Zondag  26 aug

9.30 uur                       ds. F. de Hoop

Collecte           Diaconie

Zondag 2 sept

9.30 uur                       ds. F. de Hoop

Collecte                       Missionair werk          

Zondag 9 sept

9.30 uur                       ds. F. de Hoop

Collecte                       Jeugdwerk PKN         

Zondag 16 sept

9.30 uur                       dhr. S. de Jong, Joure

Collecte                       Vredeswerk

Bij de diensten

Nog vier zondagen staat een lezing uit het begin van het boek Genesis centraal: op zondag 26 aug en 2 sept staan we stil bij gedeelten uit het verhaal van Noach, die door het water heen gered wordt door God. We lezen Genesis 6:5-22 en Genesis 8:1-14. Het verbond van God met Noach staat op zondag 9 sept centraal als de Schriftlezing Genesis 9: 8-17 is. Op 23 september sluiten we dan af met het verhaal van de toren van Babel dat te vinden is in Genesis 11: 1-9. Op zondag 16 sept gaat de dhr. S. de Jong uit Joure voor. Het is dus een verrassing wat er die zondag gelezen wordt. 

Pitstop

Op dit moment is nog niet bekend wat het thema van de eerste Pitstop van dit seizoen is, wel bekend is de datum (6 okt a.s.) en dat we elkaar niet alleen bij de koffie vooraf, maar ook bij broodjes en soep naderhand kunnen ontmoeten. Zo hebben we twee keer de mogelijkheid om een goed gesprek te voeren met elkaar! In het volgende ringblad vindt u alle details, maar hou de datum vast vrij in uw agenda. En als u het leuk vindt: we zoeken nog steeds versterking zoeken van het voorbereidingsteam, nu Peter en Mirjam Dudok zijn verhuisd. Het team vergadert altijd op de maandagavond na de Pitstop en in de week voor de Pitstop verdelen we de taken. Het hangt van het thema af hoe groot die taak is. Voor meer info over wat het inhoudt om mee te doen kun je bij de dominee terecht. Of doe een keer mee om te kijken of het wat voor je is.

Beamteam

Erg blij zijn we met een nieuw lid in ons beamteam. Grietje van der Zee heeft toegezegd te gaan helpen bij het maken van de powerpointpresentaties voor de zondagsdienst. Zo telt het team nu weer drie leden: Joan van der Zee, Klaas Brouwer en Grietje van der Zee.

Alpha

Op zondagavond 9 september starten we in de ring opnieuw met een Alpha cursus, ditmaal voor de (wat) jongeren in onze gemeenten. De flyer met alle informatie vindt u achter op dit ringblad. De (wat) jongeren onder ons hebben hem ook in de brievenbus gekregen. Als er toch nog vragen zijn, klop dan even aan bij ds. de Hoop voor meer informatie. Zoals de titel al aangeeft: de alphacursus is een prima gelegenheid om samen met anderen eens na te gaan wat je wel en wat je niet gelooft. En het is ook een prima opstap naar het doen van belijdenis.

Kinderleerhuis

Ook dit jaar is er weer kinderleerhuis voor de kinderen van groep 4-7 van de basisschool: een mooie manier voor kinderen om kennis te maken met de dominee, het kerkgebouw en iets mee te maken van wat geloven betekent. Het kinderleerhuis voor de kinderen van groep 4 is op donderdagmiddag 20 en 27 sept. en op 4 okt. van half drie tot half vier. De kinderen die op de VHBschool zitten krijgen nog een persoonlijke uitnodiging, maar ook leerlingen van andere scholen zijn van harte welkom.

Collecten

Zondag 2 sept: Steun voor de pioniersplekken in Nederland

De Protestantse Kerk steunt in heel Nederland pioniersplekken, experimentele vormen van kerkzijn voor mensen die niets of niets meer met de kerk hebben. Eén van die pioniersplekken is het Christelij k Spiritueel Centrum in Hilversum. Bijna een kwart van de Nederlanders is breed spiritueel en religieus geïnteresseerd. Veel mensen, zowel binnen als buiten de kerk, zijn op zoek naar spirituele verdieping. Het Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum richt zich vanuit het christelijk geloof op mensen die zoeken naar ontspanning en rust. Het pioniersteam in Hilversum sluit met een divers aanbod aan bij  de behoeften van nieuwe spirituelen.  Activiteiten zijn: meditatie, gebed en stiltewandelingen, maar ook massage en coaching. Mensen kunnen op deze manier God ontmoeten met lichaam, ziel en geest. Het Christelijk Spiritueel Centrum voelt zich thuis bij stilte en het ritme van de eeuwenoude  kloostergewoonten, zoals de getijdegebeden, waar mensen de kans krijgen om even uit de drukte te stappen. De Protestantse Kerk steunt pioniersplekken in heel Nederland, zoals het Christelij k Spiritueel Centrum in Hilversum. Met uw bij drage maakt u het mogelijk dat mensen langs nieuwe wegen hun geloof kunnen beleven. Van harte aanbevolen!

Zondag 9 sept: Inspirerende activiteiten voor elke jeugdgroep

Een jeugdgroep van maar vijf kinderen of jongeren in uw gemeente? Of misschien zijn het er wel vijftig? Het blijft een hele uitdaging om inspirerende en aantrekkelijke activiteiten te organiseren voor kinderen en jongeren. Goede materialen en werkvormen zijn daarbij het belangrijk. En dat is wat JOP, Jong Protestant, levert! Want als jeugdwerker sta je niet alleen voor deze mooie en verantwoordelijke taak. Via de website jop.nl zijn honderden materialen en ideeën direct en gratis toegankelijk, zoals een werkvorm over Pasen en activiteiten rondom thema’s als duurzaamheid, kledingindustrie, voedselverdeling en zorg voor de schepping. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld de interactieve spelen Sirkelslag en PaasChallenge. Ook zijn er trainingen op allerlei terreinen van het jeugdwerk, zoals catechese, communicatie, geloofsopvoeding en kindernevendienst. Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het mogelijk dat JOP meer materialen en trainingen ontwikkelt om plaatselijke jeugdwerkers te ondersteunen bij  hun belangrijke werk om geloof, hoop en liefde te delen met kinderen en jongeren. Van harte aanbevolen

Zondag 16 sept: Generaties voor vrede

Vandaag is het vredeszondag, maar vrede is nog altijd ver te zoeken. Overal ter wereld zijn landen met elkaar in conflict en miljoenen mensen, jong en oud, zijn slachtoffer van geweld. Kerk in Actie en PAX zetten zich namens de Protestantse Kerk in voor vrede. In Nederland en wereldwijd. Veel jongeren in Oekraïne voelen zich onveilig door het conflict in Oost-Oekraïne en de sociaal economische crisis. Er is veel wantrouwen en ze geloven niet dat zij  invloed hebben op hun situatie of op hun toekomst. Kerk in Actie partner ‘Spirit and letter’ traint groepen jongeren in het vreedzaam communiceren op basis van wederzijds respect. In Nederland steunt Kerk in Actie Stichting De Vrolijkheid, die voor kinderen in de AZC’s activiteiten organiseert, waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Met ouderkindprojecten verstevigt De Vrolijkheid familiebanden en bevordert goede communicatie tussen ouders en hun kinderen. In Srebrenica proberen Bosniërs en Serviërs 23 jaar na de genocide elkaar weer de hand te reiken. Het programma ‘Dealing with the Past’ van PAX biedt slachtoffers ruimte om hun verhalen te vertellen aan hun eigen en volgende generaties. Door het vertellen van de verhalen ontstaat er ruimte voor de verwerking van emoties. In de Vredesweek zoeken we naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties, om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen te werken aan vrede. Met de opbrengst van deze collecte steunt de Protestantse Kerk deze en andere initiatieven voor vrede van Kerk in Actie en PAX. Van harte aanbevolen.

Moment van stilte en gebed

Op vrijdag 31 augustus is er weer een moment van stilte en gebed in de kerk om 19.30 uur. De eerstvolgende keer daarna is op vrijdag 28 september.

Met een vriendelijke groet van Els van Os en ds. Froukje de Hoop.

Diensten

  • zondag 30 juni - 9.30 uur

    voorganger: ds. F. de Hoop

    organist:      H. Jaasma

    koster:         A. Nauta

    bijzonderheid: viering H.A.