Het dienstwerk van de diakenen
Het dienstwerk van de diakenen strekt tot de opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld.

Aan de diakenen is toevertrouwd:

 

 • de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;

 • de dienst aan de tafel van de Heer, het avondmaal;

 • het mede voorbereiden van de voorbeden;

 • het inzamelen en besteden van de liefdegaven;

 • het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;

 • het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;

 • het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande;

 • het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat

 • en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.

 

 
Het college van Diakenen
De diakenen vormen gezamenlijk het college van diakenen.
Het college wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.

Elke diaken coördineert een deel van het diaconale werkveld.

Taken van het college van diakenen

- Avondmaal
- Zondag voor het werelddiaconaat
- Kerstmiddag/avond
- Dankdag voor gewas in arbeid, voedselactie
- Kerk in actie collectemateriaal
- Paasgroetactie
- Vakantieweken voor gehandicapten en alleenstaanden

 

 

Diakonie algemeen

 

De termen diaconie en diaconaat zijn nauw met elkaar verbonden. Het diaconaat omvat het diaconale werk (het 'maatschappelijk werk' van de kerk), terwijl de diaconie de instantie binnen de kerk is die bij uitstek - maar niet uitsluitend - verantwoordelijk is voor het diaconale werk

 

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven de kerken concreet gestalte aan de bijbelse boodschap. In de bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Telkens weer klinkt de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan.

 Enkele termen die bij de diaconie horen:

 • “Barmhartigheid” De diaconie wil initiatieven bevorderen en ondernemen die bijdragen aan het oplossen van financiële, maatschappelijke en sociale problemen van individuen en groepen
 • “Rechtvaardigheid” We willen het werk van de diaconie zichtbaar en beleefbaar maken en het recht bevorderen die de solidariteit met de naaste vorm geeft.
 • “Verantwoordelijkheid” Via de diaconie willen we werken aan verdere bewustwording van onze verantwoordelijkheid t.o.v. de schepping en de gemeente stimuleren tot bewust en verantwoord handelen
 • “Gezamenlijk” ‘Diaken zijn we allemaal’. De diaconie wil via gerichte activiteiten de gemeenteleden stimuleren dienstbaar te zijn in de gemeente en de samenleving daarom heen

 

De diaconie is in ieder geval te bereiken via : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Diensten

 • Zondag 21 januari 9.30 uur

  voorganger  ds. E. v.d. Sluis / lemmer

  organist       H. Jaasma

  koster          W. Abma

  bijzonderheden± Fryske Tsjinst

   
 • Zondag 28 januari 9.30 uur

  voorganger   ds. F. de Hoop

  organist        K. Booy

  koster           D. Spronk

  bijzonderheden± afscheid en bevestiging ambtsdragers