J-H, 3e zondag van de zomer, 8 juli 2018

Voorganger: ds. F. de Hoop Organist: dhr. F. vd Hauw, liturgische kleur: groen

Welkom en mededelingen

 

      1. Stil gebed

 

Intochtslied: Psalm 111: 1 en 6  Van ganser harte loof ik Hem

      1. Votum en Groet

 

Zingen: Psalm 51: 1 en 2 Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn schuld

 

Genadeverkondiging  1 Johannes 1: 8-9 (BGT)

 

Zingen: Psalm 116: 1, 2 en 3 God heb ik lief

 

Levensregel: (Mk 12: 28-31, BGT)

 

Zingen: NL 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!

 

Gebed

 

Moment voor jong en oud

Schriftlezing: Genesis 3: 1-13

 

Zingen: NL 944: 1 en en 3 O Heer, verberg u niet voor mij

 

Preek   

 

Orgelspel

 

Zingen:  NL 657: 1, 3 en 4  Zolang wij ademhalen

      1. Dankgebed en voorbeden

 

      1. Collecte

 

Slotlied: NL 838: 1 en 3 O, grote God die liefde zijt

 

Zegen: afgesloten met  3x zingend amen

 

Meer artikelen...