Kerstnachtdienst, J-H, 24 december 2018, 20.00 uur; kleur: wit

Thema: “Het Licht is geboren ” Voorganger: ds. F. de Hoop organist: dhr. K. Booy

 

Welkom en groet

 

Zingen: NL 483 Stille Nacht

 

Gebed

 

Zingen: NL 486: 1 en 4  Midden in de winternacht

 

Luisteren: Lucas 2: 1-14 (Bijbel in gewone Taal)  

 

“Het Licht is geboren”

 

Frank Boeijen: Liefde van mijn leven

 

Luisteren: Lucas 2: 8-20

 

“Het Licht is geboren”

 

Zingen: NL 476: 1, 3 en 4  Nu zijt wellekome

 

Luisteren: Mattheus: 2:1-12

 

“Het Licht is geboren”

 

Het koor zingt: God fan…

 

Preek (je)


Zingen: NL 487: 1 en 2 Eer zij God in onze dagen

 

Gebed afgesloten met het onze vader

 

Zingen: Ere zij God

 

Ere zij God, ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen
Ere zij God in den hoge (2x)
Vrede op aarde, vrede op aarde (2x)

In den mensen, in den mensen, een welbehagen
In den mensen, een welbehagen, een welbehagen
Ere zij God, ere zij God
In den hoge, in den hoge, in den hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In den mensen een welbehagen
Amen, amen

 

Zegen (afgesloten met 3x Amen)

 

Voor we naar huis gaan steken we een kaarsje aan aan de Paaskaars.

Zo nemen we het Licht mee naar huis.

 

Ondertussen wordt het lied van Stef Bos “Geef Licht” gedraaid. (dus geen orgelspel)

Diensten

 • zondag 19 mei - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         D. Spronk

   
 • zondag 26 mei - 9.30 uur

  voorganger: ds. J. Bakker - Veenwouden

  organist:      K. Booy

  koster:         W. Abma