De preekvoorzieners krijgen een lijst van de predikant met o.a. de vakantie- en de vrije zondagen. Voor deze zondagen worden dan gastpredikanten gevraagd. Vrijdags wordt de gastpredikant benaderd voor de liturgie. Die wordt dan vervolgens aan de koster doorgegeven. Eenmaal per maand worden de kerkdiensten aan de provinciale kranten en het Sneeker Nieuwsblad doorgegeven.

Preekvoorzieners:
dhr. K. Brouwer - tel. 0515-411239

Diensten

 • Zondag 21 januari 9.30 uur

  voorganger  ds. E. v.d. Sluis / lemmer

  organist       H. Jaasma

  koster          W. Abma

  bijzonderheden┬▒ Fryske Tsjinst

   
 • Zondag 28 januari 9.30 uur

  voorganger   ds. F. de Hoop

  organist        K. Booy

  koster           D. Spronk

  bijzonderheden┬▒ afscheid en bevestiging ambtsdragers