Zondag 14 april, Palmpasen, kleur: paars

voorganger: ds. F. de Hoop, organist: Frans vd Hauw

Welkom en mededelingen

 

Intochtslied: Psalm 118: 1 en 5 Laat ieder 's Heren goedheid prijzen

 

Votum en groet

 

Zondag Palmarum: Palmpasen

 

In dit gedeelte komen de kinderen binnen met hun palmpasenkruizen, er is een verhaal en we zingen enkele (korte) liedjes o.l.v. Hans Wempe

Schriftlezing: Fil. 2: 5-11 (BGT)

 

Zingen:  NL 552: 1 en 3 Dit is een dag van zingen

  1. 5 minuten Preek

We luisteren naar “Ik heb je lief” van Stef Bos  gezongen door Gerke en begeleidt door Hans

 

  1. Gebeden

 

      1. Collecte

 

Slotlied: Gaat heen in vrede (melodie: Geest van hierboven, NL 675)

 

Gaat heen in vrede, Handen vol zegen
Hartverwarmend voor iedereen
Wie zich wil geven, Die vindt het leven
Niemand leeft voor zichzelf alleen
Weest allerwegen, Elkaar tot zegen
Te allen tijde, Vol medelijden
Elkander toegewijd, in lief en leed
Tot alle dromen, Zijn uitgekomen
De bruiloftsgasten, Niet langer vasten
Maar met Gods vrolijkheid zijn overkleed

Zing opgetogen, God in de hoge
Wijn en spijzen heeft Hij bereid
Hij zal u leiden, Staat u ter zijde
Ook als eenmaal de dood u scheidt
Loopt alles tegen, Niets rooft zijn zegen
Kunt gij niet verder, Hij is uw herder
Prijst hem hartstochtelijk en weest verblijd
Klap in uw handen, Laat lampen branden
Dansen de voeten, Eens zal begroeten
De bruid haar Bruidegom in eeuwigheid

 

Zegen (afgesloten met 3x Amen)

Meer artikelen...

Diensten

 • zondag 30 juni - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         A. Nauta

  bijzonderheid: viering H.A.