Dienst zondag 13 januari 2019, 1e na Epifanie, kleur rood (afscheid ambtsdragers)

voorganger: ds. F. de Hoop, organist: F. v.d. Hauw

Thema: “Door water verbonden”

Welkom

 

Stil gebed

 

Intochtslied: NL 145: 1 en 3  O Heer, mijn God, Gij koning van ‘t heelal

 

Votum en Groet

 

“Door water verbonden”

 

Zingen: NL 350: 1 en 2 Het water van de grote vloed

 

Gebed gebaseerd op psalm 143

 

Zingen: NL 350: 3, 4, 5 en 7 Tot ondergang zijn wij gedoemd

Moment voor jong en oud

 

Zingen: Een rivier vol van vrede Evangelische liedbundel 429

Een rivier vol van vrede,

een rivier vol van vrede,

een rivier vol van vrede in mijn hart.

Een rivier vol van vrede,

een rivier vol van vrede,

een rivier vol van vrede in mijn hart.

 

Een fontein vol van blijdschap,

een fontein vol van blijdschap,

een fontein vol van blijdschap in mijn hart.

Een fontein vol van blijdschap,

een fontein vol van blijdschap,

een fontein vol van blijdschap in mijn hart.

 

Ik heb de liefde van Jezus,

ik heb de liefde van Jezus,

ik heb de liefde van Jezus in mijn hart.

Ik heb de liefde van Jezus,

ik heb de liefde van Jezus,

ik heb de liefde van Jezus in mijn hart.

 

Een rivier vol van vrede,

een fontein vol van blijdschap,

ik heb de liefde van Jezus in mijn hart,

Een rivier vol van vrede,

een fontein vol van blijdschap,

ik heb de liefde van Jezus in mijn hart.

 

Gebed

 

Schriftlezingen Jesaja 40: 1-11 en Lucas 3: 15-16.21-22

 

Zingen: NL 527: 1 en 5 Uit uw hemel zonder grenzen

 

Preek    

 

Orgelspel

 

Zingen: NL 686: 2 en 3 Wij zijn in hem gedoopt

 

         1. Afscheid van aftredende ambtsdragers

 

Na het overhandigen van de bloemen zingen de gemeente: “Voor waar u kracht en tijd aan heeft besteed”

door Reinier Kleijer (melodie: psalm 119)

Voor waar u tijd en kracht aan heeft besteed

de kerk van Christus in al haar facetten

-deze gemeente met haar lief en leed-

waar u zich zo voor in heeft willen zetten –

en om de liefde waarmee u dat deed,

past het on om u daarvoor dank te zeggen.

 

Voor wat u zo ter harte is gegaan

danken wij God en willen wij Hem vragen

dat Hij het werk dat door u is gedaan

zal zegenen en vrucht zal laten dragen

en dat daarmee hier wegen zijn gebaand

waarlangs het ons beloofde Rijk begint te dagen.

De aftredende ambtsdragers nemen plaats in de gemeente

 

Gebed voor alle ambtsdragers

Zingen: op de melodie van NL 134

 

Wij wensen u toe dat de Heer

u in uw arbeid inspireert.

Hij gaat in alles aan uw zij

en staat u met Zijn liefde bij.

 

Hij is uw sterkte en uw kracht

meer dan u zelf ooit had gedacht.

Hij heeft Zijn Geest u toegezegd

en inspireert u op uw weg.

 

De ambtsdragers gaan zitten

 

Dankgebed en voorbeden

 

Collecte

 

Slotlied : (de gemeente gaat staan) 103c: 1, 3 en 5 Loof de koning, heel mijn wezen,

 

Zegen (afgesloten met 3x Amen)

Diensten

 • zondag 19 mei - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         D. Spronk

   
 • zondag 26 mei - 9.30 uur

  voorganger: ds. J. Bakker - Veenwouden

  organist:      K. Booy

  koster:         W. Abma