Zondag  1 juli Tentdienst “Kleur bekennen”

10.00 uur         Koffiedrinken

10.30 uur         ds. F. de Hoop

Collecte  KIKA, Prinses Máxima Centrum

Zondag 8 juli

9.30 uur                       ds. F. de Hoop

Collecte                       Jeugdwerk – zie toelichting

Zondag 15 juli

9.30 uur                       ds. J. Bakker, Veenwouden

Collecte                       Diaconie

Zondag 22 juli

9.30 uur                       ds. H. Leeuw, Workum           

Collecte                       Kerk

Zondag 29 juli

9.30 uur                       ds. J.D. Deuzeman, Heerenveen

Collecte                       Diaconie

Zondag 5 aug.

11.00 uur (!)    ds. R. Bosman-Romkema, Woudsend

Collecte                       Kerk

Zondag 12 aug.

9.30 uur                       ds. F. de Hoop

Collecte                       Zending – zie toelichting

Zondag 19 aug           Heilig Avondmaal

9.30 uur                       ds. F. de Hoop

Collecte                       Diaconie

Bij de diensten

Op zondag 1 juli sluiten we met een kleurrijke tentdienst de dorpsfeesten 2018 af. Het thema is “kleur bekennen” en zoals ieder jaar zwaaien we ook nu weer de basisschoolleerlingen van groep 8 uit. Ook de duiven ontbreken natuurlijk niet. Een gospelcombo uit Oudega zal de dienst muzikaal begeleiden. Op zondag 8 juli gaan we verder met onze lezingen uit Genesis. Die zondag lezen we Genesis 3: 1-14. Op zondag 12 augustus gaan we verder met Genesis 4: 1-16 en op 19 augustus Genesis 6: 1-14. Die zondag vieren we ook het Heilig Avondmaal. Op zondag 15 juli is ds. J. Bakker uit Veenwouden de gastvoorganger. Ook op 22 juli is er een gast, nl. ds. H. Leeuw uit Workum, net als op zondag 29 juli wanneer ds. J.D. Deuzeman uit Heerenveen voorgaat. Op zondag 5 augustus komt ds. R. Bosman-Romkema de dienst met ons vieren. Let op: die dienst begint om 11.00 uur i.p.v. 9.30 uur. Dit omdat het in de zomertijd moeilijk is om gastvoorgangers te vinden.

Terugblik en vooruitblik: Pitstop

Op zondag 3 juni sloten we het seizoen af met dé reis van ons leven door “Poppen en meer”. Het was een prachtige dienst met veel gasten en veel spanning. Want Benno en Bonnie moesten heel wat hindernissen overwinnen, voor ze hun reisdoel bereikt hadden. Gelukkig dat er een gids was met aanwijzingen, ook al bleek al snel dat ze die ook niet altijd even goed lazen. En ook de hulp van de dieren die ze onderweg tegenkwamen pakte niet altijd goed uit. Maar uiteindelijk kwamen ze dan toch aan in de gouden stad en daar waren we allemaal blij mee. Het was een prachtige voorstelling door Carla Vis.

De eerste Pitstop van het nieuwe seizoen is op zondag 6 oktober. Het thema is nu nog niet bekend.

Wat wel bekend is, is dat we versterking zoeken van het voorbereidingsteam, nu Peter en Mirjam Dudok zijn verhuisd. Het team vergadert altijd op de maandagavond na de Pitstop en in de week voor de Pitstop verdelen we de taken. Het hangt van het thema af hoe groot die taak is. Voor meer info over wat het inhoudt om mee te doen kun je bij de dominee terecht. Of doe een keer mee om te kijken of het wat voor je is.

Collecten

1 juli tentdienst: KIKA/Prinses Maxima Kinderziekenhuis, Utrecht

De kinderen van groep 8 hebben als collectedoel voor deze zondag uitgekozen het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Dit centrum geeft kinderen met kanker en hun gezin de best mogelijke zorg. Het doel is hun de hoogst mogelijke kans op genezing te bieden met zo min mogelijk bijwerkingen tijdens en na de behandeling. Door zorg, onderzoek, onderwijs en opleiding te bundelen, verbeteren we de genezingskansen en de kwaliteit van (over)leven van kinderen met kanker. Het Prinses Máxima Centrum stelt kind en gezin centraal. KIKA (Stichting Kinderen Kankervrij) werft fondsen voor onderzoek naar kinderkanker en steunt het PMC.

8 juli  Jeugdwerk

Veel gemeenten hebben een band met een school in de buurt. Maar wanneer een kerk een contact wil opbouwen met een school, vraagt dit soms veel geduld. Sommige leerkrachten en directeuren hebben niets met de kerk. Dat maakt dat het soms een paar jaar duurt, voordat er een goede relatie ontstaat. In andere plaatsen is het lijntje tussen kerk en school heel dun geworden of zelfs verdwenen. Toch zijn die lijntjes wel waardevol om te gebruiken. Christelijke leerkrachten en ouders van de school willen zich meestal graag inzetten voor activiteiten rond kerk en school. Ze organiseren bij voorbeeld excursies voor de leerlingen naar een kerk, zodat kinderen horen en ervaren wat er in de kerk gebeurt. Ook zijn ze betrokken bij godsdienstonderwijs of bieden ze leerlingen uit achterstandswijken een luisterend oor. De meeste ouders stellen het op prijs als hun kinderen kennismaken met de wereld van de kerk en geloven. Ze zien het als verrijking van de levens van hun kinderen. JOP, Jong Protestant, ondersteunt kerken en scholen door kennis uit het hele land rond het thema Kerk en School te bundelen en door samen met gemeenten nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt u het werk van JOP om schoolkinderen in contact te brengen met kerk en geloof. Met de collecteopbrengst kan JOP deze kennis en initiatieven delen, zodat meer leerlingen het goede nieuws horen. Doet u mee?

12-augustus  Zending: zomerzending / onderwijs voor gehandicapte kinderen in Kameroen.

Het is niet makkelijk om op te groeien met een beperking of om een gehandicapt kind op te voeden. Dat is in Nederland al een levenslange zorg. Laat staan in een arm land als Kameroen, waar men kinderen met een beperking vaak uit schaamte en onwetendheid thuis houdt, waardoor ze onderwijs missen. De school Fedeme (in Douala, Kameroen), partner van Kerk in Actie, biedt kinderen met een verstandelijke beperking onderwijs en gedragstherapie. Kinderen leren praktische en sociale vaardigheden. Oudere kinderen leren bijvoorbeeld naaien, hout- en rietbewerking en teenslippers maken. Kinderen die van ver komen, kunnen blijven slapen. Ook adviseert Fedeme ouders hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Sinds kort biedt de school ook ruimte aan gezonde kinderen, die regulier onderwijs volgen, en leren de kinderen met elkaar spelen. Mede dankzij uw bijdrage kunnen dit jaar dertig verstandelijk beperkte kinderen op de school Fedeme passend onderwijs krijgen. Vandaag is de collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals de school Fedeme in Kameroen. Helpt u mee? Hartelijk dank

Van de kerkenraad

Onderhoud en inrichting van de kerk

Op de gemeenteavond van 18 juni hebben we allemaal kennis kunnen nemen van de plannen omtrent de herinrichting van de kerk. Na het inspirerende verhaal van architect Pim van Dijk was er bij iedereen groot enthousiasme. Ook de kerkenraad kon zich op de vergadering van 19 juni, uitstekend in de voorgenomen plannen vinden. Nu mag de werkgroep die zich bezighoudt met het interieur van de kerk aan de slag met de volgende stap. Eerst moeten hiervoor de benodigde vergunningen worden aangevraagd, waarvoor inmiddels het eerste overleg met de gemeente heeft plaatsgevonden. Verder wordt er hard nagedacht over wat we zelf kunnen doen met behulp van vrijwilligers. U hoort hier nog meer over. Voor het exterieur worden allereerst de ramen aangepakt. U hebt in de krant kunnen lezen dat we daar subsidie voor hebben gekregen, maar de voorwaarde is wel dat nog dit kalenderjaar met de werkzaamheden moet worden begonnen. Voor zover mogelijk wordt dit gecombineerd met een groot onderhoud van de buitenkant van het schip van de kerk. Voor dit laatste is reeds eerder subsidie toegekend.

Kerkelijk werker

Eind mei is er een advertentie geplaatst dat we op zoek zijn naar een kerkelijk werker voor onze gemeente. Kandidaten kunnen zich tot 1 juli melden. We zijn erg benieuwd!

Startzondag

De kerkenraad heeft besloten om dit jaar geen aparte startzondag te houden. Dit om te voorkomen dat een startzondag en een Pitstop vlak na elkaar vallen. We denken dat het zinvoller is om de eerste Pitstop van het seizoen op 6 oktober iets uitgebreider te vieren. U hoort hier later nog meer over.

Ik wil u allen alvast een goede vakantie wensen,

met een hartelijke groet, Sybren Salverda

Wijkteam en ouderenbezoek

Als wijkteamleden en ouderenbezoekers hebben we het bezoekwerk van het afgelopen seizoen geëvalueerd. Alle bezoekers kregen de gelegenheid om iets te vertellen over hun bezoekjes. Iedereen is tevreden en zowel de bezoekers als de bezochte adressen zijn enthousiast. Iedereen wil dit werk ook blijven doen en er zijn nog een paar bezoekers bijgekomen. En dat is ook wel nodig, want het komend seizoen zullen er meer adressen bezocht worden, 23 adressen die regelmatig een bezoekje namens de kerk krijgen. Dus als u ook mee wilt doen, meld u dan bij één van de wijkteamleden. Gemiddeld wordt een bezoekadres 3 keer per seizoen bezocht, dat zijn dus ongeveer 70 bezoekjes! De wijkteamleden gaan incidenteel naar gemeenteleden toe die ziek zijn, die een moeilijke tijd hebben of wat er ook maar speelt. We merken zo dat er veel “omtinken” om elkaar is. Wij hebben ook de “omtinkers” gevraagd naar hun ervaringen met deze nieuwe werkwijze en ook zij vinden hun taak goed uitvoerbaar. Zo kunnen we met elkaar gemeente zijn, die naar elkaar omziet en elkaar helpt als het nodig is. Dat geldt ook voor de komende tijd. Veel mensen zullen op vakantie gaan, wij wensen hen een prettige tijd om uit te rusten, bij te tanken en van de natuur te genieten. We denken ook aan de thuisblijvers, ook in eigen omgeving kun je het wat rustiger aan doen. Allemaal een goede zomer gewenst!

Namens de wijkteamleden: Hannie, Jannie, Tjerk, Els en Froukje.

Moment van stilte en gebed

Op vrijdag 6 juli is er weer een moment van stilte en gebed in de kerk om 19.30 uur. De eerstvolgende keer daarna is op vrijdag 10 augustus.

Examens

We hebben de vlaggen gezien!! Van harte gefeliciteerd met het slagen voor je examen en is het nog niet helemaal gelukt, volhouden maar. Veel succes gewenst in de vervolg-studie.

Diensten

  • zondag 30 juni - 9.30 uur

    voorganger: ds. F. de Hoop

    organist:      H. Jaasma

    koster:         A. Nauta

    bijzonderheid: viering H.A.