Lijst van tarieven bedoeld als in artikel 22

behorende bij het reglement van de begraafplaatsen van de
Protestantse Gemeente te Jutrijp – Hommerts.


1. art. 13 Afgifte grafbewijs :
- voor lidmaten, leden € 159,00
- voor niet-lidmaten, leden € 318,00
- voor openen en sluiten graf € 450,00
- idem: kinderen tot twaalf jaar € 225,00

2. art. 15 Overdracht grafbewijs per graf € 11,50

3. art. 22 Jaarlijks recht algemeen onderhoud € 14,00

4. art. 10 Voor het plaatsen van een asbus € 113,50

5. art. 22
lid 3 Afkoop onderhoud, voor twintig jaar € 1.025,00

6. Bij de rouwdienst:
- voor het beluiden € 23,00
- voor het luiden van de kerkklok € 11,50
- voor huur van de kerk voor niet lidmaten € 181,50
en niet ingezetenen
- voor een organist € 54,50

Onderhoudswerkzaamheden door steenhouwerijen of derden in het
Algemeen, behoren van te voren bij de beheerder gemeld te worden.

Vastgesteld door het college van kerkrentmeesters op 2 februari 2012.

Contactadres:

L.Cnossen 
Lippenwâlde 1
8622 DD Hommerts
tel.nr. 0515 - 44 24 16 

 

Een paar maanden geleden is op de kerkrentmeesters vergadering besloten om een monument te plaatsen op de begraafplaats in de Jutrijp.Al jaren was Gesinus van Netten op zoek naar een geschikte plaats voor 4 eerste stenen van 3 kerken en een boerderij van de Jutrijper kerkvoogdij die in onze dorpen hebben gestaan.


Daarop werd besloten om een gedenkmuur te bouwen met daarvoor een zitbank.
De bank is zo geplaatst dat het een mooi uitzicht geeft over de begraafplaats. De oudste eerste steen komt uit 1819, deze komt uit de kerk in de Jutrijp waar nu de begraafplaats ligt. Deze kerk is in 1910-1911 afgebroken.

Spelende kinderen vonden deze eerste steen later op de Smidspolle,hebben deze steen meegenomen naar school waar Joop de Boer er zich jaren over heeft ontfermd.
De tweede steen is van 1873 en komt uit de boerderij waar nu baggerbedrijf Sysling woont.
De derde steen komt uit de Chr.geref.kerk en is van 1888 later overgegaan naar de Geref. kerk in de Hommerts,en is later daar uit de muur gehaald.
De vierde steen komt uit de kerk van Jutrijp die aan de westkant heeft gestaan van de Riperwei.
Deze steen is uit 1910. De kerk is in 1976 afgebroken.
Dhr.Tiemersma heeft deze steen 34 jaar bewaard in zijn garage en ziet er nog prima uit.
Al deze stenen krijgen nu een vast plaatsje op de begraafplaats in Jutrijp.

Timmerbedrijf Erwin Raap maakt er een mooi geheel van en over een aantal weken kunt u het bewonderen.
Meer foto's kunt u bekijken in het "Foto album".

Namens de kerkrentmeesters. Hans van der Hoek.

Ps: Het ontwerp is van Gesinus van Netten en Auke Minne Hofman en de tekening is van Auke Minne Hofman.

Ondergetekende is beheerder over twee kerkhoven: van Hommerts en van Jutrijp.

Het kerkhof van Hommerts heeft 694 graven, en de begraafplaats in Jutrijp heeft er 423 graven, opgeteld dus 1117 graven, dit is van de oude gegevens, er zullen nu minder graven zijn omdat de ruimte van begraven vroeger smaller was dan nu.

Vanaf 2000 is Gesinus van Netten  beheerder geweest en er zijn nu 58 mensen onder zijn toezicht begraven.

Wat is het werk als beheerder?
Graven uitgeven, opgeheven graven, wat ze dan ruimen noemen en de hele administratie bijhouden, en dat verdiend grote nauwkeurigheid en uiteraard de begrafenis verzorgen, van organist tot koster en wat er meer bij hoort. Ook hebben wij  nog de ouderwetse gewoonte de klok te luiden als er iemand in onze dorpen overleden is. De klok luidt 15 minuten, ’s morgens om 9 uur of ’s middags om 3 uur, maar niet op zondag.

Er worden alleen graven verkocht aan inwoners van Jutrijp- Hommerts of aan mensen die van vroeger uit binding met onze dorpen hebben.

Het oudste monument ligt in Jutrijp: een zerk gevonden op het erf van de familie Bijlsma, een zerk uit het jaar 1607. De familie woonde in Jutrijp en was in de oude kerk begraven. Het belangrijkste is dat de zerk behouden is en weer in Jutrijp zichtbaar is ingegraven.

Per 1 september 2012 is dit werk overgenomen door:

dhr. Lieuwe Cnossen,

Lippenwalde 1 - 8622 DD Hommerts - tel. 0515-442416

 

Diensten

 • Zondag 21 januari 9.30 uur

  voorganger  ds. E. v.d. Sluis / lemmer

  organist       H. Jaasma

  koster          W. Abma

  bijzonderheden± Fryske Tsjinst

   
 • Zondag 28 januari 9.30 uur

  voorganger   ds. F. de Hoop

  organist        K. Booy

  koster           D. Spronk

  bijzonderheden± afscheid en bevestiging ambtsdragers