Zondag 8 april

9.30 uur                       ds. J. Majoor, Sneek

Collecte           Zending

Zondag 15 april

9.30 uur                       ds. F. de Hoop

Collecte                       Kerk

Zondag 22 april         

9.30 uur                       ds. F. de Hoop

Collecte                       Kerk- Eredienst en Kerkmuziek – zie toelichting

Zondag 29 april

9.30 uur                       ds. F. de Hoop

Collecte        Diaconie

Bij de diensten

De zondagen tussen Pasen en Pinksteren worden de zondagen van Pasen genoemd. Na de diensten in de Stille Week en de vrolijke Pasen-Pitstop staan ook die zondagen nog in het teken van de Opgestane Heer. Op zondag 8 april is ds. Majoor uit Sneek onze gastvoorganger en de drie zondagen daarna lezen we uit het Johannesevangelie. Op 15 april lezen Joh. 20: 24-31, op zondag 22 april Joh.10: 11-16 en op 29 april tenslotte Joh.15: 1-8. Op zondag 6 mei is dan weer een Pitstop, maar het thema daarvan is op dit moment nog niet bekend.

Terugblik:

Ontmoetingsavond rond een maaltijd met betekenis op zondag 11 maart in de kerk

Er waren niet heel veel mensen gekomen voor de Pesachmaaltijd, maar misschien was het juist daardoor dat we een prachtige avond hebben gehad. Onder het genot van de lekkere dingen die iedereen had meegenomen hebben we niet alleen een indruk gekregen van hoe een Paschamaal door de Joden wordt gevierd, maar was er ook alle tijd om met elkaar van gedachten te wisselen. En daarnaast gaven de symbolische gerechten van de Paschamaaltijd ons stof tot nadenken. Hartelijke dank aan allen die meegeholpen hebben bij de voorbereidingen en aan allen die meededen voor deze prachtige avond.

Biddag voor gewas en arbeid

Wat is het mooie traditie geworden: dat we de biddag samen vieren met een aantal gemeenten uit de ring. Ook dit keer waren we met velen gekomen en hebben we uit volle borst gezongen, ondersteund door het Interkerkelijk Streekkoor uit Oudemirdum. Er stond een prachtig liturgisch bloemstuk op de Avondmaalstafel (met dank aan Gaastmeer!) en het koffiedrinken na de dienst was wederom één van de hoogtepunten. Dank aan allen die meegeholpen hebben om deze mooie dienst mogelijk te maken. De dankstond houden we in Heeg.

Paaschalllenge

Helaas bleek er geen animo te zijn voor de Paaschallenge en hebben we daarom besloten om die niet door te laten gaan. We hopen dat het er misschien volgend jaar inzit, maar voor nu focussen we op 22 april. Dan is er een jeugdactiviteit in Woudsend en we hopen dat we daar met een groep jongeren heen kunnen gaan. Informatie over die activiteit staat verderop.

Collecten

22 april-  Kerkrentmeesters: eredienst en kerkmuziek

Ruimte om te vieren Op zondag 22 april is de landelijke collecte bestemd voor Eredienst en Kerkmuziek. Veel mensen zijn op zoek naar spiritualiteit en zingeving, maar vinden dat niet altijd in de zondagse eredienst. De Protestantse Kerk ondersteunt gemeenten die zoeken naar nieuwe vormen en andere muziek voor hun vieringen, door ervaringen te bundelen en materialen te delen. In Rwanda spelen muziek en dans van oudsher een grote rol in de erediensten. De kerk biedt jongeren de ruimte om hun eigen muziek in de dienst en in een kindernevendienst te laten horen. De Protestantse Kerk ondersteunt de pioniersplekken in Nederland en de Kerk in Rwanda. Geef aan de collecte, zodat mensen langs nieuwe wegen en in nieuwe vieringen hun geloof kunnen beleven.

Spaardoosjes Kerk in Actie

Mocht u uw spaardoosje nog niet ingeleverd hebben: het kan nog steeds bij Joan van der Zee, Jeltewei 174.

Flits

Vanwege de gemeenteavond is er niet op dinsdagavond 10 april, maar op 17 april weer Flits voor de jongeren van groep 8 en klas 1. Om 19 uur in de kerk.

Jeugdactiviteit in de Ring – 22 april

Samen Sterk”- We kregen een uitnodiging van jeugdouderlingen uit de ring om op zondag 22 april naar Woudsend te komen voor een leuke activiteit in het dorp met daarna een barbecue. We vertrekken samen op de fiets vanaf het dorpshuis om 13 uur. Neem je mobieltje mee, als je dat hebt. Deze activiteit is bedoeld voor de jongeren van plus-minus 12 -16 jaar.

Van de kerkenraad

Gemeenteavond

U hebt ondertussen de uitnodiging voor de gemeenteavond op 10 april ontvangen met daarop de punten die aan de orde zullen komen. Na de pauze is er een up-date van alle werkgroepen over hoe ver we zijn met alle plannen in het kader van “Kiezen voor de Kerk”. Op zondag 1 en 8 april a.s. liggen voor geïnteresseerden de beschikbare financiële verslagen, de begroting en de notulen van de voorgaande gemeenteavond in de hal van de kerk om mee te nemen. Indien u niet in de gelegenheid bent om deze verslagen en notulen vanuit de kerk mee te nemen, kunt u ze opvragen bij de scriba.

Mocht u vragen hebben over de begroting en de financiële verslagen of aanvullende agendapunten willen aandragen, dan verzoeken wij u deze vooraf, vóór vrijdag 6 april, in te leveren bij de scriba Anjamarjan Kouwenhoven, tel. 0515-443326 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mocht u vervoer nodig hebben op die avond, dan kunt u dit ook bij de scriba aangeven. We beginnen om 19.45 uur met een kopje koffie.

Koffiedrinken voor elke dienst

De kerkenraad heeft besloten om een proef te doen met koffie/thee voor de dienst. Vanaf zondag 8 april staat de koffie vanaf 9 uur klaar. Het idee is ontstaan omdat meerdere mensen elkaar graag even spreken voor de dienst en op deze manier kan dat onder het genot van een kopje koffie. Het is nog een proef. Na de zomer gaan we evalueren en als u tot die tijd suggesties of opmerkingen heeft, dan horen we het graag.

Petrus

De landelijke kerk geeft sinds januari een nieuw blad uit met de naam ‘Petrus’. In dit magazine staan persoonlijke en inspirerende verhalen over hoe samen kerkzijn mensen troost, steun en zin geeft. Het zijn eerlijke verhalen over geloof, hoop en liefde. Soms ontroerend, soms vol twijfel en gebrek, maar altijd puur en menselijk. ‘Petrus’ is gratis en we hebben besloten om voortaan 20 nummers aan te vragen. Om in de hal van de kerk neer te leggen om mee te nemen en om weg te geven. Want ook daarvoor is ‘Petrus’ heel geschikt. Van het eerste nummer liggen er nog een paar.

Beamteam

Er zijn dringend nieuwe mensen nodig voor het beamteam. Eind oktober 2017 overleed Johannes Bijlsma, die geruime tijd meehielp en nu gaat de familie Dudok verhuizen. En dat betekent dat alleen Klaas Brouwer en Joan van der Zee overblijven. Daarom vragen we nieuwe leden, want hoe meer mensen meedoen, hoe minder vaak een ieder aan de beurt is. De leden van het beamteam maken om beurten een powerpoint-presentatie van de liturgie, die ze opgestuurd krijgen van de dominee aan het begin van de week. Dat maken duurt ongeveer anderhalf uur. Informatie en aanmelden bij Joan vd Zee, 442436.

Orgaandonatie

Op 14 mei is de bezinningsavond over orgaandonatie in onze kerk. U hebt daarover in het vorige ringblad kunnen lezen en/of in de dorpskrant. Er komt een spreker van Nederlandse Transplantatiestichting (transplantatiestichting.nl) om ons te informeren en daarnaast zal er ruim tijd zijn voor vragen en discussie. De precieze details volgen in het volgende ringblad en er komt ook nog een flyer. De avond is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in dit onderwerp en er graag in een open sfeer over van gedachten wil wisselen.

Met een vriendelijke groet, Sybren Salverda – voorzitter kerkenraad

Seniorenkring

Op vrijdagmiddag 6 april is voor de laatste keer dit seizoen weer een seniorenkring om 13.30 in de pastorie. Onderwerp van gesprek is een meditatie van ds. Van der Veer, met de titel: ‘Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons heeft liefgehad’ Rom. 8:37. U bent allen van harte welkom.

Kring Jonge gemeenteleden

De eerstvolgende kring is op donderdag 12 april, om 20 uur in de pastorie. Onderwerp van gesprek is deze keer “Waar vind je wijsheid?” en ook komt de opbouw en het doel van een kerkdienst ter sprake.

Moment van stilte en gebed

Op vrijdag 13 april is er weer een moment van stilte en gebed in de kerk om 19.30 uur. De eerstvolgende keer daarna is op vrijdag 18 mei.

Diensten

  • zondag 30 juni - 9.30 uur

    voorganger: ds. F. de Hoop

    organist:      H. Jaasma

    koster:         A. Nauta

    bijzonderheid: viering H.A.