J-H, 4e van de herfst, kleur groen

voorganger: ds. F. de Hoop; organist: Frans vd Hauw

Welkom

 

Stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 113: 1 en 2 Prijs, halleluja, prijs de Heer

 

Votum en Groet

 

Zingen: NL 1010: 1 en 2

 

Kyriegebed

 

Glorialied: NL 305  Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke naam

 

Gebed om de Heilige Geest

 

Zingen: NL 321: 1, 2, 4 en 7

 

Moment voor jong en oud

 

Schriftlezing:  1 Samuel 19: 8-17

 

Zingen: NL 326: 1, 2 en 3 Van ver, van oudsher aangereikt

 

Preek   

 

Zingen:  NL 791: 1, 3, 4 en 6 Liefde eenmaal uitgesproken

 

Dankgebed en voorbeden

 

Collecte 

 

Slotlied: NL 755 Toch overwint eens de genade

 

Zegen (afgesloten met 3x Amen)

 

Diensten

 • zondag 20 oktober - 9.30 uur

  voorganger: ds. T.T. Osinga - Franeker

  organist:      H. Jaasma

  koster:         J. v.d. Goot

   
 • zondag 27 oktober - 9.30 uu

  voorganger: ds. R. Praamsma

  organist:      K. Booy

  koster:         D. Spronk