Zondag 2 september 2018, J-H, 11e van de zomer, kleur: groen

voorganger: ds. F. De Hoop; organist: dhr. Hessel Jaasma

 

Welkom en stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 33: 2 en 3 Zingt al wie leeft van Gods genade

 

Votum en Groet

 

Zingen: NL 65:  1 en 4 De stilte zingt U toe, o Here

 

Gebed met de woorden van Jona

 

Zingen: NL 216 Dit is een morgen als ooit de eerste

 

Gebed

 

Moment voor jong en oud

 

Zingen: AWN 1.3 Noach, het water steeg wel hoog

 

Het water steeg wel hoog,

maar wonder boven wonder

ging Noach niet ten onder,

de ark alleen bleef droog. (2x)

 

De dieren gingen mee,

de grote en de kleine,

met Noach en de zijnen.

De dieren twee aan twee. (2 x)

 

Zij dreven maanden rond.

Toen ging het water zakken,

de duif vond groene takken,

de ark liep aan de grond. (2 x)

 

De aarde was er weer.

En mens en dier mocht wonen

onder de groene bomen,

in vrede met de Heer. (2 x)

 

De regenboog staat hoog,

als teken voor de volken,

Gods woorden te vertolken:

het land, het land blijft droog. (2 x)

 

Schriftlezingen: Genesis 8: 1-14 en Romeinen 6: 3-6

 

Zingen: NL 321: 1, 2 en 7 Niet als een storm, als een vloed

Preek    

 

Orgelspel

 

Zingen: NL 362: 1 en 3  Hij die gesproken heeft een woord dat gáát

 

Dank- en voorbeden afgesloten met het gebed dat we van Jezus leerden.

 

Collecte

 

Slotlied : NL 630: 1 en 3 Sta op! Een morgen ongedacht

 

Zegen (afgesloten met 3x Amen)

Meer artikelen...