Woensdag 14 maart 19.30 uur

voorganger     ds. F. de Hoop

organist          H. Jaasma

koster             J. v.d. Goot

bijzonderheden  Biddag i.s.m. ringgemeenten