Leven uit de doeken

J-H, Liturgie Eerste Paasdag, 21 april 2019; kleur wit; voorganger: ds. F. de Hoop m.m.v. EZG

Welkom en mededelingen

 

Stil gebed

 

We gaan staan, de trompet kondigt het goede nieuws aan

 

Daarna zingen wij:

Evangelische Liedbundel 122 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem

 1. Votum en groet

 

Zingen: Tussentijds 169 De Heer is waarlijk opgestaan

 

Gebed

 

 1. Zingen: Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, Evangelische liedbundel 125

 

Moment voor jong en oud

 

Zingen : NL 630: 1, 3 en 4 Sta op! Een morgen ongedacht

 

Schriftlezing: Lezen: Johannes 20: 1-18 (Bijbel in gewone Taal)

 

Zingen: NL 624  Christus, onze Heer, verrees, halleluja!

Preek    Leven uit de doeken”

 1. Zingen: Tussentijds 170 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven ( melodie gezang 434, Liedboek voor de kerken: Lof zij de Heer, de almachtige koning der Ere)

 

Gebeden



 1. Collecte

 

Slotlied: Evangelische liedbundel 132 U zij de glorie, opgestane Heer!

 

 1. Zegen (afgesloten met drie keer zingend Amen)



Meer artikelen...

Diensten

 • zondag 28 april - 9.30 uur

  voorganger: ds. J. Bakker - Veenwouden

  organist:      K. Booy

  koster:         W. Abma

   
 • zondag 5 mei - 10.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         A. Nauta

  bijzonderheden: PIT-stop