Jutrijp-Hommerts, 4e zondag van de 40 dagen, 11 maart 2018, kleur paars

zondag Laetare voorganger: ds. F. de Hoop organist: dhr. F. van der Hauw

Welkom en mededelingen

 

Stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 122: 1 en 2

 

      1. Votum en Groet

 

Zingen: NL 283: 1, 2 en 3 In de veelheid van geluiden

 

Gebed

 

Zingen: NL 283: 4 en 5 Laat uw dauw van vrede dalen

 

Moment voor jong en oud

 

Gebed

 

Zingen: NL 836: 1 en 2 O Heer die onze Vader zijt

 

Schriftlezing: Matteus 6: 9-14 en Mattheus 18: 21-35

 

Zingen: NL 836:  4 en 5 Leg Heer uw stille dauw van rust

 

Preek

Orgelspel

Zingen: NL 885 Groot is uw trouw, o Heer

 

      1. Gebed afgesloten met het onze Vader

      2. Collecte

 

Slotlied: NL 939: 1 en 3 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht

 

Zegen: afgesloten met  (3x zingend amen)

 

Meer artikelen...

Diensten

 • zondag 20 oktober - 9.30 uur

  voorganger: ds. T.T. Osinga - Franeker

  organist:      H. Jaasma

  koster:         J. v.d. Goot

   
 • zondag 27 oktober - 9.30 uu

  voorganger: ds. R. Praamsma

  organist:      K. Booy

  koster:         D. Spronk