Kerstdienst, 25 december 2018, kleur wit

voorganger: ds. F. de Hoop m.m.v. Korps Ere zij God

Welkom

 

Stil gebed

 

Intochtslied:  NL 477: 1 Komt allen tezamen

 

Votum en groet

 

De Kerstkaars wordt aangestoken.

Zingen: NL 477: 2 en 4 De hemels engelen riepen eens de herders

 

Gebed

Aankondiging van de geboorte van Jezus

 

Zingen:  FL 476: 1 en 2  Wolkom op ‘e ierde

 

De geboorte van Jezus

 

Zingen: FL 476: 3 en 4  Hoeders yn ‘e greiden hawwe sjongen heard

 

Gebed

 

Zingen: FL 486: 1, 2 en 4 Midden yn de winternacht gie de himel iepen

 

Kerst voor jong en oud

Schriftlezing: Hebreeën 1: 1-3 (Bijbel in Gewone Taal)

 

Zingen: NL 473 Er is een roos ontloken

 

Preek

 

Het korps speelt

 

Zingen: NL 481: 1 en 3 Hoor de engelen zingen de eer

 

Gebeden, afgesloten met het gebed dat Jezus ons leerde

 

Collecte

 

Slotlied: Ere zij God

 

Zegen afgesloten met drie keer “Amen

Diensten

 • zondag 19 mei - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         D. Spronk

   
 • zondag 26 mei - 9.30 uur

  voorganger: ds. J. Bakker - Veenwouden

  organist:      K. Booy

  koster:         W. Abma