Zondag 11 augustus 2019, 8e van de zomer, kleur: groen
voorganger: ds. F. de Hoop organist: Paul Dijkstra

Welkom en stil gebed

Intochtslied: Psalm 33: 1 en 2 Kom nu met zang en roert de snaren

Votum en Groet

Zingen: Psalm 33: 7 en 8 Heil hem, die hoopt in vrees en beven

Gebed

Zingen: NL 305 Alle eer en alle glorie

Moment voor jong en oud

Gebed om de Geest door het zingen van: NL 317: 1 en 2 Grote God, Gij hebt het zwijgen

Schriftlezing: Lucas 12: 12: 32-48

Zingen: NL 538: 1 en 4 Een mens te zijn op aarde

Preek

Zingen: NL 362: 1 en 2 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát

In memoriam

Zingen: NL 23b: 1 en 3 De Heer is mijn herder

Dank- en voorbeden afgesloten met het gebed dat we van Jezus leerden.

Collecte

Slotlied : NL 871: 1, 3 en 4 Jezus zal heersen waar de zon

Zegen (afgesloten met 3x zingend Amen)

Meer artikelen...

Diensten

 • zondag 20 oktober - 9.30 uur

  voorganger: ds. T.T. Osinga - Franeker

  organist:      H. Jaasma

  koster:         J. v.d. Goot

   
 • zondag 27 oktober - 9.30 uu

  voorganger: ds. R. Praamsma

  organist:      K. Booy

  koster:         D. Spronk