J-H, Tweede van Advent, zondag 9 december 2018, kleur paars
Voorganger: Ds. F. de Hoop organist: F. van der Hauw


Welkom en mededelingen


Stil gebed

Intochtslied: Psalm 24: 1 en 4 De aarde en haar volheid zijn


Votum en Groet

Aansteken van tweede Adventskaars

Zingen: NL 444:  2  De duisternis gaat wijken

Gebed

Zingen: NL 435: 1 en 2 Hef op uw hoofden, poorten wijd!

Advent voor jong en oud

Zingen:  NL 464: 1, 2, 3, 6 en 7 Een engel spreekt een priester aan

Schriftlezing: Lucas 1: 5-25

Zingen: NL 441: 1 en 7 Hoe zal ik U ontvangen


Preek

Orgelspel

Zingen: NL 158a: 1 en 3 God zij geloofd uit alle macht


Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotlied : NL 438: 1 en 4 God lof! Nu is gekomen

Zegen: afgesloten met  (3x zingend amen)

Meer artikelen...

Diensten

 • zondag 16 december - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         W. Abma

  bijzonderheden: fryske tsjinst

   
 • zondag 23 december - 11.00 uur

  voorganger: ds. A. Wiebenga - Sneek

  organist:      K. Booy

  koster:         A. Nauta