1. Donderdag 29 maart 2018 – Witte Donderdag, kleur wit

Voorganger: ds. F. de Hoop; Organist: dhr. Klaas Booy

Welkom

 

Stil gebed

 

 1. Intochtslied: ( melodie Kumbaya my Lord) Kom bij ons, o Heer, kom bij ons.

 2. Votum en Groet

 

Gebed om ontferming

 

Zingen: Psalm 81: 1 en 4 Jubel God ter eer

 

 1. Gebed        

Zingen: NL 556: 1 Alles wat over ons geschreven is

 1. Schriftlezing: Joh 13: 1-15  

 2. Zingen: NL 556: 3 en 4 Jezus, de haard van uw aanwezigheid

 

 1. Preek    

 

Zingen: NL 569 Toen Jezus wist nu is gekomen

 

Gebeden

 1.  

Collecte

 

 1. Zingen: Evangelische liedbundel 295 ‘Wij worden genodigd aan tafel te gaan’

 

     1. Nodiging

 

Tafelgebed

 1. Zingen: NL 405: 4    

 2. Heilig, heilig, heilig!

 3. Heer, God almachtig

     1. hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.

     2. Heilig, heilig, heilig!

     3. Liefdevol en machtig,

     4. Drievuldig God, die één in wezen zijt.

 4. Vervolg Tafelgebed

 

Onze Vader

     1. Delen van brood en wijn

 1. Nadat een ieder aan de eerste tafel in het brood en de wijn gedeeld heeft zingen wij:

 2. (melodie NL 575)

 3. Dank U, God, voor brood en beker,

 4. dank U voor Uw heilzaam woord,

 5. voor de taal en voor het teken

 6. waar Uw Stem in werd gehoord,

 7. waarin wij de liefde smaken

 8. waarmee U ons aan wilt raken,

 9. deze beker en dit brood

 10. van het leven en de dood.

Nadat een ieder aan de tweede tafel in het brood en de wijn gedeeld heeft zingen wij:

(melodie NL 575)

 

Dank voor wat wij samen deelden

in het Heilig Avondmaal,

waarmee wij tot hier en heden

bij de Heer werden bepaald,

– bij Zijn liefde – bij Zijn leven,

hoe Hij om ons heeft gegeven.

Zo heeft Hij – tot ons geluk –

ons uw heil op 't hart gedrukt.

 

Dankgebed

 1. Zingen: NL 248  De dag door uwe gunst ontvangen

Luthers avondgebed

 

Lezen: Mat 26: 30. 36-38 Van de feesttafel de nacht in...

 

Zingen: NL 247: 1, 2 en 3 Blijf mij nabij

 

 1. Hier onderbreken wij de dienst die morgenavond wordt voortgezet.

 2. Wij verlaten in stilte de kerk, terwijl het orgel speelt:

 3. “Blijf bij mij en waak hier met Mij,

 4. wakend en bidden, wakend en bidden” (Taizé)

Diensten

 • Zondag 17 maart - 9.30 uur

  voorganger: ds. C. Koops - Holysloot

  organist:      Hessel Jaasma

  koster:         W. Abma

   
 • Zondag 24 maart - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      K. Booy

  koster:         D. Spronk