Zondag 7 juli 2019, 3e van de zomer, liturgische kleur groen

voorganger: ds. F. de Hoop organist: dhr. H. Jaasma

Welkom en mededelingen

 

Stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 66: 3 en 5  Breek aarde uit in jubelzangen

 

Votum en groet

 

Zingen: Psalm 33: 5 en 8 Vanwaar Hij woont in ‘t licht verheven

 

Gebed

 

We zingen als Glorialied:  NL 605: 1, 4 en 5 De toekomst is al gaande

Gebed bij de opening van de Schriften

Moment voor jong en oud

Wees een ogenblik stil om na te denken: we hebben allemaal twee ouders, een vader en een moeder. Laten we een ogenblik stil zijn en nadenken: welk woord schiet u te binnen als u denkt aan een moeder, waar denkt u aan bij een vader?

 

Zingen: NL 792: 1, 3 en 4 Kom God en schrijf uw eigen naam

 

Schriftlezing: Jesaja 66: 7-14

 

Zingen: NL 751: 1, 2 en 5 De Heer verschijn te middernacht!

 

Preek   

 

Orgelspel

 

Zingen: NL 663 al heeft hij ons verlaten 

 

Voorbeden

 

Collecte

 

Zingen: NL 793: 2 en 3 Bron van liefde, licht en leven

 

Zegen

Meer artikelen...

Diensten

 • Zondag 21 juli - 9.30 uur

  voorganger: ds. W. Warnar - Heeg

  organist:      H. Jaasma

  koster:         A. Nauta

   
 • Zondag 28 juli - 9.30 uur

  voorganger:  ds. H. Giliam - Pingjum

  organist:       K. Booy

  koster:          J. v.d. Goot

  bijzonderheid: Fryske Tsjinst