J-H, tweede advent, zondag10 december 2017, kleur paars

Voorganger: Ds. F. de Hoop m.m.v.: Trijeklank

      1. Welkom en mededelingen

      2. Stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 80: 1 en 2 O God van Jozef, leid ons verder

      1. Votum en Groet

 

Aansteken van tweede Adventskaars

Zingen: NL 444: 1, 2 en 4  Nu daagt het in het oosten

 

      1. Gebed

 

Zingen: NL 435: 1 en 2 Hef op uw hoofden, poorten wijd!

 

Moment voor jong en oud


Zingen:  NL 441: 1 en 6 Hoe zal ik U ontvangen

 

Schriftlezingen: Johannes 1: 19-28

 

Zingen: NL 441: 7 en 8 Waarom u zorgen maken

      1. Preek  

Zingen: NL 442 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen

      1. Dankgebed en voorbeden

      1. Collecte:

 

Slotlied : NL 438: 1 en 4 God lof! Nu is gekomen

 

Zegen: afgesloten met  (3x zingend amen)

Diensten

 • Zondag 29 april - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         A. Nauta

   
 • Zondag 6 mei - 10.30 uur

  Voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         D. Spronk

  bijzonderheden: PIT-stop