Zondag 1 okt  Pitstop, Thema: Herfst

10.30 uur         de koffie staat klaar

11.00 uur         Ds. F. de Hoop

Collecte           Diaconie

Zondag 8 okt  Heilig Avondmaal

9.30 uur           ds. F. de Hoop

Collecte           Kerk en Israël – zie toelichting

Zondag 15 okt

9.30 uur           ds. F. de Hoop

Collecte           Nederlands Bijbel Genootschap

Zondag 22 okt            Fryske Tsjinst

9.30 uur           ds. B.G. Keizer, Eastrum

Collecte           Werelddiaconaat – zie toelichting

Zondag 29 okt

9.30 uur           ds. J. Kamerling, Franeker

Collecte           Diaconie – Kerk in Actie – zie toelichting

Woensdag 1 nov        Dankstond in de Karmel, Woudsend

            m.m.v. koor de Reinbôge

19.30 uur         ds. R. Bosman-Romkema, ds. F. de Hoop, mw. L. Andel- van Hoeven          

Koffiedrinken na de dienst

Bij de diensten

Meer over de Pitstop van 1 okt. kunt u verderop lezen. Het is die zondag Israëlzondag in de PKN, maar wij besteden daar aandacht aan op zondag 8 okt. Het thema dit jaar is: Ommekeer, verzoening met God en mensen. Dat past goed in deze dienst waarin we ook het  Heilig Avondmaal vieren. Op 15 okt. besteden we aandacht aan de Bijbelzondag. We vieren dat we een bijbel hebben door stil te staan bij de belangrijkste regel uit de wet (en als u wilt weten wat die is, kijk dan in Matt. 22: 37-38). Op 22 oktober is er een friese dienst met gastpredikant ds. B.G. Keizer en op 29 okt. komt ds. J. Kamerling weer een keer naar Hommerts. De Dankstond vieren we ook dit jaar weer samen met de gemeenten uit Woudsend, Heeg en Gaastmeer. Dit jaar zijn we te gast in de Karmel in Woudsend en natuurlijk is er koffie na de dienst om even gezellig bij te praten! Als u vervoer nodig heeft, neemt u dan even contact op met dhr. G. Meindertsma (tel: 411558)

Kamperen en Kerken in de Boomgaard?!

De mens wikt, God beschikt, zegt het spreekwoord gebaseerd op Spreuken 16: 9, en zo was het maar net in het weekend van 9-10 september. Vanwege de aanhoudende regen werd het muziekfeestje van de activiteitencommissie naar het dorpshuis verplaatst en ook het kamperen met onze jongeren in de boomgaard werd afgeblazen. En kerken deden we die zondag in de kerk. Dat kerken was die zondag wel anders dan anders: we begonnen op de traditionele manier, maar na de Schriftlezing was er een koffiepauze, waarin iedereen gevraagd werd een gesprek(je) aan te knopen over de gelijkenis van de werkers in de wijngaard, die we net gelezen hadden. Na de pauze was er een vragen(v) uurtje: dit keer was niet alleen de dominee aan het woord, maar kon iedereen zijn of haar zegje doen over wat Jezus nu bedoelde met dit verhaal. Daarna sloten we de dienst af met de voorbeden en een slotlied. Het was voor de meesten van ons een hele goede ervaring: op deze manier waren we actiever met de gelijkenis bezig dan meestal het geval is als we naar een preek luisteren. Na afloop zeiden velen dat het veel beter was dan ze hadden verwacht. En zo werd de Startzondag, ondanks de regen (of misschien wel dankzij?!), een rijke zegen. 

Met een vriendelijke groet, Sybren Salverda, Peter Dudok, Joan vd Zee en ds. Froukje de Hoop

Pitstop – 1 oktober

De eerste Pitstop van dit seizoen heeft als thema “Herfst”. In de herfst worden de bomen steeds mooier en de eerste bladeren vallen eraf. Het is de tijd van kastanjes rapen, bladeren zoeken en beukennootjes proeven. Je beleeft de herfst nog rijker, als je zoekt wat God ons erin laat zien! We hopen u te ontmoeten bij de koffie om daarna o.l.v. Dio Spronk onze zoektocht te beginnen.

Uit de kerkenraad

Gemeenteavond 17 oktober

Een dezer dagen vindt u een uitnodiging voor de gemeenteavond in uw bus. Voor de pauze komt de jaarrekening over 2016 aan de orde. Door onvoorziene omstandigheden kon die op 22 mei nog niet worden gepresenteerd en dat wordt nu ingehaald. Het agendapunt na de pauze hebben we “Kiezen voor de Kerk of Kerk voor de kiezen?” genoemd. U weet allemaal dat er een flink aantal zaken zijn, die, menselijker wijs gesproken, ons gemeente-zijn in gevaar brengen. Het feit dat we met een steeds groter tekort aan ambtsdragers te kampen hebben, dat er weinig contact is met de jongere generatie, dat er steeds minder kinderen meedoen aan de kinderkerk en dat ons kerkgebouw gerestaureerd moet worden. Als kerkenraad hebben we een aantal plannen die we graag met u willen delen en we hopen dan ook dat u met velen aanwezig zult zijn. De stukken voor de gemeenteavond kunt u opvragen bij onze scriba Anjamarjan van Kouwenhoven (tel: 443326). Hier kunt u ook terecht met uw vragen en/of als u agendapunten mist. De stukken zullen ook op zondag 8 en 15 okt in de hal van de kerk te vinden zijn.

Pitstop enquete

In het vorige ringblad stond een kleine enquete aangekondigd over het wel en wee van de Pitstop, maar in het licht van ons plan om de jongere generatie te raadplegen, willen we deze even uitstellen. We hopen u hier meer over te vertellen op onze gemeenteavond en in het volgende ringblad.

Viering Heilig Avondmaal op Eeuwigheidszondag

Het is de gewoonte in onze gemeente om op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (Eeuwigheidszondag) niet alleen een kaars aan te steken voor de degenen die ons ontvallen zijn, maar ook samen het Heilig Avondmaal te vieren. N.a.v. de reacties die we kregen op de vorige gemeenteavond heeft de kerkenraad nu besloten om hier vanaf dit jaar vanaf te zien. De viering van het Heilig Avondmaal vindt nu plaats op zondag 19 november i.p.v. op de Eeuwigheidszondag, die dit jaar op 26 nov. valt.

Collectes

Op de vorige gemeenteavond werd ook gevraagd waarom wij maar één collecte per dienst hebben. In de gemeenten waar er 2 collectes zijn in de dienst is één daarvan vaak bestemd voor de kerk en de ander voor de diaconie. Het blijkt echter dat van onze collectes minder dan 30% bestemd zijn voor onze eigen kerk. De rest wordt of afgedragen of is voor de diaconie (en dus voor anderen). Daarom heeft de kerkenraad besloten om niet structureel meer collectes te houden. Wel zal de diaconie extra collectes inlassen als de situatie daartoe is, bv bij natuurrampen of andere nood.

Het was een hele lijst dit keer, maar zo bent u weer enigszins op de hoogte. We willen u vragen om te bidden voor onze gemeente en voor ons als kerkenraad, dat we wijsheid mogen ontvangen voor de beslissingen die we moeten nemen.

Met een vriendelijke groet, Peter Dudok

Collecten

1 oktober - Diaconie

8 oktober -  Kerk en Israël

1 oktober was het Israëlzondag. Vandaag staan we stil bij onze verbondenheid met het Joodse volk. In de collecte geven we voor projecten die de relatie met Israel levend houden, in Israel zelf, maar ook in Nederland. In Israel steunen we het werk in Nes Ammim. De christelijke leef- en werkgemeenschap in dit dorp zet zich in om het vertrouwen tussen joden en christenen te vergroten. In het dorp wordt op dit moment een nieuwe wijk gebouwd waar Joodse en Arabische gezinnen samen gaan leven. Een uniek project, dat onze hartelijke steun verdient! In Nederland steunen we met deze collecte het werk van OJEC, een organisatie die ervoor zorgt dat het gesprek tussen joden en christenen in ons eigen land gevoerd wordt. Dat wil ook Kerk en Israel van de Protestantse kerk. Kerk en Israel wil theologen en andere belangstellenden in de relatie tussen kerk en het Joodse geloof voeden en inspireren met informatie over de Joodse bronnen van ons geloof. Veel informatie is te vinden in het tijdschrift kerk en Israel onderweg. Ook zijn er regelmatig lezingen en symposia voor theologen en andere belangstellenden. Onze relatie met het Joodse volk en de Joodse traditie is wezenlijk voor onze christelijke identiteit en ons christelijk geloof. Daarom bevelen we deze collecte van harte bij u aan.

15 oktober – Nederlands Bijbel Genootschap

22 oktober - Diaconie: Werelddiaconaat, Zaaizaad en bijen voor vrouwen in Zuid-Soedan.

Dankzij bijen en zaaizaad werken vrouwen in Zuid-Soedan aan betere levensomstandigheden. Zij moeten met hun gezin overleven in een vaak uitzichtloze situatie. In Zuid-Soedan woedt een burgeroorlog, bovendien lijden veel vrouwen onder discriminatie en armoede. Om hun inkomen te vergroten, volgen de meest kwetsbare vrouwen landbouwtrainingen van het ERP (environmental rehabilitation program) , partner van Kerk in Actie. Dit jaar leren bovendien honderd vrouwen hoe ze bijen kunnen houden en honing kunnen verwerken. Door de oogst en de honing te verkopen, verdienen ze wat extra voor hun gezin.

29 oktober - Diaconie: Wereldwijd, hervormingsdag 2017

Dit jaar bestaat het protestantisme 500 jaar en vieren we vijf eeuwen hervorming en vernieuwing, in Nederland en wereldwijd. In de collecte staat het vernieuwende werk van het open theologisch seminarie (OTS) in Pakistan centraal. OTS ontwikkelt materialen voor zondagscholen, godsdienstonderwijs, alpha-cursussen, discipelschapscursussen en zelfs voor een doctoraalstudie theologie. Deze materialen worden door zowel protestantse en katholieke als door pinkster- en Leger des Heilskerken gebruikt. OTS maakt steeds meer gebruik van moderne (digitale) media. Veel cursussen zijn bijvoorbeeld beschikbaar via internet. Zo kunnen niet alleen studenten door het hele land dit materiaal gebruiken, maar ook moslims en hindoes die belangstelling hebben voor het christendom. Jaarlijks volgen meer dan 5000 studenten een cursus. OTS speelt zo een belangrijke rol bij het opleiden en toerusten van christelijke leiders in een land waar christenen een klein maar groeiende minderheid zijn.

Seniorenkring

Op vrijdagmiddag 29 sept is er weer een seniorenkring om 13.30 in de pastorie. Voor de vakantie hebben we het boekje “Tien beelden” van Bernard Luttikhuis aangeschaft en deze keer bespreken we daaruit hoofdstuk 2. Het thema van dat hoofdstuk is Geduld. Mocht u het boekje (nog) niet hebben, neemt u dan even contact op met de dominee. Iedereen is van harte welkom, ook als u eerst alleen maar een keertje wilt komen kijken!

Kring Jonge gemeenteleden

Op 12 oktober komen we om 20.00 uur bij elkaar in de pastorie. Dit in tegenstelling tot wat in het vorige ringblad stond. Het thema is dit keer: het gebed. Iedereen is van harte welkom!

Kinderleerhuis

De kinderen van groep 4 hebben allemaal een uitnodiging gekregen voor het kinderleerhuis dat donderdagmiddag 28 september om half drie begint. We verzamelen bij de brievenbus en steken dan samen de weg over naar de kerk. Iedereen is van harte welkom, het is wel fijn als je je even aanmeldt i.v.m. de voorbereidingen. Mocht je de eerste keer gemist hebben, dan geeft dat niets: je mag ook de tweede keer aanschuiven. Meer info en opgave bij de dominee: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel: 33 64 42

Moment van stilte en gebed

Op vrijdag 6 oktober is er weer een moment van stilte en gebed in de kerk om 19.30. De eerstvolgende keer daarna is op vrijdag 3 november..

Diensten

 • Zondag 17 maart - 9.30 uur

  voorganger: ds. C. Koops - Holysloot

  organist:      Hessel Jaasma

  koster:         W. Abma

   
 • Zondag 24 maart - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      K. Booy

  koster:         D. Spronk