Zondag  28 okt           Bijbelzondag “Met andere ogen”

9.30 uur                       ds. F. de Hoop

Collecte           Kerk zijn voor de samenleving, Hervormingsdag

Zondag 4 nov Pitstop

            “Over vasthouden en loslaten”

10.30 uur         de koffie staat klaar

11.00 uur         ds. F. de Hoop

Collecte                       Zending; najaarszending

Woensdag 7 nov        Dankstond in Heeg, Ichthuskerk

            m.m.v. koor Ons Genoegen o.l.v. Doede Terluin

19.30 uur         ds. R. Bosman-Romkema, ds. F. de Hoop, ds. A. Warnar- van den Berg

Collecte           1. Heifer: Stop honger, help een boer  2. Onkosten dienst       

Koffiedrinken na de dienst

Zondag 11 nov           Kerken met St. Maarten

9.30 uur                       ds. F. de Hoop

Collecte                       Kerk

Zondag 18 nov           Heilig Avondmaal, Fryske tsjinst

9.30 uur                       ds. F. de Hoop

Collecte                       Werelddiaconaat

Zondag 25 nov           Eeuwigheidszondag

9.30 uur           ds. F. de Hoop

Collecte                       Diaconie: eigenwerk

Zondag 2 dec  Pitstop - Advent

10.30 uur         de koffie staat klaar

11.00 uur         ds. F. de Hoop

Collecte                       Kerkrentmeesters: missionair werk

Bij de diensten

Zondag 28 oktober is het Bijbelzondag en iedereen wordt uitgenodigd om eens met andere ogen  naar de Bijbel te kijken. Want de Bijbel laat je met andere ogen naar de wereld kijken. De verhalen en gedichten geven hoop en perspectief, zetten ons in beweging, troosten ons. Dat geldt ook voor de Schriftlezing van die zondag, die gaat zelfs letterlijk over zien. De ogen van de blinde man in Marcus 10: 46-52 worden geopend. Hoe opent het verhaal ons de ogen?

De zondagen daarna staan in teken van vasthouden en loslaten. Daarover hebt u al een flyer in de bus gekregen en ook verderop kunt u meer informatie vinden.

Zondag 25 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel de Eeuwigheidszondag genoemd. Het is de zondag waarop we de namen noemen van de gemeenteleden, die het afgelopen jaar zijn overleden en de namen van hen die vanuit onze kerk begraven zijn. Bij elke naam die we noemen, ontsteken we een kaars aan de Paaskaars. Dit doen we in het vertrouwen dat het Licht van Christus sterker is dan de dood. Daarnaast is er ook gelegenheid om persoonlijk een lichtje aan te steken voor iemand die we missen of die we wat meer licht zouden gunnen in het leven. De nabestaanden van hen, wiens naam wij noemen worden per brief voor deze dienst uitgenodigd. Dit jaar gedenken wij:

Wiebren Stuiver, overleden 30 november 2017 – 72 jaar

Hiltje Stoker-Sijbranda, overleden 11 januari 2018 – 84 jaar

Jeltje Schotanus, overleden 13 februari 2018 – 97 jaar

Bartele Bouma, overleden 3 juni 2018 – 87 jaar

Okke van der Wal, overleden 12 juni 2018 – 88 jaar

Lolkje Gietema-van der Velde, overleden 28 augustus 2018 – 93 jaar

Dirkje Cnossen-Dam, overleden 26 september 2018 – 91 jaar

We noemen de namen
hardop,
één voor één
in de wetenschap
God vergeet er geen!

Pitstop 2 december: De eerste zondag van Advent is er een Pitstop die in het teken van de verwachting van het Kerstkind zal staan. Het precieze thema is nog niet bekend op het moment dat dit kerkblad uitkomt, maar we hebben goede herinneringen aan de Adventsengelen van vorig jaar, die velen van ons verrasten met een klein cadeautje in de Adventsweken. Ook dit jaar is het vast weer een feestelijke dienst.

Over vasthouden en loslaten...”

November is een echte herfstmaand en de herfst betekent verlies: bladeren vallen, de dagen worden korter. Het is een maand waarin we extra denken aan hen die we missen en het kerkelijk jaar loopt ten einde. Maar kan verlies ook iets goeds brengen? En waartoe kan het ons inspireren? Wat betekent het als Jezus zegt dat de graankorrel moet sterven om vrucht te kunnen dragen? Hoe heeft Sint Maarten de  motivatie gevonden om zijn jas te delen? Dat alles en nog veel meer staat centraal in ons themablok “Over verliezen en loslaten...” Er zijn de volgende activiteiten:

Zondag 4 november Pitstop: Door samen na te denken over vasthouden en loslaten a.d.h.v. muziek, teksten en gedichten trappen wij onze themamaand af.  De koffie staat vanaf 10.30 uur klaar in de Johannes de Doper kerk.

Donderdag 8 november  ‘Een mooi einde’ : Ouder worden we allemaal, maar hoe doe je dat? Goed ouder worden? En wat als je dement wordt, of ondraaglijk moet lijden? Kun je je daar op voorbereiden? Ds. Gerda Wiersma is al meer dan 20 jaar geestelijk verzorger in verschillende zieken- en verpleeghuizen. Aan de hand van videofragmenten bespreekt zij met ons bovenstaande vragen en wat nog meer ter tafel komt. Om 20 uur in het dorpshuis.

Zondag 11 november Kerkdienst met St. Maarten om 9.30 uur. St. Maarten gaf de helft van zijn mantel weg. Wat kunnen wij van hem leren over vasthouden en loslaten?

Woensdag 14 november ‘Geef hun de eeuwige rust, o Heer’ LC-journalist en muziekrecensent Rudolf Nammensma neemt ons mee op een tocht door de wereld van de requiems. Hij staat bekend als iemand, die op een onderhoudende en betrokken manier over de wereld van de klassieke muziek vertelt. A.d.h.v. muziekfragmenten ontdekken wij hoe de verschillende componisten de dood beleefden en in muziek vertaalden. De avond begint om 20.00 uur in de Johannes de Doper Kerk .

Zondag 18 november Viering heilig Avondmaal. Thema: ‘Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft…’  Joh. 12: 24. Aanvang kerkdienst is 9.30 uur.

Dinsdag 20 november Nijkleaster kuier in  Jorwert. Voor een stilte-wandeling verzamelen wij ons om 8.45 uur op het parkeerterrein bij de kerk en rijden dan gezamenlijk  naar Jorwert.  Na een korte viering wandelen wij  ± 6 km. De kerk blijft open voor wie dit te ver is. De kerk is niet verwarmd, het is raadzaam om daar rekening mee te houden. De ruimte waar we kennismaken en koffie/thee drinken is wel verwarmd. De Kleasterkuier kan gaan over zowel verharde- als onverharde wegen (weiland/dijk). Schoenen waar u gemakkelijk op loopt of wandelschoenen zijn gewenst.  Wij sluiten deze ochtend af met een gezamenlijke lunch. Wilt u zelf uw brood meenemen?  Kosten: € 10,00 p.p.  Opgave bij Els van Os tel.  442274 / email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Om ongevweer 12.30 uur gaan we weer naar huis.

Dankdag voor gewas en arbeid

Op 7 november is er om 19.30 uur een gezamenlijke dankdienst voor gewas en arbeid in de Ichthuskerk in Heeg. Samen met de gemeenten van Heeg, Woudsend e.o. en Gaastmeer komen we bij elkaar om God te danken voor het leven dat Hij ons geeft. Het koor ‘Ons Genoegen’ o.l.v. Doede Terluin zingt voor én met ons en na afloop is er zo als altijd gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. De dankdagcollecte is dit keer voor Stichting Heifer: “Stop honger, help een boer”. Stichting Heifer werkt samen met arme Afrikaanse boeren en laat hen op eigen kracht – met aandacht voor het milieu – een beter leven opbouwen. Voor zichzelf en hun kinderen. Een leven met voldoende voedsel en een stabiel inkomen. Voor meer info: www.heifer.nl

Even voorstellen…

Hoi, mijn naam is Rob Bergsma en ik ben sinds enkele weken de jongerenwerker in de PKN Jutrijp-Hommerts en ik ben gevraagd om iets over mezelf te vertellen in het Ringblad. Eerst even de harde data: ik ben 25 jaar (waarschijnlijk 26 wanneer u/jij dit leest), ik kom uit Leeuwarden en woon daar met mijn vrouw Nienke. Ik speel graag gitaar, doe dat ook regelmatig in kerkdiensten, en speel in mijn vrije tijd graag een game of twee. Ik heb in de afgelopen jaren Theologie gestudeerd in Groningen, en ben nog bezig met de laatste loodjes voor de master Gemeentepredikant. Hopelijk ben ik eind november helemaal afgestudeerd na zes jaar en een beetje.

Omdat het einde van mijn opleiding in zicht was, ben ik afgelopen zomervakantie om me heen gaan kijken naar wat mijn volgende stap zou gaan zijn. Ik had al besloten (eerst nog) niet predikant te worden, maar wilde wel graag aan het werk in de kerk. Toen de vacature vanuit Hommerts-Jutrijp in beeld kwam, begon een heel prettig sollicitatietraject waarin we van beide kanten bevestigd werden dat dit een goede samenwerking kon gaan worden. Zondag 7 oktober ben ik voorgesteld in de Pitstop en sindsdien ben ik regelmatig in Hommerts em Jutrijp te vinden. Mijn doelgroep bestaat uit jongeren en jongvolwassenen, dus ongeveer vanaf groep 8 tot een jaar of 35.

Ik heb twee redenen waarom ik met enthousiasme dit werk ben begonnen. Ten eerst gun ik het de jongeren hier dat ze een plek vinden in de gemeente. De kerk is dé plek waar over Jezus Christus wordt gesproken, waar het Goede Nieuws wordt verteld. Dat vind je vrijwel nergens. De Bijbelverhalen en het meedraaien in de gemeente kan een zaadje vormen waaruit geloof groeit, meteen of misschien later. Mijn tweede reden is dat de kerk een plek is waar jongeren met ouderen in contact komen en andersom. Ook dat gebeurt nergens anders. Ouderen en jongeren zijn vervreemd geraakt en leven allebei op een eilandje, terwijl ze elkaar zoveel te bieden hebben. Ik hoop dat de kerk een plek blijft waar die kloof overbrugd wordt.

Tot slot, aan de jongeren:

Hoi jongere, ik heet Rob. Ik begrijp dat je niet erg enthousiast wordt van de kerk. Zondagochtend in een zaal met ouderen zitten, een uur lang je mond houden en luisteren naar dingen die je vaak niet begrijpt of niet interessant vindt.. Geloof me, ik heb me ook vaak verveeld in de kerk. Maar kerk kan ook mooi zijn! En gezellig, en spannend, en emotioneel. Ik wil graag met jullie nadenken over wat ons bevalt en wat we niks vinden. Er is veel mogelijk: kerk kan superveel vormen hebben. Ik ben benieuwd naar jullie ideeën. Maar we kunnen pas met elkaar een groep vormen als we elkaar kennen. Laten we daarom ook vooral samen chillen, gamen, muziek maken, biertjes wegtikken, pizza’s eten, etc. Dan kijken we van daaruit verder.

Seniorenkring

De seniorenkring komt weer bij elkaar op vrijdagmiddag 2 november om 13.30 uur in de pastorie. We bespreken dan weer een artikel van de hand van ds. Arie van der Veer. Wilt u mee doen: vraag dan even het artikel op bij de dominee.

Kinderleerhuis

Het kinderleerhuis voor groep  5 is op donderdag 8, 15 en 22  nov. 2018 meteen na schooltijd. We verzamelen bij het huis van de dominee en steken dan samen de weg over naar de kerk. Het kinderleerhuis duurt tot half vier. Op 15 november gaan we de toren van de kerk beklimmen  en op de andere middagen gaan we verder in op wat de kerk nu eigenlijk is. We doen een speurtocht en kijken hoe mensen samen de kerk vormen. De kinderen van groep 5 van de VHB school krijgen een persoonlijke uitnodiging, maar ook de leerlingen van andere scholen zijn van harte welkom. Het is wel fijn als u uw kind even aanmeldt bij de dominee.

Collecten

28 oktober: Kerk zijn voor de samenleving, Hervormingsdag

Door de economische crisis en het militaire conflict in het oostelijk deel van het land, hebben veel inwoners van Oekraïne grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Met het project ‘De Goede Buur’ wil LEF, partner van Kerk in Actie, kerken stimuleren om sociale initiatieven te ontplooien in hun dorp of stad. LEF begeleidt hen daarbij met cursussen. Gezamenlijk wordt gekeken naar wat de noden in de wijk zijn en waar de kracht van de kerk ligt om er iets aan te doen. LEF wil 120 vrijwilligers van acht lokale kerken begeleiden om sociale initiatieven op te zetten. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie werelddiaconale projecten, zoals LEF in Oekraïne.

4 november: Zending

In Brazilië lijden de inheemse volken onder de vooroordelen over hun specifieke leefwijze. De kerkelijke organisatie COMIN, partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten. Door onderwijs en publicaties leert de inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en levensvisie. Sinds 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in Actie uitgezonden naar Brazilië. Ze verzorgt bij COMIN lessen en cursussen en draagt zo bij aan de uitwisseling en begrip tussen bevolkingsgroepen. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten wereldwijd, zoals het werk van Nienke in Brazilië.

18 november: Werelddiaconaat: Perspectief voor (ex)gedetineerden

Veel gevangen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Maar het blijkt moeilijk om dit op eigen kracht te doen. Exodus, partner van Kerk in actie, ondersteunt hen bij het werken aan een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Ze kunnen terecht in een van de elf Exodushuizen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Samen met meer dan 1.600 vrijwilligers, vaak afkomstig uit kerkelijke gemeenten, ondersteunt Exodus jaarlijks 4.000 gevangen, ex-gevangen en hun familieleden. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in actie het werk van exodus en andere diaconale projecten in Nederland.

2 december: Kerkrentmeesters: missionair werk

De Protestantse Kerk steunt in Nederland pioniersplekken, nieuwe kerkplekken waar mensen op nieuwe manieren met het geloof in aanraking kunnen komen. LifeWirez in BIlthoven richt zich op jongeren tussen de 16 en 25 jaar. De pioniers Robert en Richard zoeken jongeren op in hun eigen leefomgeving, gaan met hen in gesprek en bouwen een vertrouwensband. Naast activiteiten gericht op ontmoeting, zijn er geloofsverdiepende activiteiten zoals Youth Alpha. Met uw bijdrage steunt u pioniersplekken in Nederland, waardoor mensen langs nieuwe wegen hun geloof kunnen beleven.

Moment van stilte en gebed

Op vrijdag 26 oktober is er weer een moment van stilte en gebed in de kerk om 19.30 uur. De eerstvolgende keer daarna is op vrijdag 23 november.

Bedankt!

Graag wil ik op deze plaats Els van Os bedanken! Jarenlang hebben we samen de kopij voor het ringblad samengesteld en geschreven, maar nu ds. De Waal uit Nijland de algemene redactie van het ringblad van mij heeft overgenomen, heeft Els aangegeven graag te willen stoppen. Dank je wel Els, voor je inzet en je scherpe oog: ik zal je input missen!

Dit betekent ook dat vanaf nu alle kopij bij mij ingeleverd mag worden.

Diensten

  • zondag 30 juni - 9.30 uur

    voorganger: ds. F. de Hoop

    organist:      H. Jaasma

    koster:         A. Nauta

    bijzonderheid: viering H.A.