Zondag 3 sept

9.30 uur           ds. F. de Hoop

Collecte           Missionair werk en kerkgroei –zie toelichting

Zondag 10 sept          Kerken in de boomgaard

9.30 uur           ds. F. de Hoop

Startzondag: graag een kan koffie en een stoel meenemen

Collecte           Jeugdwerk – zie toelichting

Zondag 17 sept

9.30 uur           ds. J.A. de Waal, Nijland

Collecte           Vredeswerk –zie toelichting

Zondag 24 sept

9.30 uur           ds. F. de Hoop

Collecte           Evangelisatie-commissie

Bij de diensten

Zondag 3 september is de laatste zondag van de zomervakantie. Daarom deze maand nog geen Pitstop maar een ‘gewone’ dienst. De vraag die in deze dienst centraal staat is “Geneest God ook vandaag nog?” n.a.v. Matt. 17: 14-20. De startzondag houden we dit jaar op 10 september. Meer informatie daarover vindt u in een apart stukje hieronder. Zondag 17 sept. is ds. de Waal uit Nijland onze gastvoorganger en op 24 september staat de vraag van Petrus centraal: “Hoe vaak moet je je naaste vergeven?” (Matt. 18: 21).

Kamperen en Kerken in de Boomgaard: 9-10 september

Op zaterdagavond 9 september is er op het strandje bij het aquaduct een muziekfeestje, georganiseerd door de activiteitencommissie. (Zie http://jutrijp-hommerts.nl/events/muziekfeest-op-het-strandje/  voor meer info). Wij hebben besloten hierbij aan te sluiten met een activiteit voor de jongeren en de startdienst. Met de jongeren gaan we kamperen in de (vroegere) boomgaard op Lippenwalde. We beginnen op zaterdagmiddag met een aantal activiteiten en een barbecue. Daarna gaan we naar het strandje voor het muziekfeestje met na afloop een speurtocht en slapen in tenten in de boomgaard. De volgende ochtend, op zondag 10 september, is er dan een open lucht dienst in de boomgaard voor iedereen. Dit keer is er geen preek, maar een tijd van vragen en antwoorden, waaraan iedereen mee kan doen. Voor de kleine kinderen is er een nevenactiviteit. Omdat er in de boomgaard geen stoelen zijn, willen we iedereen vragen om een stoel (of iets anders om op te zitten) mee te nemen. Zou u ook een thermoskan met koffie mee willen nemen? Dan kunnen we samen koffiedrinken! Wij zorgen voor bekertjes en voor iets erbij. We hopen op mooi weer en dat u in grote getale komt!

Met een vriendelijke groet, Sybren Salverda, Peter Dudok, Joan vd Zee en ds. Froukje de Hoop

Pitstop

De eerste Pitstop van dit seizoen is op 1 okt. a.s. Alweer drie jaar op 5 okt 2014 was het de eerste keer dat we onder deze naam een samenkomst hielden, met koffie vooraf. We hoopten dat het een moment zou worden voor jong en oud, om elkaar te ontmoeten, adem te halen en bij te tanken. In vele opzichten is dat gebeurd. Pitstop is helemaal ingeburgerd, er komt gemiddeld een grotere en in leeftijd meer gevarieerde groep mensen dan bij de reguliere eredienst en het is iedere keer weer fijn elkaar bij de koffie te ontmoeten. Toch is het goed om je zo nu en dan te bezinnen op hoe het gaat en daarover wil de kerkenraad ook graag de mening van de gemeente horen. Daarom houden we in oktober een kleine enquête. We hopen dat u allen daaraan mee wilt doen om zo de kerkenraad en de Pitstopcommissie te helpen in haar bezinning.

Collecten september.

3 september-  Missionair werk en kerkgroei.

Pioniersplek Kloosterwelle, in Noordwelle in Zeeland, is een plek voor rust, bezinning, inspiratie en zingeving. Wekelijks is er een vesperviering met veel ruimte voor stilte. Na afloop, tijdens de maaltijd, is er tijd voor gesprek en ontstaat er een band tussen de mensen.

Hanna Hoogerhuis is lid van het pioniersteam. Ze is gehecht geraakt aan de stilte en ervaart dat er dan ruimte ontstaat voor God. Haar ervaringen met Kloosterwelle brachten haar weer terug bij de kerk. Door de stilte ervaart ze het goddelijke en krijgt ze innerlijke rust. De Protestantse kerk stimuleert en ondersteunt pioniersplekken zoals Kloosterwelle in Zeeland.

10 september- Jeugdwerk: Waar generaties elkaar ontmoeten.

JOP, jeugdorganisatie van de Protestantse kerk, gelooft in een kerk waar generaties niet zonder elkaar kunnen. In het dagelijkse leven komen jongeren en ouderen elkaar regelmatig tegen en vinden er interessante ontmoetingen plaats. Maar vaak is er in de kerk geen of weinig contact tussen jonge en oudere generaties. JOP wil kerken ondersteunen om in de kerk waardevolle ontmoetingen tussen jong en  oud tot stand te brengen. JOP doet dat met kennis, inspiratie en een netwerk om ervaringen en activiteiten uit te wisselen.

17 september - Vredeswerk: verbeeld de vrede.

In de vredesweek is de landelijke collecte bestemd voor het vredeswerk van de protestantse kerk.

In Matteus 24 waarschuwt Jezus ons, dat er een tijd komt waarin we zullen horen van oorlogen en   geruchten van oorlogen. Het lijkt wel of hij het heeft over 2017. Meer dan ooit zijn er mensen nodig die zich inzetten voor vrede, tolerantie en begrip in deze verscheurde wereld. Tijdens de vredesweek geven we in de collecte speciaal voor iedereen die werkt aan verbinding en vrede. Voor Olena Hantsyak, uit Oekraine. Haar organisatie traint mensen om het gesprek te leiden tussen groepen mensen die met elkaar op gespannen voet leven. Ons geld gaat naar Swe Tha Har, een organisatie in Myanmar, die kinderboeken verspreidt over vrede. En we geven aan initiatieven in Nederland, zoals het overleg met Joden, Christenen en Moslims, die zich steeds meer, ook op lokaal niveau, inzet voor meer onderling begrip.

24 september - Evangelisatiecommissie.

Seniorenkring

Op vrijdagmiddag 29 sept is er weer een seniorenkring om 13.30 in de pastorie. Voor de vakantie hebben we het boekje “Tien beelden” van Bernard Luttikhuis aangeschaft en deze keer bespreken we daaruit hoofdstuk 2. Het thema van dat hoofdstuk is Geduld. Mocht u het boekje (nog) niet hebben, neemt u dan even contact op met de dominee. Iedereen is van harte welkom, ook als u eerst alleen maar een keertje wilt komen kijken!

Kring Jonge gemeenteleden

In overleg met de deelnemers hebben we de data voor dit najaar al vastgelegd: de kring voor jonge gemeenteleden komt bij elkaar op 14 september, 12 oktober en 30 november. Op 14 sept en 30 november ontmoetten we elkaar in de pastorie. Op 12 oktober komen we bij elkaar bij de fam. Rijs, De Hoep 57. Alle avonden beginnen om 20 uur. Het thema voor de eerstvolgende keer is ons voedsel: wat eten we (niet)? Waarom? Wat geef je je kinderen te eten? Heeft geloof daar iets mee te maken?

Kinderleerhuis

Ook dit seizoen is er weer kinderleerhuis voor alle kinderen van groep 4 t/m 7. Hierbij alvast de data maar iedereen krijgt ook nog een persoonlijke uitnodiging via school. Het kinderleerhuis is op donderdagmiddag, meteen na schooltijd, van half drie tot half vier in de kerk. De data voor groep 4 zijn: 28 sept, 5 okt en 12 okt; voor groep 5; 2 nov, 23 nov, 30  nov; voor groep 6: 18 jan, 25 jan en 1 feb 2018; Groep 7: 8 maart, 15 maart en 22 maart 2018.

Moment van stilte en gebed

Op vrijdag 8 september is er weer een moment van stilte en gebed in de kerk om 19.30. De eerstvolgende keer daarna is op vrijdag 6 oktober.

Diensten

 • Zondag 17 maart - 9.30 uur

  voorganger: ds. C. Koops - Holysloot

  organist:      Hessel Jaasma

  koster:         W. Abma

   
 • Zondag 24 maart - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      K. Booy

  koster:         D. Spronk