar we maken ook deel uit van de andere activiteiten. We willen als kerk dienstbaar zijn aan de mensen in de wijk.” De collecte maakt pioniersplekken als het Badhuis, waar dienstbaarheid aan de wijk de boventoon voert, mogelijk.

Spaardoosjes

Op Paasmorgen kunnen de spaardoosjes ingeleverd worden in de kerk. Als u niet in de gelegenheid bent om die zondag naar de kerk te komen, kunt u het spaardoosje de week na Pasen inleveren bij Joan v.d. Zee, Jeltewei 174 of bij ds. Froukje de Hoop, Jeltewei 98.

Om alvast te noteren:

De gemeenteavond is dit voorjaar op 22 mei. We hopen u dan te informeren over de jaarrekening van 2016, de ontwikkelingen in de landelijke kerk i.v.m. Kerk 2025 en over de resultaten van de “heidag” van 11 maart. De uitnodiging aan alle gemeenteleden volgt nog.

Seniorenkring

De seniorenkring gaat in september weer van start. De precieze datum komt in het Ringblad van eind augustus.

Moment van stilte en gebed

Op 28 april is er weer een moment van stilte en gebed in de kerk om 19.30. De eerstvolgende keer daarna is op 2 juni.

Kring jonge gemeenteleden

De kring voor jonge gemeenteleden komt bij elkaar op dinsdag 25 april om 20 uur in de pastorie

Diensten

 • zondag 16 december - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         W. Abma

  bijzonderheden: fryske tsjinst

   
 • zondag 23 december - 11.00 uur

  voorganger: ds. A. Wiebenga - Sneek

  organist:      K. Booy

  koster:         A. Nauta