Zondag 20 mei 2018, 50e Paasdag (Pinksteren) kleur: rood

voorganger: ds. F. de Hoop organist: dhr. H. Jaasma

Welkom en mededelingen

 

Stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 68: 7 God zij geprezen met ontzag

 

      1. Votum en Groet

 

Zingen: NL 683: 1 en 2 't is feest vandaag, 't is pinksterfeest

 

Lezen: Handelingen 2: 1-21

 

Zingen: NL 683: 3 en 4 Wij gaan op weg, de wereld rond

 

Gebed

Moment voor jong en oud

 

Zingen: Johannes de Heer 57 Er komen stromen van zegen

Er komen stromen van zegen,
Dat heeft God's woord ons beloofd:
Stromen verkwikkend als regen,
Vloeien tot elk, die gelooft.

Refrein: Stromen van zegen.
Komen als plasregens neer
Nu vallen drupp'len reeds neder,
Zend ons die stromen, o Heer.

 

Er komen stromen van zegen.
Heerlijk verkwikkend zal 't zijn:
Op de valleien en bergen.
Zal er nieuw leven dan zijn.


Er komen stromen van zegen.
Zend ons die heilstroom nu neer!
Geef ons de grote verkwikking;
Geef z'ons voortdurend, o Heer.

 

Schriftlezing:     Handelingen 2: 37-42

 

Zingen: NL 680: 1, 2 en 4 Kom, Heil’ge Geest, Gij vogel Gods

 

Preek        

 

Orgelspel

 

Zingen: NL 672: 1 en 7 Komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen

 

Dankgebed en voorbeden

 

Collecte

Slotlied: Gezang 304 Liedboek voor de Kerken

 

God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.

De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
de adem zijner lippen overmant
de tegenstand.

De Heil’ge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.

 

Zegen: wij beantwoorden de zegen met Lied 425: Vervuld van uw zegen

Zingen: NL 425 Vervuld van uw zegen

Meer artikelen...

Diensten

 • In de meeste diensten op zondag maken we gebruik van een beamer.

  We zijn op zoek naar versterking van ons team. De leden van het beamteam maken om beurten een powerpoint-presentatie van de liturgie, die ze opgestuurd krijgen van de dominee aan het begin van de week. Dat maken duurt ongeveer anderhalf uur. Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met onze predikant: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   
 • zondag 18 november - 9.30 uur

  voorganger: ds. J. Majoor - Sneek

  organist:      H. Jaasma

  koster:        W. Abma