Zondag 11 september 2018, 12e van de zomer, kleur: groen

voorganger ds. F. de Hoop, organist: Frans van der Hauw                                            

Welkom en mededelingen

 

Intochtslied: Psalm 68: 1 en 2 God richt zich op, de vijand vlucht

 

Votum en groet

 

Zingen: NL 217 De dag gaat open voor het woord des Heren

 

Gebed (met de woorden van Jaap Zijlstra)

 

Zingen: NL 974: 1 en 5 Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven

 

Gebed bij de opening van de Schriften

 

Moment voor jong en oud

 

Zingen:  Op de melodie  van psalm 134

 

In zeven kleuren rijst omhoog

een deur,een poort de regenboog,

de wolken wit, de lucht weer blauw

de hemel blijft de aarde trouw.

 

Hier kust de boog van het verbond

met zeven zegels onze grond;

God laat de wereld niet alleen,

zijn trouw breekt door de wolken heen.

 

Al vallen sterren, zon en maan,

al rollen golven af en aan,

de zee ligt in Gods rechterhand,

zijn handpalm wordt ons vaderland.

 

Al laait er in het laatste uur,

een wereldbrand, een zee een vuur,

geen vlam doet onze boog vergaan,

vast zal de nieuwe aarde staan!

 

Weest dan bereid voor deze dag,

wie wandelt met de Heer, die mag

Als Noach met zijn huisgezin

door deze deur Gods toekomst in.

 

Schriftlezing: Genesis 9: 8-17 en Matteus 5:43-6:4

 

Zingen: NL 635: 1, 2, 7 en 8  De Heer is waarlijk opgestaan

 

Preek   

 

Orgelspel

 

Zingen: NL 755 Toch overwint eens de genade

 

Voorbeden afgesloten met het Onze Vader

 

Collecte

 

Zingen: NL 978: 1 en 4 Aan U behoort, o Heer der heren,

 

Zegen, afgesloten met 3x Amen

Meer artikelen...