Dienst zondag 24 februari 2019, 7e na Epifanie na Epifanie, kleur rood (bevestiging ambtsdrager) voorganger: ds. F. de Hoop, organist: K. Booy

Welkom

 

Stil gebed

 

Intochtslied: NL 137: 1 en 2 Wees niet afgunstig op de goddeloze

 

Votum en Groet

 

Zingen: NL 280: 1, 2, 3 en 4 De vreugde voert ons naar dit huis

 

Gebed

 

Zingen: NL 280: 5, 6 en 7 Onthul ons dan uw aangezicht

 

Gebed

Moment voor jong en oud

 

Zingen: NL 704: 1 en 2 Dank, dank nu allen God

 

Schriftlezingen:  Genesis 45: 3-11.15 en Lucas 6: 27-38

 

Zingen: NL 1009: 1 en 3 O lieve Heer, geef vrede

 

Preek    

 

Orgelspel

 

Zingen: NL 974: 1,2 en 5 Maak ons uw liefde God, tot opmaat van het leven

 1. Presentatie van aantredende ambtsdragers (voorganger)

 

Opdracht (voorganger)

 

Gelofte en bevestiging van de ambtsdrager die nieuw aantreedt (voorganger)

 

Gebeden (voorganger)

– Stil gebed

– Wij zingen: NL 360: 1, 3 en 6 Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer

– Bevestigingsgebed

 

Aanvaarding en verwelkoming

 

Vredegroet

 

Zingen: op de melodie van NL 134

Wij wensen u toe dat de Heer

u in uw arbeid inspireert.

Hij gaat in alles aan uw zij

en staat u met Zijn liefde bij.

 

Hij is uw sterkte en uw kracht

meer dan u zelf ooit had gedacht.

Hij heeft Zijn Geest u toegezegd

en inspireert u op uw weg.

Dankgebed en voorbeden

 

Collecte

 

Slotlied : (de gemeente gaat staan) NL 657: 1, 3 en 4 Zolang wij ademhalen

 

Zegen (afgesloten met 3x Amen)

Diensten

 • zondag 19 mei - 9.30 uur

  voorganger: ds. F. de Hoop

  organist:      H. Jaasma

  koster:         D. Spronk

   
 • zondag 26 mei - 9.30 uur

  voorganger: ds. J. Bakker - Veenwouden

  organist:      K. Booy

  koster:         W. Abma