welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
stil gebed
zingen: Psalm 84: 1 en 2 "Hoe lieflijk, hoe  goed is mij, Heer"
bemoediging en groet
enkele woorden uit Psalm 84, gelezen
zingen: Psalm 84: 6 "Want God onze Heer  die ons mild"
gebed om ontferming
zingen: Lied 146 c: 1, 3 en 7 "Alles wat adem heeft love de Here"
gebed van de zondag
1e schriftlezing: Jesaja 52, 1-6
zingen: Lied 313: 1 en 2 "Een rijke schat van wijsheid"
2e schriftlezing: Marcus 6, 6b-13
zingen: Lied 313: 5 "O Gij die wilt ontmoeten"
eventueel moment met de kinderen
die iets van de kindertafel kunnen kiezen
preek
zingen: Lied 967 "Zonne der gerechtigheid"
            (zeven coupletten)
gebeden, stil gebed en Onze Vader
collecte
zingen: Lied 723 "Waar God de Heer zijn schreden zet"
            (twee coupletten)
zegen

Meer artikelen...

Diensten

 • zondag 24 februari - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      K. Booy

  koster:         W. Abma

  bijzonderheden: bevestiging R. Bergsma

   
 • zondag 3 maart - 10.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         A. Nauta

  bijzonderheid: PIT-stop