J-H, 8e van de herfst, kleur groen

voorganger: ds. F. de Hoop organist: Klaas Booy

Welkom en mededelingen

 

Stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 130: 3 en 4 Ik heb mijn hoop gevestigd

 

Votum en Groet

 

Met andere ogen

 

Zingen: NL 25a  Mijn ogen zijn gevestigd

 

Wij bidden samen psalm 13, de psalm van deze zondag, als gebed om ontferming

 

Zingen: NL 305 Alle eer en alle glorie

 

Gebed

 

Schriftlezing: Marcus 10: 46

 

Moment voor jong en oud

 

Zingen: Tussentijds 197 Kijk eens om je heen

 

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,

geef elkaar een hand, je bent niet alleen.

Want wij moeten samen delen,

samen zingen, samen spelen.

Ook al zijn wij nog maar klein:

samen spelen is pas fijn!

 

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,

wij zijn in de wereld niet alleen.

God kent ieder kind bij name,

zeg maar ja en zeg maar amen.

Ook al zijn we nog maar klein,

God wil onze Vader zijn.

 

Schriftlezing: Jesaja 59: 9b-19

 

Zingen: NL 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

 

Preek   

 

Zingen:  NL 534 Hij die de blinden weer liet zien

In memoriam

 

Zingen: Johannes de Heer 5: 1 en 2

 

Al de weg leidt mij mijn Heiland
wat verlangt mijn ziel dan meer
Zou ik immer aan Hem twijf'len
die mij voortleidt keer op keer
Zoete troost en zaal'ge vrede
heb ik steeds op Zijn bevel
'k Weet wat hier mij overkome
Hij maakt alle dingen wel
'k Weet wat hier mij overkome
Hij maakt alle dingen wel

Al de weg leidt mij mijn Heiland
troost geeft Hij tot in de dood
Als ik zwak ben in beproeving
sterkt Hij mij met 't hemels brood
Als mijn schreden soms gaan wank'len
en mijn ziel van dorst versmacht
geeft Hij mij het levend water
en vernieuwt mijn levenskracht.
geeft Hij mij het levend water
en vernieuwt mijn levenskracht

 

Dankgebed en voorbeden

 

Collecte

 

Slotlied: NL 755 Toch overwint eens de genade

 

Zegen (afgesloten met 3x Amen)

Meer artikelen...

Diensten

 • zondag 24 februari - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      K. Booy

  koster:         W. Abma

  bijzonderheden: bevestiging R. Bergsma

   
 • zondag 3 maart - 10.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         A. Nauta

  bijzonderheid: PIT-stop