Liturgie 4e zondag van Advent, zondag 24 december 2017, kleur paars

Voorganger: Ds. F. de Hoop  Organist: K. Booy

 

Welkom en mededelingen

 

Intochtslied: Psalm 146: 1 en 3 Zing mijn ziel voor god uw Here

 

      1. Votum en Groet

 

Aansteken van de vierde Adventskaars en zingen van het kaarsenlied (zie bijlage)

 

Eerste kaars ik steek je aan

want het nieuwe licht breekt aan

De belofte eens gegeven

doet ons alle dagen leven

 

Tweede kaars ga nu je gang

want het wachten duurt allang!

Maar wij blijven zeker weten:

God zal ons niet vergeten.

 

Derde kaars, schenk ons je licht,

God geeft ons een beter zicht.

‘t Donker kan niet meer verhullen

wat Gods dag ons gaat onthullen.

 

Vierde kaars, nu jij ook schijnt,

zien we hoe de nacht verdwijnt.

Want jouw vlam is ons een teken

dat de vrede aan gaat breken.

      1. Zingen: NL 466: 2, 3 en 6 O kom, die Heer en meester zijt,

 

Gebed bij de vierde zondag van Advent –  naar Psalm 86

 

Zingen:  NL 444: 1, 2, 3 en 5 Nu daagt het in het oosten

Moment voor jong en oud

 

Gebed

 

Schriftlezingen: Jesaja 35: 1-10 en Matt 11: 2-10

 

Zingen: NL 440: 1 en 2 Ga stillen in den lande

 

Preek         

 

Orgelspel

 

Zingen: NL 500: 1 en 4 Uit uw verborgenheid

      1. Dankgebed en voorbeden

      1. Collecte

 

Slotlied: NL 498: 2, 3en 4 In het ondoordringbaar duister

 

Zegen: afgesloten met  (3x zingend amen)

Diensten

 • zondag 27 januari - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      K. Booy

  koster:         W. Abma

  bijzonderheid: viering HA

   
 • zondag 3 februari - 10.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         A. Nauta

  bijzonderhwswb: PIT-stop