J-H, 23 september 2018, 1e van de herfst, kleur: groen

voorganger: ds. F. de Hoop organist: K. Booij

Welkom

 

Stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 119: 1 en 2 Welzalig die de rechte wegen gaan

 

Votum en Groet

 

Zingen: NL 121: 1 en 4 Ik sla mijn ogen op en zie

 

De tien woorden als smeking

 

Genadeverkondiging 1 Joh 1: 5-7

 

Zingen: NL 413  Grote God wij loven U

Gebed om de Heilige Geest

 

Zingen: NL 364: 4, 5 en 6 In stil ontzag zijn wij voor u getreden

 

Moment voor jong en oud

 

Schriftlezing: Genesis 10:32-11:11

 

Zingen: Psalm 139: 1 en 14 Heer, die mij kent zoals ik ben

 

Preek

 

Orgelspel

 

Zingen: NL 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht

 

Dankgebed en voorbeden

Collecte

 

Slotlied: NL 791: 1, 3, 4 en 6 Liefde eenmaal uitgesproken

 

Zegen (afgesloten met 3x Amen)

Diensten

  • zondag 30 juni - 9.30 uur

    voorganger: ds. F. de Hoop

    organist:      H. Jaasma

    koster:         A. Nauta

    bijzonderheid: viering H.A.