1. Jutrijp-Hommerts, Zaterdag 20 april 2019 – Paaswake

 

Het is stil in de kerk

 

Zingen: Psalm 130: 1 en 3 Uit diepten van ellende

Lof van het Licht (met de woorden van lied 594)

 

Vg:     Wachters op de morgen, hoe ver is de nacht?

A:    Ontwaakt, wie nog slaapt en sta op uit de dood!

Vg:    Wachters op de morgen, hoever is de nacht?

A:    Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood!

Vg:    Wachters op de morgen, hoe ver is de nacht?

A:    Ontwaakt, wie nog slaapt en sta op uit de dood!

Vg:    Ontwaak en sta op, uw licht is opgegaan!

A:    Christus, Hij is ons licht!

    Christus, Hij is ons licht!

    Christus, Hij is ons licht! Halleluja

 

We staan op

 

De Paaskaars wordt binnengedragen terwijl we zingen: NL 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen,

Wij ontsteken een licht aan de Paaskaars, terwijl wij zingen: NL 598

 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

 

Zingen: FL 68: 1 en 7 God giet oerein, mei sterke hân

 

WE LEZEN UIT DE SCHRIFT

 

Lezen: Genesis 1: 1-5

1 In het begin maakte God de hemel en de aarde. 2 De aarde was leeg en verlaten. Overal was water, en alles was donker. En er waaide een hevige wind over het water. 3 Toen zei God: ‘Er moet licht komen.’ En er kwam licht. 4 God zag hoe mooi het licht was. Hij scheidde het licht en het donker. 5 Het licht noemde hij ‘dag’ en het donker noemde hij ‘nacht’. Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de eerste dag.

 

Zingen: NL 513 God heeft het eerste woord.

 1. Lezen: Exodus 14: 21-31

 

Zingen: NL 350: 1, 3, 4 en 7 Het water van de grote vloed

 1. Lezen: Ezechiel 36: 24-28

 

Zingen: NL 686: 1 en 3 De Geest des Heren heeft

 1. DOOPGEDACHTENIS

 2. Het water wordt in de doopvont gegoten

 

 1. Lezen: Romeinen 6:3-6

 

Zingen: NL 611: 1 en 4 Wij zullen leven, God zij dank,

 

Wij zingen als geloofsbelijdenis: Evangelische liedbundel 289: 1, 2 en 3

(melodie: “Wat de toekomst brenge moge...”)

Ontvangen van water-kruis

 

Tijdens het ontvangen van het water-kruis speelt het orgel

 

Gebed

Lezen: Lk 24: 1-10

1 Op zondagochtend gingen de vrouwen heel vroeg naar het graf. Ze hadden de olie bij zich die ze klaargemaakt hadden. 2 Maar toen ze bij het graf kwamen, zagen ze dat de steen voor het graf weggerold was.

3 Ze gingen naar binnen. Maar het lichaam van de Heer Jezus lag er niet. 4 De vrouwen schrokken vreselijk. Plotseling stonden er twee engelen bij hen, in stralende kleren.5 De vrouwen waren zo bang, dat ze niet naar hen durfden te kijken.

De engelen zeiden: ‘Waarom zoeken jullie een levende man in een graf? 6 Jezus is hier niet. Hij is opgestaan uit de dood. Weten jullie nog wat hij in Galilea gezegd heeft? 7 Hij zei: ‘Ik, de Mensenzoon, zal door slechte mensen gevangengenomen worden. Ze zullen mij aan het kruis laten sterven. Maar drie dagen later zal ik opstaan uit de dood.’’

8 Toen herinnerden de vrouwen zich de woorden van Jezus. 9-10 De vrouwen gingen terug naar de stad. Het waren Maria uit Magdala, Johanna, en Maria, de moeder van Jakobus, en nog een paar andere vrouwen. Ze gingen alles vertellen aan de elf leerlingen en aan de andere leerlingen die bij hen waren.


Zingen: NL 146c: 1 en 7 Alles wat adem heeft love de Here,

 1. Gebeden – Afgesloten met het Onze Vader

 

We steken ons kaarsje weer aan met licht van de Paaskaars en verlaten al zingend, ieder met zijn lichtje, de kerk

 

Zingen: NL 642 Ik zeg het allen, dat Hij leeft,

 

In de hal zingen we samen: NL 634 U zij de glorie, opgestane Heer,

Meer artikelen...

Diensten

 • zondag 30 juni - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         A. Nauta

  bijzonderheid: viering H.A.