Zondag 14 jan Viering Heilig Avondmaal    

9.30 uur                       ds. F. de Hoop

Collecte                       Diaconie – zie toelichting

Zondag 21 jan Fryske Tsjinst

9.30 uur           ds. E. v.d. Sluis, Lemmer

Collecte                       Kerk – zie toelichting

Zondag 28 jan Bevestiging Ambtsdrager

9.30 uur           ds. F. de Hoop

Collecte                       Kerk – zie toelichting

Zondag 4 feb  Pitstop i.s.m. VHBS

10.30               de koffie staat klaar

11.00 uur         ds. F. de Hoop

Collecte           Werelddiaconaat – zie toelichting

Bij de diensten

Terugblik

Ondanks harde wind en motregen hebben we met een grote groep mensen op kerstavond Kerst in beweging gevierd! De lichtjes wilden niet goed brandende blijven, maar de chocolademelk en het kerstbrood zorgden ervoor dat wij allemaal energie genoeg hadden om met de wijzen, Herodus en de herders, Jozef en Maria te zoeken én te vinden. Wat geweldig dat zoveel grote en kleine mensen meededen en wat een mooie afsluiting in de kerk, waar we voor onze ogen zagen dat iedereen, zelfs Herodus, welkom is bij het Kerstkind! De viering op Eerste Kerstdag was er één met veel zingen onder begeleiding van ons korps Ere Zij God! Geweldig dat zij elk jaar weer meedoen en zo ons Kerstfeest extra vrolijk maken. Bedankt Ere Zij God en bedankt al die anderen, die meegeholpen hebben om deze diensten mogelijk te maken!

Vooruitblik

Op zondag 14 januari vieren we het Heilig Avondmaal. In tegenstelling tot wat in het vorig Ringblad werd aangekondigd wordt Annie Braaksma niet in deze dienst bevestigd tot diaken, maar in de dienst van 28 januari. In die dienst nemen we ook afscheid van Geert Meindertsma als pastoraal ouderling en Peter Dudok als jeugdouderling. Op zondag 21 januari is er een Fryske Tsjinst, waarin ds. E. v.d. Sluis uit Lemmer de voorganger zal zijn. Op 4 februari is er een Pitstop, dit keer in samenwerking met de kinderen en de leerkrachten van de van Haersma Bumaschool. Hieronder vindt u daarover meer informatie.

Pitstop: Vrienden voor het leven

Op een dag ontmoet Petrus Jezus aan het meer van Galilea en sinds die tijd zijn ze vrienden. Samen met de kinderen van de Van Haersma Buma school horen en zien we wat er daarna gebeurt en komen we erachter dat Jezus een vriend voor het leven is: Hij laat je niet in de steek! De Pitstop begint zoals gewoonlijk met koffie, die om 10.30 uur klaar staat!

Flits

Op dinsdagavond 9 januari is er weer Flits in de kerk voor de jongeren van groep 8 en klas 1. Het begint om 19.00 uur. De daarop volgende keren zijn op 23 januari, 6 februari en 20 februari.

Van de kerkenraad

Op onze laatste vergadering van 2017 hebben we als kerkenraad al afscheid genomen van Peter Dudok en Geert Meindertsma. Beide hebben vele jaren lang als ouderling en als voorzitter van de kerkenraad zich ingezet voor onze gemeente en wij zijn hen daar zeer erkentelijk voor. In de dienst van 28 januari a.s. is er ook voor alle andere gemeenteleden gelegenheid om Geert en Peter te bedanken. Op maandag 15 januari hebben we dan onze eerste kerkenraadsvergadering van dit jaar o.l.v. een nieuwe voorzitter. Ondergetekende, Sybren Salverda zal deze functie nu eerst op zich nemen.

Vanaf januari zijn er 11 mensen, die als ambtsdragers van dienst mee gaan doen. Dit zijn Tietje Abma, Gerke Graven, Ane Piet Hoekstra, Folkert Koopmans, Els van Os, Jan Krist, Ans Rijpma, Hans Wempe, Grietje van der Zee en Peter Dudok. Froukje Kooistra en Geert Meindertsma willen bij rouw- en trouwdiensten wel dienst doen. Hierdoor hopen we dat er, ondanks de vele vacatures in de kerkenraad, toch in elke dienst twee ambtsdragers aanwezig zullen zijn. Ook zij zullen zoveel mogelijk aanwezig zijn in de dienst van 28 januari a.s.

In die dienst zal Annie Braaksma bevestigd worden als diaken. (Dit zal dus op 28 januari gebeuren en niet op 14 januari zoals in het vorige Ringblad vermeld stond.) Geweldig, dat Annie dit wil doen en we zien uit naar de samenwerking.

Met het vertrek van Peter Dudok en Geert Meindertsma hebben we op dit moment geen ouderlingen meer voor het pastoraat en het jeugdwerk. Op de gemeente avond in oktober hebben we u al verteld dat we daarom met omtinkers willen gaan werken. Omtinkers zijn mensen die de dominee of de coördinator van het wijkteam, Els van Os, waarschuwen als er in hun buurt een bezoek gebracht moet worden. We hopen dat het omzien naar elkaar zo toch voortgang kan vinden. Het is hartverwarmend om te merken dat we al genoeg omtinkers gevonden hebben. Er komt nu eerst een samenkomst met hen en daarna hopen we u allemaal per brief op de hoogte te stellen van de veranderingen en de omtinker in uw buurt.

Op dit moment is er nog geen nieuws van de verschillende werkgroepen over o.a. de restauratie van de kerk en de aanstelling van een kerkelijk werker. Ik hoop u later hierover te kunnen berichten.

Rest mij nu nog om u folle lok en seine toe te wensen in dit nieuwe jaar: met een vriendelijke groet, Sybren Salverda

Collecten

14 januari - diaconie: Light for the world.

Light for the world helpt jongeren met een handicap aan onderwijs en werk.

Handicaps worden in grote delen van Afrika gezien als een vloek en zo werken ze in de praktijk ook vaak uit. Een paar cijfers spreken boekdelen: niet meer dan 10 procent van de kinderen met een handicap in Afrika gaat naar school, wat mede verklaart waarom 70 tot 80 procent van hen later werkloos is. Dat betekent in veel gevallen dat slechts de bedelstaf rest. Het kan anders, is de vaste overtuiging van Anneke Maarse. De afgelopen drie jaar begeleidde ze een project in Ethiopië, Kenia en Rwanda, waarbij jongeren met een handicap toegang kregen tot het reguliere beroepsonderwijs.

De resultaten zijn veelbelovend: van de deelnemende jongeren heeft inmiddels ruim 70 procent werk gevonden. Twee derde van hen startte een eigen bedrijfje, terwijl een derde in loondienst kon komen werken. Het vinden van een baan of het starten van een bedrijf betekent in Afrika veel meer dan het werven van inkomen. De maatschappelijke status verandert. Mensen met een vast inkomen hebben een veel groter sociaal zelfbewustzijn. Deze collecte is van harte aanbevolen.

21 januari -  Kerk : Oecumene.

Verschillende kerken, één Lichaam

Op zondag 21 januari is de collecte van de Protestantse Kerk bestemd voor de Oecumene. Centraal staan de ruim 1200 internationale- en migrantenkerken in Nederland. Het zijn gastvrije kerkgemeenschappen, die een veilige haven zijn voor christenen uit de hele wereld. SKIN (Samen Kerk in Nederland) biedt hen praktische ondersteuning met o.a. toerustingscursussen voor kerkleiders. Ook worden contacten gestimuleerd tussen migrantenkerken en plaatselijke Nederlandse gemeenten, waardoor de eenheid van het Lichaam van Christus zowel lokaal als landelijk meer gestalte krijgt. Zoals in Zeist, waar de Assyrische Kerk van het Oosten onderdak vond in de Noorderlichtkerk.

De opbrengst van de collecte is voor het werk van SKIN en voor andere oecumenische initiatieven in Nederland.

28 januari -   Catechese en Educatie.

Wijzer worden in de kerk

Voor veel mensen is er geen plaats meer voor de kerk in hun drukke dagelijkse bestaan. Toch zijn er grote zingevingsvraagstukken. Bij veel gemeenten binnen de Protestantse Kerk groeit het verlangen om ook kerk te zijn voor deze zoekers en twijfelaars. Maar hoe leg je verbinding met mensen en groepen die vervreemd zijn van de de kerk? Volgend jaar start er bij het PCTE, Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, opnieuw een tweejarige opleiding waar predikanten en kerkelijk werkers leren hoe ze, samen met hun gemeente, de verbinding met de samenleving kunnen maken. Ze worden ondersteund bij het ontwikkelen van missionair leiderschap. Naast deze opleiding Missionaire Specialisatie biedt het PCTE aan predikanten, ambtsdragers en andere vrijwilligers tal van mogelijkheden voor opleiding, bijscholing en praktische trainingen op diverse terreinen.

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor training en toerusting van professionals en

vrijwilligers voor hun werk in de gemeente.

4 februari -  diaconie: werelddiaconaat.

Visserijslaven in Ghana naar huis

Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, dat vier keer zo groot is als Nederland. De kinderen kunnen niet ontsnappen aan de grillen van hun slavenmeesters.

Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen.

40dagentijdkalender 2018: Onvoorwaardelijke liefde

Op 14 februari is het aswoensdag: de dag waarop de 40dagentijd begint. Ook dit jaar kunt u weer via de diaconie de 40dagenkalender van Kerk in Actie, dit keer met het thema Ónvoorwaardelijke liefde’. Een moeder zal haar kind altijd beschermen. Of ze nu in Syrië de verschrikkelijke burgeroorlog probeert te overleven, in een dorp in Oeganda voor een veilig thuis zorgt of in Nederland de eindjes aan elkaar knoopt. Als moeder wil je maar één ding voor je kind: een veilige plek om op te groeien en te spelen, hoop op een goede toekomst. En wat er ook gebeurt, je geeft niet op. Overal ter wereld zijn moeders die zich onvermoeibaar inzetten. Voor hun eigen kinderen en voor die van anderen. Maar niet alleen moeders geven onvoorwaardelijke liefde. In de kalender staan wij stil bij moeders, vaders, verzorgers én grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht. De kalender bevat meditatieve teksten, gebeden, overwegingen en tips over het thema 'Onvoorwaardelijke liefde', een goed middel om tijdens de 40dagen extra stil te staan en God te danken voor onvoorwaardelijke liefde. Bestellen kan door in te tekenen op de lijst, die op zondag 14 en 21 januari in de hal van de kerk zal liggen, of door Joan van der Zee even te bellen of te mailen: tel: 442436/ Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Graag voor 22 januari, dan kunnen we de kalenders op tijd bij iedereen door de bus doen!

Avond voor vrijwilligers

Anders dan andere jaren willen de kerkrentmeesters de bijna 100 vrijwilligers die betrokken zijn bij het totale kerkelijke gebeuren eens iets speciaals aanbieden. Hiervoor zijn ze uitgenodigd op vrijdagavond 26 januari.

Er zal dan een cabaret worden opgevoerd onder de naam “Twee Boeren en een Dominee”

Vooraf en na afloop zal er gelegenheid zijn voor een consumptie en zal er tijd zijn om bij te praten.

Het begint om half acht en vindt plaats in de kerk.

Ook de partners zijn van harte welkom. Het belooft een zeer speciale avond te worden.

Mocht u per ongeluk geen uitnodiging gehad hebben, wilt u dit dan melden ?

Het e-mail adres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of neemt u contact op met Sjoerd Huitema

Actie Kerk balans

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn inmiddels al weer in volle gang. Ook dit jaar maken we een eigen folder. In de maanden januari en februari hoort u van ons. Met al onze plannen zult u begrijpen dat we dit jaar uw speciale aandacht vragen voor deze actie !

De kerkrentmeesters

Seniorenkring

Op vrijdagmiddag 12 januari is er weer een seniorenkring om 13.30 in de pastorie. Onderwerp van gesprek is hoofdstuk 2 uit het boekje “Tien beelden” met de titel “Geduld”. Van harte welkom voor iedereen die mee wil doen: het boekje is te verkrijgen via ds. de Hoop

Kring Jonge gemeenteleden

We hebben voor 2018 drie bijeenkomsten gepland: 16 januari, 1 maart en 12 april. Op 16 januari gaan we in op de liturgie: wat doen we eigenlijk op zondagmorgen?  En vooral: waarom? Iedereen is van harte welkom, ook als je eerst alleen een keertje wilt komen kijken.

Kinderleerhuis

Het kinderleerhuis voor groep 6 begint op 18 januari. Op de donderdagmiddag na schooltijd vanaf half drie gaan we samen vanaf de pastorie naar de kerk. Het onderwerp is de Bijbel: wat is dat voor een boek? En waarom lezen we er elke zondag uit? De kinderen krijgen nog een persoonlijke uitnodiging voor het kinderleerhuis, die via school verspreid wordt. En natuurlijk zijn ook de kinderen die op een andere school zitten van harte welkom! Meer info en opgave bij de dominee: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel: 33 64 42

Israëlreis

Na de informatiebijeenkomst van 5 november is er nu gelegenheid u in te schrijven voor de Israëlreis. Zie de achterkant van dit Ringblad voor meer informatie.

Moment van stilte en gebed

Op vrijdag12 januari is er weer een moment van stilte en gebed in de kerk om 19.30 uur. De eerstvolgende keer daarna is op vrijdag 9 februari 2018

Met een vriendelijke groet van Els van Os en ds. Froukje de Hoop.

 

Diensten

 • zondag 28 april - 9.30 uur

  voorganger: ds. J. Bakker - Veenwouden

  organist:      K. Booy

  koster:         W. Abma

   
 • zondag 5 mei - 10.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         A. Nauta

  bijzonderheden: PIT-stop