Woensdag 14 maart, biddag voor gewas en arbeid, kleur: paars

voorgangers: ds. F. de Hoop, Ds. A. Warnar-van den Berg, ds. R. Bosman-Romkema, pastor L. Andel-van Hoeven. Orgel: dhr. H. Jaasma

 

Muzikale medewerking: Interkerkelijk Streekkoor Oudemirdum o.l.v. dhr. J. Hoekstra

 

Voor de dienst zingt het koor: Instruments of your peace

 

Welkom en mededelingen

 

Stil gebed

 

Koor en gemeente zingt: NL 103 E Bless the Lord my soul

 

Groet bemoediging en drempelgebed

Koor: “Als een hert dat verlangt naar water zo verlangt mijn ziel naar U”

 

Inleiding  

 

Zingen: NL 978: 1 en  2 Aan U behoort o Heer der heren

 

Kyriegebed

 

Na iedere voorbede antwoorden wij zingend met de acclamatie:


Het koor zingt het gloria: Alleluia (Lift your voice to the Lord)

 

Koor en gemeente zingt: Kom by us o Hill’ge Geast ( Taize3x)

(Koor en daarna gemeente)

 

Eerste schriftlezing: Habakuk 3: 17-19

 

Zingen: Bij  God ben ik geborgen met heel mijn ziel (Taizé)

(aanleren met koor, voorzang, nazingen, samen zingen)

 

Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel,
Hij is mijn licht, mijn heil.
Ja, alleen God geeft vrede aan mijn ziel,
zij vindt rust in Hem.

 

Tweede schriftlezing: Matteüs 7: 7-11

 

Zingen: Evangelische Liedbundel 58: 1, 2 en 3

 

Zoek eerst het koninkrijk van God,
en zijn gerechtigheid.
En dit alles krijgt u bovendien, hallelu haleluja.

 

Refrein:
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.

 

Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord.
dat door de Heer gesproken word,halleluja.

Refrein

 

Bid en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult hem zien.
Klopt en de deur zal voor u open gaan
haleluja.

Refrein

 

Overweging

 

Koor: Lord have mercy

 

Zingen: NL 863: 1, 2, 3 en 4 Nu laat ons God de Here

 

Collectes:

 

Koor: This one thing I ask of the Lord

Gebeden

 

we sluiten elke voorbede na “zo bidden wij u zingend toe” af met NL 367e

 

Slotlied: NL 248 De dag door uwe gunst ontvangen

 

Zegen afgesloten met 3x Amen

 

Koor: May the road rise to meet you

 

Koffiedrinken na de dienst

Diensten

 • zondag 16 december - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         W. Abma

  bijzonderheden: fryske tsjinst

   
 • zondag 23 december - 11.00 uur

  voorganger: ds. A. Wiebenga - Sneek

  organist:      K. Booy

  koster:         A. Nauta