Zondag 9 juni 2019 50e Paasdag (Pinksteren), kleur: rood

voorganger: ds. F. de Hoop  organist: dhr. F. v.d. Hauw

Welkom en mededelingen

 

Stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 68: 7 God zij geprezen met ontzag

 

      1. Votum en Groet

 

Zingen: NL 687: 1 en 2 Wij leven van de wind

 

Gebed

 

Moment voor jong en oud waarbij we zingen: NL 683 't is feest vandaag, 't is Pinksterfeest

 

Zingen: NL 670:  1, 2, 5 en 6 Kom Schepper God, o heilige Geest

 

Schriftlezing: 2 Koningen 5: 1-15

 

Zingen: NL 675: 1

 

Preek

 

Orgelspel

 

Zingen: NL 672: 1, 3 en 6 Kom, laat ons deze dag

 

Dankgebed en voorbeden

 

Collecte

Slotlied : NL 968: 2, 4 en 5 Door God bijeen vergaderd

 

Zegen: afgesloten met  (3x zingend amen)

Diensten

 • zondag 20 oktober - 9.30 uur

  voorganger: ds. T.T. Osinga - Franeker

  organist:      H. Jaasma

  koster:         J. v.d. Goot

   
 • zondag 27 oktober - 9.30 uu

  voorganger: ds. R. Praamsma

  organist:      K. Booy

  koster:         D. Spronk