J-H, 4e van de herfst, kleur groen
voorganger: ds. F. de Hoop; organist: Frans vd Hauw
Welkom

Stil gebed

Intochtslied: Psalm 113: 1 en 2 Prijs, halleluja, prijs de Heer

Votum en Groet

Zingen: NL 1010: 1 en 2

Kyriegebed

Glorialied: NL 305 Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke naam

Gebed om de Heilige Geest

Zingen: NL 321: 1, 2, 4 en 7

Moment voor jong en oud

Schriftlezing: 1 Samuel 19: 8-17

Zingen: NL 326: 1, 2 en 3 Van ver, van oudsher aangereikt

Preek

Zingen: NL 791: 1, 3, 4 en 6 Liefde eenmaal uitgesproken

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotlied: NL 755 Toch overwint eens de genade

Zegen (afgesloten met 3x Amen)

Meer artikelen...

Diensten

 • zondag 24 november - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      K. Booy

  koster:         W. Abma

  bijzonderheid: Eeuwigheidszondag

   
 • zondag 1 december - 10.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         A. Nauta

  bijzonderheid: PIT-stop en 1e Advent