Jutrijp-Hommerts, 30 mei 2019 Hemelvaart, kleur: wit

voorganger: ds. F. de Hoop  organist: dhr. H. Jaasma

Welkom en mededelingen

 

      1. Stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 47: 1 en 3  Volken wees verheugd

 

      1. Votum en Groet

 

Zingen: NL 756     Laat komen, Heer uw rijk,

 

Gebed

 

Zingen: Psalm 99: 1, 3, 6 en 8 God is koning Hij sticht zijn heerschappij

Moment voor jong en oud

 

Zingen: NL 663: 1 en 2 Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen.

 

Schriftlezing: 2 Koningen 2: 1-15 en Handelingen 1: 1-11

 

Zingen: Psalm 93: 1, 2 en 3 De Heer is koning, Hij regeert altijd

 

Preek   

 

Orgelspel

 

Zingen: NL 749: 1 en 3 Op waakt op! Zo klinkt het luide

 

Gebeden:

 

      1. Collecte

 

Slotlied:   Psalm 68: 6 en 7 O stoet van wie het heil bevocht

 

Zegen: afgesloten met  (3x zingend amen)Meer artikelen...

Diensten

 • zondag 30 juni - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         A. Nauta

  bijzonderheid: viering H.A.