J-H, 8e zondag van de zomer, 12 augustus 2018

Voorganger: ds. F. de Hoop Organist: dhr. F. v.d. Hauw, liturgische kleur: groen

Welkom en mededelingen

 

      1. Stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 98: 1 en 2 Zingt een nieuw lied voor God de Here

 

      1. Votum en Groet

 

Zingen: NL 280: 1, 2, 4 en 5 De vreugde voert ons naar dit huis

 

We lezen psalm 37 in de vertaling van Huub Oosterhuis

 

Zingen: NL 1008 Rechter in het licht verheven

 

Gebed

 

Zingen: NL 313: 1 en 2 Een rijke schat van wijsheid

 

Moment voor jong en oudSchriftlezing: Genesis 4: 1-16 en Romeinen 12: 1-3 en 9-12

 

Zingen:  NL 313: 3en 5 De geesten onderscheiden gaf God ons als gebod

 

Preek   

 

Orgelspel

 

Zingen:  NL 991: 1, 2, 5, 6 en 7 De eersten zijn de laatsten

      1. Dankgebed en voorbeden

      2. Collecte

 

Slotlied: NL  793: 1 en 3 Bron van liefde, licht en leven

 

Zegen: afgesloten met  3x zingend amen

Meer artikelen...

Diensten

 • zondag 16 december - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         W. Abma

  bijzonderheden: fryske tsjinst

   
 • zondag 23 december - 11.00 uur

  voorganger: ds. A. Wiebenga - Sneek

  organist:      K. Booy

  koster:         A. Nauta