J-H, Goede Vrijdag 19 april 2019

 1. Het is stil in de kerk

 

Zingen: Psalm 22 : 1 en 2

 

 1. Zie, de Mens                 (Sytze de Vries)

 

Zingen: Psalm 22: 3 en 4

 

 1. Lezen: Johannes 17: 24 -18: 11

 

Stilte

 

Zingen: Psalm 22: 5

 

Lezen: Johannes 18: 12-27

 

Stilte

 

Zingen: Psalm 22: 6

 

 1. Lezen: Johannes 18:28-40

 

Stilte

 

Zingen: Psalm 22: 7

 

 1. Lezen:  Johannes 19: 1-16a

 

Stilte

 

Zingen: Psalm 22: 8

 

 1. Lezen: Johannes 19: 16b-24

 

Stilte

 

Zingen: Psalm 22: 9

 

Lezen: Johannes 19: 25-30

 

 1. De Paaskaars wordt gedoofd          De lichten in de kerk gaan uit

 2. Stilte

Zingen: Psalm 22: 10 en 11

 1. Lezen: Johannes 19: 31-37

Stilte

 

Zingen: Psalm 22: 12

 

 1. Gebeden

 2. de gemeente sluit elke voorbede, na “zo bidden wij:..” af met:

 3. In de naam van Jezus Christus de gekruisigde!

Zingen: Psalm 22: 13

 

Het Beklag Gods (naar de woorden van Micha 6:3)

    Elke klacht beantwoorden we met het zingen van het refrein van NL 547

Kyrië eleison, wees met ons begaan,

doe ons weer verrijzen, uit de dood vandaan.

 

Vg:    Mijn volk wat heb Ik u misdaan of waarmee heb Ik u bedroefd?

    Ik heb de aarde voor de dag geroepen

    en aan uw handen toevertrouwd,

    maar mijn tuin werd een wildernis,

    mijn levenswerk een     dodenakker.

    Waarom laten jullie dit toe?

 

    Ik heb U onder mijn regenboog gesteld,

    een teken van vrede en toekomst,

    maar dodelijke wapens staan gericht op mensen

    en bedreigen mijn dierbare schepping.

    Waarom laten jullie dit toe?

Kyrië eleison...

Vg:    Ik heb mij laten kennen als uw bevrijder,

    de bondgenoot van alle onderdrukten,

    maar tallozen worden getergd en geteisterd

    door terreur en tirannie.

    Waarom laten jullie dit toe?

    Ik heb u met overvloed gezegend,

    met dagelijks brood en meer dan dat,

    maar op mijn akker sterven mensen onverzadigd

    en kinderhanden blijven ongevuld.

    Waarom laten jullie dit toe?

Kyrië eleison...

 

Vg:    Ik heb mijn woord aan u gegeven

    en mijn hartsgeheimen toevertrouwd,

    maar afgoden vinden overal gehoor

    en mensen kiezen wegen ten dode.

    Waarom laten jullie dit toe?

    Ik heb mijn eigen Zoon tot u gezonden,

    mijn sprekend evenbeeld, mijn uitgestrekte hand,

    maar hij is afgewezen, uitgestoten,

    vernederd tot de laagste dood,

    Ik heb hem bij u teruggebracht,

    de levende, de bron van alle leven,

    maar hij gaat dood aan alle kruizen

    waaraan mijn mensen worden vastgespijkerd.

    Waarom laten jullie dit toe?

Kyrië eleison...

 

Vg:    Mijn volk, wat heb Ik u misdaan

    Of waarmee heb Ik u bedroefd?

    Ik heb u geëerd als kroon van de schepping,

    Ik heb u gezocht als mijn kostbaarste sieraad,

    Ik heb u bewaard in mijn hand, in mijn hart,

    Ik heb u mijn trots, mijn Zoon geofferd.

    Wat had ik nog meer moeten doen

    dat Ik niet heb gedaan?

Kyrië eleison...

 

Lezen: Joh 19: 38-42

 

 1. Zingen: NL 590

 

Wij bidden staande het gebed van onze Heer

 

In stilte en in het donker verlaten wij daarna de kerk

We nemen de Paaskaars mee

Meer artikelen...

Diensten

 • zondag 30 juni - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         A. Nauta

  bijzonderheid: viering H.A.