Dienst zondag 28 januari 2018, 4e na Epifanie, kleur rood (afscheid en bevestiging ambtsdragers) voorganger: ds. F. de Hoop, organist: K. Booy

Welkom

 

Stil gebed

 

Intochtslied: NL 111: 1 en 6 Van ganser harte loof ik hem

 

Votum en Groet

 

Zingen: NL 756: 1, 2, en 6 Laat komen Heer uw rijk

 

Gebed

 

Zingen: NL 215: 2, 4 en 7 Rondom wie bidden dag aan dag

 

Genadeverkondiging (Titus 3: 4-7, BGT)

 

Zingen: God die ooit zijn mensen leidde (melodie NL 791, liefde eenmaal uitgesproken)

 

God die ooit Zijn mensen leidde

uit het land van slavernij,

Hij gaat voort ons te bevrijden.

Leef dat wonder – voel je vrij!

 

Noem Zijn Naam altijd met eerbied

en misbruik die niet en ooit

voor iets wat zijn doel voorbij schiet

en daarmee Zijn Naam vergooit.

 

Vier de ons geschonken vrijheid:

eens per week een vrije dag,

rustpunt in de drukke werktijd

waar je van genieten mag.

 

Eer de ouders, jou gegeven

als je gidsen op de weg

van het jou geschonken leven,

– heb hen lief en doe hen recht.

 

Laat in Gods Naam achterwege

alles wat de ander schaadt,

en houd moord en doodslag tegen,

roddelpraat, bedrog, verraad.

 

Blijf bij wie je trouw beloofde,

houd het leven zo op koers,

ga niet stelen of beroven,

wees op niemand ooit jaloers.

Gesprek met de kinderen

 

Gebed

 

Zingen: NL 136: 1, 3, 12 en 13 Loof de Heer want Hij is goed

 

Schriftlezing:  Matt 6: 5-15

 

Preek    

 

Orgelspel

 

Zingen: NL 968: 2 en 5 Door God bijeen vergaderd

 

         1. Afscheid van aftredende ambtsdragers

 

De gemeente zingt “Voor waar u kracht en tijd aan heeft besteed”

door Reinier Kleijer (melodie: psalm 119)

 

Voor waar u tijd en kracht aan heeft besteed

de kerk van Christus in al haar facetten

-deze gemeente met haar lief en leed-

waar u zich zo voor in heeft willen zetten –

en om de liefde waarmee u dat deed,

past het on om u daarvoor dank te zeggen.

 

Voor wat u zo ter harte is gegaan

danken wij God en willen wij Hem vragen

dat Hij het werk dat door u is gedaan

zal zegenen en vrucht zal laten dragen

en dat daarmee hier wegen zijn gebaand

waarlangs het ons beloofde Rijk begint te dagen.

 

De aftredende ambtsdragers nemen plaats in de gemeente

 

 1. Presentatie van aantredende ambtsdragers (voorganger)

 

Opdracht (voorganger)

 

Gelofte en bevestiging van de ambtsdrager die nieuw aantreedt (voorganger)

 

Gebeden (voorganger)

– Stil gebed

– Wij zingen: NL 360: 1, 3 en 6 Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer

– Bevestigingsgebed

 

Aanvaarding en verwelkoming

 

Vredegroet

 

Zingen: op de melodie van NL 134

Wij wensen u toe dat de Heer

u in uw arbeid inspireert.

Hij gaat in alles aan uw zij

en staat u met Zijn liefde bij.

 

Hij is uw sterkte en uw kracht

meer dan u zelf ooit had gedacht.

Hij heeft Zijn Geest u toegezegd

en inspireert u op uw weg.

 

Noemen huidige kerkenraadsleden

 

Noemen eredienst-ambtsdragers

 

Dankgebed en voorbeden

 

Collecte

 

Slotlied : (de gemeente gaat staan) 103c: 1, 3 en 5 Loof de koning, heel mijn wezen,

 

Zegen (afgesloten met 3x Amen)

Diensten

 • zondag 16 december - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         W. Abma

  bijzonderheden: fryske tsjinst

   
 • zondag 23 december - 11.00 uur

  voorganger: ds. A. Wiebenga - Sneek

  organist:      K. Booy

  koster:         A. Nauta