Jutrijp-Hommerts, 2e zondag van de 40 dagen, 25 februari 2018. Kleur paars

zondag Reminiscere “Denk aan uw barmhartigheid” (ps. 25:6)

Voorganger: F. de Hoop, organist: K. Booy

Welkom en mededelingen

 

      1. Stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 25: 1 en 3 Heer, ik hef mijn hart en handen

 

      1. Votum en Groet

 

Psalm 25: 6 en 7 bidden wij samen

 

6 Denk aan uw barmhartigheid, HEER,

aan uw liefde door de eeuwen heen.

7 Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,

maar denk met liefde aan mij

en laat uw goedheid spreken, HEER.

 

Zingen: NL 281: 1-5 Wij zoeken hier uw aangezicht

 

Gebed

Zingen: NL 25a Mijn ogen zijn gevestigd

 

Moment voor jong en oud

 

Zingen: NL 218 Dank u voor deze nieuwe morgen

Schriftlezing: Matt 6: 5-18

 

Zingen:  NL 313: 1 en 5 Een rijke schat van wijsheid

 

Preek   

 

Orgelspel

 

Zingen: NL 756: 1,2, 4 en 6 Laat komen Heer uw rijk

 

Gebeden

 

Collecte

 

Slotlied : NL 974: 1 en 5 (op de melodie van NL 672!!)

 

Maak ons uw liefde God,

tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om

haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet

de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe

ons uw beleid verstaan.

 

God, laat geen mensenkind

uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart

het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw

geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot

uw liefde overwint.

Zegen: afgesloten met  3x zingend amen

Diensten

 • zondag 16 december - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         W. Abma

  bijzonderheden: fryske tsjinst

   
 • zondag 23 december - 11.00 uur

  voorganger: ds. A. Wiebenga - Sneek

  organist:      K. Booy

  koster:         A. Nauta