Jutrijp-Hommerts, Vijfde  van Pasen, 19 mei 2019 kleur wit

voorganger: ds. F. de Hoop, organist: dhr. H. Jaasma

Welkom en mededelingen

 

      1. Stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 62: 1 en 5 Wees stil mijn ziel tot God mijn Heer

 

      1. Votum en Groet

 

Zingen: NL 995: 1 en 2   O Vader, trek het lot U aan

 

      1. Gebed om ontferming

 

Zingen: NL 98: 2 en 3 Ja, Hij is ons getrouw gebleven

 

Moment voor jong en oud

 

Zingen: NL 653: 1 en 2 U kennen, uit en tot U leven

 

Gebed

Zingen: NL 314: 1 en 2 Here Jezus om uw woord

 

Schriftlezing: Exodus 16: 1-4a en Marcus 6: 30-44

 

Zingen:  NL 687: 3 Wij teren op het woord

 

Preek   

 

Orgelspel

 

Zingen: NL 362: 1 en 2 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát  

 

Dankgebed en voorbeden

 

      1. Collecte

 

Slotlied : NL 909: 1 en 2 Wat God doet, dat is welgedaan

 

Zegen: afgesloten met  (3x zingend amen)

Meer artikelen...

Diensten

 • Zondag 21 juli - 9.30 uur

  voorganger: ds. W. Warnar - Heeg

  organist:      H. Jaasma

  koster:         A. Nauta

   
 • Zondag 28 juli - 9.30 uur

  voorganger:  ds. H. Giliam - Pingjum

  organist:       K. Booy

  koster:          J. v.d. Goot

  bijzonderheid: Fryske Tsjinst